logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.04.2012 Sklad6 Upraven výpočet prodeje odběratelům (buď je k dispozici v menu pro práci s odběratelem či dodavatelem nebo z hlavního menu).
Více
20.04.2012 Sklad6 Pro jednotlivé podsklady definované v rámci číselníku středisek lze definovat obrázek do pozadí programu. Obrázek se aktivuje při změně podskladu (střediska) pomocí funkce Změna střediska. Pro nastavení se používá proměnná BackPicCfg.
20.04.2012 Účto Pomocí nových indexů v tabulce faktur lze významně zrychlit výpočet DPH a vybraných sestav. Pro zprovoznění je třeba v systémových indexech doplnit odpovídající nové záznamy a soubor UCTOFAK přeindexovat (ve správci souborů lze využít Ctrl+F9 pro doplnění indexů).
16.04.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KarCenZm, 6 lze nastavit výchozí typ dokladu, který se má použít pro vyhodnocení individuálních cen v rámci vyhledání změněných cen ve funkci Přehled změněných cen.
16.04.2012 Sklad6 Ve vstupu objednávek na dodavatele se při výběru dodavatele do objednávky zobrazuje informativní hlášení ze záznamu adresy (pokud je vyplněno).
11.04.2012 Sklad6 Pro typ klávesnice Notebook1 je rozšířen překlad kláves ve vstupu číselných hodnot. Pokud ve vstupu číselné hodnoty stisknete X, tak se místo něj zapíše - (mínus).
11.04.2012 Sklad6 Při tisku dokladů je možné vytisknout chystačku (vyskladňovací doklad) tříděnou stejným způsobem jako jsou tříděné doklady při vyskladnění pomocí terminálů (čili ve výchozím stavu dle číselníku identifikace umístění).
Více
03.04.2012 Sklad6 Opraven problém s uzávěrkou prodeje na pokladně, kdy v některých speciálních případech mohlo dojít k zaseknutí uzávěrky.
29.03.2012 Sklad6 Změna v dialogu pro vytváření vzorových záznamů individuální ceny (využívá např. při vytváření hromadné individuální ceny (Alt+I v kartách) nebo v nastavení vzoru pro nákupní a prodejní akce. Výběr cenového pásma je nyní osamostatněn do výběrového prvku s cenovými pásmy a přepínače: [x] Nabízet cenu včetně DPH.
26.03.2012 Sklad6 V seznamu individuálních a doporučených cen je možné pomocí Ctrl+Y (na hlavičce individuální ceny) vymazat celou ind.cenu včetně všech položek. Pomocí Ctrl+Enter na hlavičce ind.ceny je možné zkopírovat všechny řádky ind.ceny do nově určené ind.ceny
26.03.2012 Sklad6 Nová funkce pro porovnání adres v aktuálním adresáři s přenosovým souborem. Funkce se standardně nabízí v menu Alt+F6 v přehledu dodavatelů/odběratelů pro uživatele s oprávněním opravovat adresy.
Více
20.03.2012 Sklad6 Upraven import dokladů z DBF souborů. Program nyní využívá informace z prvního řádku současně jako hlavičku dokladu. Lze tak zobrazovat informace z polí ICO/Doklad/Jmeno/Datum v rámci importu dokladu
16.03.2012 Sklad6, Účto Ve standardním hledání podle vzoru, výběru položek pro třídění, výběru položek pro alternativní sestavy či hromadné plnění lze využít klávesu F9 pro zadání hledaného textu. Podle textu jsou pak zvýrazněny řádky, které v popisu obsahují hledaný text. V některých výběrech lze přímo začít psát hledaný text.
16.03.2012 Sklad6, Účto Rozšířeny možnosti grafických tabulek pro zobrazování databází. V nastavení formuláře (Alt+F12) je možné určit barvu pozadí pro většinu barevných režimů. Ve výchozím stavu je pozadí textu určeno dle standardní barvy pozadí tabulky.
Více
16.03.2012 Sklad6, Účto V nastavení formulářů s tabulkami (Alt+F12) lze pomocí tlačítka Uložit globální výchozí nastavení pro VŠECHNY formuláře v záložce Uložit nastavení uložit výchozí nastavení, které bude použito pro všechny formuláře s databázovými tabulkami. Ukládá se nastavení ze záložky Tabulka a Stavový řádek a také přepínače ze záložky Pozice okna...
Více
16.03.2012 Sklad6, Účto V nastavení formulářů s tabulkami (Alt+F12) je v záložce Uložit nastavení zobrazen přehled uložených variant, které jsou uloženy v tabulce systémových pohledů na data a týkají se daného formuláře, uživatele a databáze (včetně případného globálně uloženého nastavení pro všechny formuláře). Lze snadno zjistit, které nastavení ovlivnilo nastavení formuláře....
Více
16.03.2012 Sklad6 Nový režim aktualizace čárových kódů při přenosu skladových karet doplnění bez kontroly karet. V tomto režimu jsou doplněny záznamy čárových kódů i v případě, že neexistuje odpovídající skladová karta v aktuální databázi (vhodné v případě, pokud jsou skladové karty přenášeny samostatně). Nastavuje se v dialogu pro načtení skladových karet po stisku klávesy PageUp.
16.03.2012 Sklad6 Pokud je pomocí proměnné KontPPInfo nastaveno, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem, tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu....
Více
16.03.2012 Sklad6 V generátoru sestav zaveden nový typ proměnné D umožňující vstup datumu s výběrem datumu z kalendáře. Samotné hodnoty proměnné tohoto typu jsou ukládány v textové podobě (čili je např. nutná konverze pomocí
funkce DateValue(promenna),resp. DV(promenna)
14.03.2012 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F10): [x] Do pokladních dokladů evidovat jako Drobný daňový doklad. Pokud bude tento přepínač zapnutý, tak do řádků pokladních dokladů se namísto jména firmy z hlavičky dokladu bude zapisovat text Drobný daňový doklady (resp. jméno firmy z adresy s IČO 00000000, (viz. proměnná SK_UC_PRV-,4))
13.03.2012 Sklad6 Nová položka hlavního menu na editaci číselníku dodavatelů pro skladové karty (kód menu 15,34). V tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavatele
13.03.2012 Účto Při importu pokladních dokladů ze Sklad6 je možné sloučit pokladní doklady vzniklé v rámci automatické uzávěrky (ty mohou být rozdělené např. dle typu dokladu či jména pokladní). Pro zapnutí slučování je třeba zvýšit hodnotu příznaků v nastavení importu Hodnota Popis +16 jsou sloučeny doklady ze ...
Více
09.03.2012 Účto Upravena kontrola variabilních symbolů při zápisu nové přijaté faktury. Program při zjištění duplicity variabilních symbolů nyní nabízí také možnost náhledu na vyrovnané faktury dle var.symbolu
06.03.2012 Sklad6 Struktura tabulky SkladDRP.BTR pro nastavení zaúčtování dokladů byla rozšířena o položku Sklad. Pokud je tato položka vyplněna (nenulová hodnota), tak se daný řádek účetního předpisu použije pouze pro doklady s daným skladem.
25.02.2012 Sklad6 Údaj Došlo dne v příjmových dokladech přejmenován na Přijato dne
25.02.2012 Sklad6 Nový přepínač Opravný daňový doklad (vyžadovat datum přijetí), který je možné zapnout v číselníku typů dokladů (F12). U takto označených dokladů je umožněn vstup data přijetí (čili datum potvrzení opravného daňového dokladu odběratelem). Ve výchozím stavu je u dodacích opravných daňových dokladů datum přijetí nevyplněné a takto se i přenese do účetnictví. V rámci přenosu do účta se doklad v
Více
25.02.2012 Účto Ve vstupu přepínačů faktury (F10) se při zapnutí příznaku Opravný daňový doklad objeví vedle tohoto přepínače datum přijetí. Takto označené doklady se do přiznání DPH započítají v závislosti na tomto datu přijetí.
Více
25.02.2012 Účto Upraveno zpracování přiznání DPH v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud jsou v pokladním dokladu použity druhy plnění s přenesenou DP, tak se v rámci zpracování přenesení DP zpracovávají s kódem plnění 4.
25.02.2012 Sklad6 Pomocí proměnných TypPrvUcI+,0 a TypPrvUcE-,0 je možné určit druh přijatého nebo uskutečněného plnění u příjmových nebo dodacích dokladů, které mají v číselníku typů dokladů v nastavení přenosu do účta volbu přev.-zahr.fa-zboží nebo přev.-zahr.fa-služby.
Více
25.02.2012 Sklad6 Upraven export nezaplacených faktur pro notebooky - do saldokonta se nyní exportují i přeplacené faktury (lze vypnout proměnnou SkladSaldo,3 s hodnotou 0)
20.02.2012 Sklad6 V rámci přenosu dat pomocí replikací lze exportovat i importovat záznamy k adresám (AdrInfo).
14.02.2012 Sklad6, Účto Nové varianty převodu do externího účetnictví s možností exportu do XML (popř. do jiného textového formátu). V tomto režimu je třeba v DEF souboru nutné vytvořit sekci UcPrv + číslo formátu zadané v dialogu pro export dokladů do účta (např. [UcPrv1009] )...
Více
06.02.2012 Sklad6 Rozšíření možností exportu dokladů pro externí zpracování. Export dokladu nyní umožňuje v číselníku exportů definovat i export do standardní schránky skladového programu s možností odeslání e-mailem (vhodné pro externí střediska nebo další uživatele Sklad6)
06.02.2012 Sklad6 Doklady se v rámci exportu a odeslání mailu označí příznakem dle typu provedeného exportu ve vazbě na typ exportu z karty zákazníka (export A, export B, ruční export)
06.02.2012 Sklad6 Automaticky generované exporty definované v kartě zákazníka (strana 3) se nyní kontrolují také při tisku průvodky. Pokud se naleznou neodeslané doklady (čili bez příznaku odeslání pro daný typ exportu), tak se nabídne jejich postupné odeslání.
Více
06.02.2012 Sklad6 V menu pro práci s průvodkou (Alt+F6 v seznamu průvodek) je nové menu Export neodeslaných dokladů z průvodky provádějící stejnou činnost. (kód menu 33,5 pro menu ROZVOZ_MNU).
03.02.2012 Sklad6 Upraven vstup příjemek za pomocí online terminálů. Po zadání čísla objednávky v úvodním dialogu se pod číslem objednávky objeví jméno dodavatele z hlavičky odpovídající objednávky
03.02.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KARZobrB,2 lze nastavit barvu skladových karet, které mají údaj Zobrazit nastaven na hodnotu nikdy. V hodnotě je třeba uvést písmeno P následované indexem barvy 1 až 10 z palety barev (např. P5) nebo písmeno C následované interně kódovanými atributy barvy...
Více
03.02.2012 Sklad6 Nový exportní formát pro export dokladu do DBF "Obecný DBF". Do číselníku exportů dokladů lze doplnit nový řádek s formátem "DBF (obecný)". U tohoto formátu je třeba navíc v DEF souboru nadefinovat sekci se jménem určeným v exportním formátu.
Více
02.02.2012 Účto Upraveno zpracování sazeb DPH v tisku faktur (aby v řádcích faktury byly použité sazby dle účetního období faktury)
01.02.2012 Sklad6 Nová funkce "Přehled všech čárových kódů". Funkce umožňuje zobrazení a editaci všech čárových kódů z tabulky čárových kódů pro všechny skladové karty. V tabulce je možné zobrazit kalkulovaná pole z tabulek skladových karet a zásob
Více
31.01.2012 Sklad6
27.01.2012 Sklad6, Účto Opraveno kopírování velkých bloků v textovém editoru (Ctrl+V mohlo vyvolat ukončení programu)
27.01.2012 Účto Doplněno generování elektronických XML formulářů pro Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH (Přenesení daňové povinnosti)
Více
27.01.2012 Účto Upraven tisk faktur z účta (standardní textové faktury), tak aby bylo možné při tisku a ve výrazech používat jména polí odpovídající hlavičce faktury (alias FAK.), adresy (ADR.) a INI hodnot (INI.). Hlavní tabulkou je seznam řádků faktury (pro tisk košilky je to seznam kontací faktury). Pole z hlavní tabulky se uvádějí bez aliasu.
24.01.2012 Sklad6 Opraveno zobrazování součtů v grafech za skladovou kartu
24.01.2012 Sklad6, Účto Upraven export alternativní sestavy (Alt-F7/F10/XML) do výstupních formátů XML a HTML (dosud nešlo nastavit jméno výstupního souboru)
21.01.2012 Sklad6 Kontrola přepínače Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu je prováděna nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru)
21.01.2012 Sklad6 Úprava vstupu vázaných obalů po vstupu operace. Lze volit různé režimy práce s vázanými obaly (např. zakázat editaci přepravek nebo lahví či dialog úplně vynechat).
Více
20.01.2012 Sklad6 Změna způsobu aktualizace čárových kódů při přenosu skladových karet (Alt+F5). Při přenosu karet nyní může dojít k přesunu čárového kódu k jiné skladové kartě, pokud je v přenosovém souboru čárový kód připojen k jiné kartě nebo je připojen k nově importované kartě. Navíc na druhé podstránce importu karet je nová volba pro určení režimu importu karet.
Více
 předchozí  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  z 81 další