logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
30.04.2011 Sklad6 Editace kontaktů v záznamu adresy odběratele/dodavatele rozšířena o editaci e-mailového kontaktu pro elektronickou komunikaci (strana 5)
30.04.2011 Sklad6 Pomocí proměnné HotTypyUhr lze nastavit, které typy dokladů má program považovat za hotovostní při kontrole, zda má povolit nehotovostní fakturu (pro typy uživatelů s vypnutým přístupovým právem 25 právo neomezeně fakturovat převodním příkazem).
Více
21.04.2011 Sklad6 Úprava importu objednávek z off-line objednávkového programu ve formátu OBX - upraveno zpracování individuálních cen
21.04.2011 Sklad6 Úprava přenosu přijatých faktur do účetnictví. Přenáší se informace o datumu přijetí z hlavičky dokladu. Přenos tohoto údaje lze vypnout pomocí proměnné SK_UC_FA,10 (v tom případě zůstane datum přijetí v účtu nevyplněný a výpočet přiznání DPH se řídí datumem UZP nebo úč.měsícem.
15.04.2011 Sklad6 V požadavcích se tisk bankovního účtu dodavatele řídí číslem fakturačního bankovního účtu z adresy odběratele
15.04.2011 Sklad6 Upravena kontrola neplatičů při opravě dokladů (limity, nezaplacené faktury, celkové saldokonto, ...). Kontrola se provádí, pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
11.04.2011 Sklad6 Při přípravě saldokonta pro notebooky, které vzniká z hlaviček skladových dokladů se do saldokonta kopíruje také poznámka z hlavičky dokladu.
11.04.2011 Sklad6 Upravena funkce Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále.
Více
31.03.2011 Sklad6 V návrhu objednávek dle dodavatele se program dokáže řídit údajem IČO dodavatele z číselníku dodavatelů. Pokud tedy v údaji "dodavatel" ve skladové kartě nemáte přímo IČO dodavatele, tak je možné tento údaj doplnit do tohoto číselníku (je to ve třetím sloupci) a program při vytváření objednávky z návrhu nebo při práci s návrhem může pracovat s údaji dle adresy dodavatele.
Více
28.03.2011 Sklad6 Doplněn nový režim zaokrouhlování cen "Zaokrouhlit cenu s DPH dle pásem", který lze využít například při výpočtu prodejních cen v rámci kalkulace prodejních cen a v individuálních cenách.
Více
11.03.2011 Sklad6 Při importu karet z přenosového souboru (Alt+F5 v kartách) se používají názvy importovaných polí, které mohou být ovlivněny názvy určenými ve strukturách souborů (musí být zapnutý příznak [x] Jméno pole do dialogů)
11.03.2011 Sklad6 Pomocí proměnné AdrIDoc,3 lze nastavit výchozí adresář a masku souborů (např. C:Doc*.PDF) pro nové dokumenty připojované k dokladům a jednáním
10.03.2011 Sklad6 V přehledu karet (struktura KARTA) je možné definovat kalkulované pole CUCTPREDP, které obsahuje popis z číselníku, který odpovídá danému účtovacímu předpisu ze skladové karty
08.03.2011 Účto V nastavení typů dokladů lze definovat, zda daný typ uživatele má oprávnění prohlížet doklady z daného typu dokladu (oprávnění "Náhled")
08.03.2011 Sklad6 Pomocí proměnné DLDDDUZP lze definovat jakým způsobem má program nastavit datum zdanitelného plnění v hlavičce dokladu při změně typu dokladu z nedaňového dokladu (obvykle DL) na daňový doklad (např. faktura).
Více
03.03.2011 Sklad6 Ve strukturách NOBJEDNA (hlavička objednávek na dodavatele), NPOLOZKA (položka objednávky na dodavatele), OBJEDNAV (hlavička požadavku/objednávky) lze omezovat editaci jednotlivých vstupních polí (např. Zakázka v hlavičce objednávky) tak, aby daný typ uživatele nemohl dané pole měnit (u opravy nebo zápisu nového záznamu). Omezení lze nastavit ve Služby/Systémové menu/Struktura souborů.
03.03.2011 Sklad6 V INI hodnotách je nový přepínač "Splatnost v dokladech počítat dle DUZP". Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se splatnost v dokladech počítá dle datumu usk.zd.plnění z dokladu (a ne podle datumu vystavení dokladu)
03.03.2011 Sklad6 V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (Alt+C v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí Ctrl+Enter na údaji Cena v položce požadavku.
01.03.2011 Sklad6 Zvýšen počet zobrazitelných sloupců v databázových tabulkách ze 127 na 192
01.03.2011 Sklad6 Úprava zpracování chyb při evidování dokladu. V případě hlášení databázové chyby je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli.
01.03.2011 Sklad6 Při výskytu databázové chyby 84 (záznam uzamčen) při vkládání záznamů do tabulky program automaticky zkouší opakovaně záznam vložit. Teprve pokud se to 60 sekund nepovede, tak je hlášena chyba uživateli. Pomocí proměnné AutoInsLck lze nastavit max.počet sekund čekání (0=vypnuto)
01.03.2011 Sklad6 Při výskytu databázové chyby je do SKLAD.LOG ukládáno více informací, které mohou pomoci identifikovat případný problém (přehled nadpisů otevřených oken, kódy menu (poslední vyvolané menu, poslední vyvolané hlavní menu)
24.02.2011 Sklad6 Úprava exportu okruhů v rámci přípravy DBC ceníků pro objednávkový program (OBX). Okruhy jsou nyní tříděny dle okruhu a podokruhu (v případě výrazů založených na skupinách jsou tříděné dle skupin)
24.02.2011 Účto Úprava výpočtu výkazů (varianta výkazů s více středisky v jednom výkazu).
22.02.2011 Sklad6 Podpora pro speciální slevy/přirážky v maloobchodním prodeji na základě sejmutí čárového kódu. V číselníku slev za doklady je třeba nadefinovat odpovídající druh slevy (pořadí 250, hotově, od částky 0 a kód slevy-čárový kód). Slevový čárový kód se načte v průběhu prodeje a sleva/přirážka se uplatní až při ukončení prodeje (F2).
21.02.2011 Sklad6, Účto Úprava zpracování chyb v transakcích. Pokud je v transakci hlášena databázová chyba, tak se transakce automaticky zruší a veškeré další databázové příkazy v rámci této transakce jsou potlačeny. Tento způsob zpracování zabrání zablokování zpracování dalších uživatelů v síti, kteří dosud museli počkat na potvrzení chybového hlášení od uživatele, kterému byla hlášena chyba jako první.
19.02.2011 Účto Úprava importu výpisů ve formátu Gemini/Volksbank (nově podpora Oberbank)
14.02.2011 Účto Připraveno zpracování souhrnného hlášení DPH. Výpočet se provádí v rámci výpočtu přiznání DPH. Do souhrnného hlášení jsou zahrnuty všechny doklady, které mají vyplněné DIČ (se začátkem DIČ odpovídajícím zemi EU) a mají ve vydané faktuře údaje týkající dodání zboží či poskytnutí služby do EU.
Více
09.02.2011 Sklad6 Při odesílání dokladů mailem (schránka Sklad6) se nabízí e-mailová adresa odběratele, resp. dodavatele podle přenášeného dokladu. E-mail je dohledáván v kontaktech odběratele s typem kontaktu "Email-el.fa." (lze nastavit pomocí Alt+I v kartě odběratele). Pokud tam není nastaven, tak se alternativně použije hlavní e-mail z třetí strany v kartě zákazníka.
Více
09.02.2011 Sklad6 Do menu pro práci s požadavky (Alt+F6) je doplněna nová funkce Tisk štítků, která umožňuje připravu tiskových formulářů (QR2 nebo sestava pro tiskárny Zebra nebo textová sestava). Kód menu je 41,11 (menu OBJ_MNU)
09.02.2011 Sklad6, Účto V systémových strukturách je nový přepínač "Přístupová práva kontrolovat i u nových záznamů". Při zapnutí přepínače se kontrolují přístupová práva k dané položce tabulky pro určené typy uživatelů stejným způsobem pro opravu záznamu i pro nové záznamy (bez zapnutého přepínače se kontrola provádí jen u oprav záznamů). Kontroly jsou prováděny jen pro vybrané druhy tabulek.
Více
07.02.2011 Účto Připraveno nové přiznání DPH vzor 17 v PDF formátu. Pro použití tohoto přiznání je třeba použít upravený soubor Ucto-01.DEF - sekce [PřiznáníDPH-PDF]. Doporučujeme ale současně i aktualizovat UCTO.EXE. V číselníku druhů uskutečněných/přijatých zdanitelných plnění lze definovat nové proměnné pro řádky DPH, které jsou využity v novém formuláři.
Více
31.01.2011 Sklad6 Pomocí proměnné RozvTrid s hodnotou 0 lze vypnout třídění dokladů v průvodce podle rozvozových tras a doklady jsou tříděné tak, jak byly vloženy do rozvozu
27.01.2011 Sklad6 Ve struktuře OPERACE je možné definovat kalkulované pole XDOPKOD obsahující informace o použití individuální ceny a procenta slevy pro danou operaci (tyto informace se sledují, pokud je v typu dokladu pro daný typ dokladu zapnutý příznak Evidovat doporučené ceny)
27.01.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NTBExpObj, 9 lze definovat jméno výstupního souboru, který se používá pro odeslání požadavků z notebooků na centrálu (standardně je to OBJ.NOX). Pokud u jména souboru není uvedena cesta, tak se soubor ukládá do uživatelského adresáře (doporučeno)
27.01.2011 Sklad6 Úprava barev při zvýrazňování neodsouhlasených pokladních dokladů
27.01.2011 Sklad6 V seznamu skladových karet je prováděno zaokrouhlování zobrazené zásoby skladových karet. Standardně je zaokrouhlování prováděno na 3 desetinná místa a je možné ho ovlivnit pomocí proměnné KarZasZaok (hodnota by měla být mocnina 10; 1..zakr na celé ks,10..zaokr.na 1 des. místo, 100 na dvě místa,...)
27.01.2011 Sklad6 Upravena funkce Služby/Rekonstrukce dat/Kontrola konzistence dat/Kontrola karet. Standardní kontrola provádí zaokrouhlování vypočtené zásoby na 3 desetinná místa (viz. proměnná KarZasZaok). Na drobné zaokrouhlovací rozdíly program neupozorňuje a zásobu opravuje na zaokrouhlenou. Je možné vybrat i variantu kontroly při které se neprovádí zaokrouhlování (jako dosud)
27.01.2011 Sklad6 Pomocí proměnné VysklZBal s hodnotou 1 je možné v okně při vyskladňování zobrazovat namísto údaje Cena údaj "Poč.bal.", který obsahuje vyskladňované množství přepočítané na počet balení (on-line terminály)
24.01.2011 Sklad6 V přehledu objednávek na dodavatele je možné zobrazovat informace z adresáře dodavatelů. Ve strukturách souborů je nutné za tímto účelem vytvořit nové kalkulované pole, které je definováno za pomocí výrazu používajícího alias ADR.
23.01.2011 Sklad6 Ve skladovém programu je upraven export dat pro offline objednávkový program. Je doplněna možnost exportovat pole Dodavatel a Výrobce ze skladové karty. Pro využívání těchto informací je třeba mít novou verzi objednávkového programu. (min. verze 3.8).
Více
20.01.2011 Sklad6 Úprava zpracování čárových kódů skenovaných za pomocí čteček připojených přes seriový port. Pokud je na začátku čárového kódu čtyřmístný prefix určující typ kódu, tak je tento prefix před dalším zpracováním odstraněn.
18.01.2011 Sklad6 Doplněna kontrola datumu spotřeby ve vstupu nákupních operací. U skladových karet, u kterých je zapnutý příznak [x] Vyžadovat datum spotřeby při příjmu (F6 v editaci skladové karty) se kontroluje, zda datum spotřeby zadané pro dané zboží v operaci příjmového dokladu má dostatečnou dobu expirace. Pokud zbývá jen 25% ze záruční doby definované na kartě, tak je zobrazeno varovné hlášení.
Více
14.01.2011 Sklad6, Účto V generátoru sestav je nová možnost zpracování sestavy, v níž se kombinuje výpočet databáze s možností formátování sestavy pomocí DEF souboru. Program nejdříve připraví interní paměťovou tabulku s daty vypočítanými dle definice sestavy v generátoru sestav a následně se spustí vygenerování výsledné sestavy za pomocí sekce z DEF souboru (např. ze SKLAD-01.DEF).
Více
12.01.2011 Sklad6 Přidána podpora pro váhoskenery Datalogic Magellan v režimu "Single cable" (čili váha i skener čárových kódů pracují na jednom sériovém kabelu) a pro komunikaci s váhou i skenerem se používá jiný protokol než ve verzi SASI. V nabídce Konfigurace/Periferní zařízení je v nabídce nový typ váhy Magellan (single cable).
Více
10.01.2011 Sklad6 Nová funkce Nastavení nákupních a prodejních akcí (kód menu 3,69). Funkce slouží ke zjednodušenému a přehlednějšímu vstupu akčních (letákových) cen na zvolené období. Výhodná je především, pokud se současně zadává tzv. nákupní akce (čili zvýhodněné nákupní ceny pro zboží, které bude prodáváno v akci) a prodejní akce (čili prodejní ceny letákové akce).
Více
04.01.2011 Sklad6 V nastavení typů dokladů lze pro jednotlivé typy dokladů převáděných do účta nastavit novou variantu exportu do účta "Převést jako neodsouhlasený doklad". Doklad se převede a zaúčtuje standardním způsobem, jen je v účtu daný typ dokladu označen příznakem neodsouhlasený doklad (vhodné například pro dobropisy čekající na potvrzení odběratelem)
27.12.2010 Sklad6 Do speciálních funkcí pro práci se skladovou kartou (Alt+F6 v přehledu skladových karet) doplněny nové funkce pro přidání/odstranění zadaného klíčového slova do poznámky v označených nebo vybraných skladových kartách. Zadané klíčové slovo se přidá pouze pokud v kartě dané klíčové slovo ještě nebylo. Pro oddělení klíčových slov se používá mezera.
Více
21.12.2010 Sklad6 Do výpočtu Analýzy a grafy (Alt+G v přehledu dokladů nebo karet) doplněna nová možnost počítat Objem (přepínač v nabídce Údaje k výpočtu)
28.11.2010 Sklad6 Nová funkce do menu DodMenu, OdbMenu, Dod_SPC a ODB_SPC pro práci s odběrateli a dodavateli: Hromadné přídělení ID odběrného místa do IČ. Funkce vyhledá všechny adresy s 8-místným IČO a přidá nakonec údaje IČO pomlčku a rozlišovací znak odběrného místa, tak aby všechny adresy měly jedinečné IČO. Funkci je vhodné jednorázově spustit pouze po kompletním importu adres.
Více
 předchozí  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  z 75 další