logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
01.03.2011 Sklad6 Zvýšen počet zobrazitelných sloupců v databázových tabulkách ze 127 na 192
01.03.2011 Sklad6 Úprava zpracování chyb při evidování dokladu. V případě hlášení databázové chyby je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli.
01.03.2011 Sklad6 Při výskytu databázové chyby 84 (záznam uzamčen) při vkládání záznamů do tabulky program automaticky zkouší opakovaně záznam vložit. Teprve pokud se to 60 sekund nepovede, tak je hlášena chyba uživateli. Pomocí proměnné AutoInsLck lze nastavit max.počet sekund čekání (0=vypnuto)
01.03.2011 Sklad6 Při výskytu databázové chyby je do SKLAD.LOG ukládáno více informací, které mohou pomoci identifikovat případný problém (přehled nadpisů otevřených oken, kódy menu (poslední vyvolané menu, poslední vyvolané hlavní menu)
24.02.2011 Sklad6 Úprava exportu okruhů v rámci přípravy DBC ceníků pro objednávkový program (OBX). Okruhy jsou nyní tříděny dle okruhu a podokruhu (v případě výrazů založených na skupinách jsou tříděné dle skupin)
24.02.2011 Účto Úprava výpočtu výkazů (varianta výkazů s více středisky v jednom výkazu).
22.02.2011 Sklad6 Podpora pro speciální slevy/přirážky v maloobchodním prodeji na základě sejmutí čárového kódu. V číselníku slev za doklady je třeba nadefinovat odpovídající druh slevy (pořadí 250, hotově, od částky 0 a kód slevy-čárový kód). Slevový čárový kód se načte v průběhu prodeje a sleva/přirážka se uplatní až při ukončení prodeje (F2).
21.02.2011 Sklad6, Účto Úprava zpracování chyb v transakcích. Pokud je v transakci hlášena databázová chyba, tak se transakce automaticky zruší a veškeré další databázové příkazy v rámci této transakce jsou potlačeny. Tento způsob zpracování zabrání zablokování zpracování dalších uživatelů v síti, kteří dosud museli počkat na potvrzení chybového hlášení od uživatele, kterému byla hlášena chyba jako první.
19.02.2011 Účto Úprava importu výpisů ve formátu Gemini/Volksbank (nově podpora Oberbank)
14.02.2011 Účto Připraveno zpracování souhrnného hlášení DPH. Výpočet se provádí v rámci výpočtu přiznání DPH. Do souhrnného hlášení jsou zahrnuty všechny doklady, které mají vyplněné DIČ (se začátkem DIČ odpovídajícím zemi EU) a mají ve vydané faktuře údaje týkající dodání zboží či poskytnutí služby do EU.
Více
09.02.2011 Sklad6 Při odesílání dokladů mailem (schránka Sklad6) se nabízí e-mailová adresa odběratele, resp. dodavatele podle přenášeného dokladu. E-mail je dohledáván v kontaktech odběratele s typem kontaktu "Email-el.fa." (lze nastavit pomocí Alt+I v kartě odběratele). Pokud tam není nastaven, tak se alternativně použije hlavní e-mail z třetí strany v kartě zákazníka.
Více
09.02.2011 Sklad6 Do menu pro práci s požadavky (Alt+F6) je doplněna nová funkce Tisk štítků, která umožňuje připravu tiskových formulářů (QR2 nebo sestava pro tiskárny Zebra nebo textová sestava). Kód menu je 41,11 (menu OBJ_MNU)
09.02.2011 Sklad6, Účto V systémových strukturách je nový přepínač "Přístupová práva kontrolovat i u nových záznamů". Při zapnutí přepínače se kontrolují přístupová práva k dané položce tabulky pro určené typy uživatelů stejným způsobem pro opravu záznamu i pro nové záznamy (bez zapnutého přepínače se kontrola provádí jen u oprav záznamů). Kontroly jsou prováděny jen pro vybrané druhy tabulek.
Více
07.02.2011 Účto Připraveno nové přiznání DPH vzor 17 v PDF formátu. Pro použití tohoto přiznání je třeba použít upravený soubor Ucto-01.DEF - sekce [PřiznáníDPH-PDF]. Doporučujeme ale současně i aktualizovat UCTO.EXE. V číselníku druhů uskutečněných/přijatých zdanitelných plnění lze definovat nové proměnné pro řádky DPH, které jsou využity v novém formuláři.
Více
31.01.2011 Sklad6 Pomocí proměnné RozvTrid s hodnotou 0 lze vypnout třídění dokladů v průvodce podle rozvozových tras a doklady jsou tříděné tak, jak byly vloženy do rozvozu
27.01.2011 Sklad6 Ve struktuře OPERACE je možné definovat kalkulované pole XDOPKOD obsahující informace o použití individuální ceny a procenta slevy pro danou operaci (tyto informace se sledují, pokud je v typu dokladu pro daný typ dokladu zapnutý příznak Evidovat doporučené ceny)
27.01.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NTBExpObj, 9 lze definovat jméno výstupního souboru, který se používá pro odeslání požadavků z notebooků na centrálu (standardně je to OBJ.NOX). Pokud u jména souboru není uvedena cesta, tak se soubor ukládá do uživatelského adresáře (doporučeno)
27.01.2011 Sklad6 Úprava barev při zvýrazňování neodsouhlasených pokladních dokladů
27.01.2011 Sklad6 V seznamu skladových karet je prováděno zaokrouhlování zobrazené zásoby skladových karet. Standardně je zaokrouhlování prováděno na 3 desetinná místa a je možné ho ovlivnit pomocí proměnné KarZasZaok (hodnota by měla být mocnina 10; 1..zakr na celé ks,10..zaokr.na 1 des. místo, 100 na dvě místa,...)
27.01.2011 Sklad6 Upravena funkce Služby/Rekonstrukce dat/Kontrola konzistence dat/Kontrola karet. Standardní kontrola provádí zaokrouhlování vypočtené zásoby na 3 desetinná místa (viz. proměnná KarZasZaok). Na drobné zaokrouhlovací rozdíly program neupozorňuje a zásobu opravuje na zaokrouhlenou. Je možné vybrat i variantu kontroly při které se neprovádí zaokrouhlování (jako dosud)
27.01.2011 Sklad6 Pomocí proměnné VysklZBal s hodnotou 1 je možné v okně při vyskladňování zobrazovat namísto údaje Cena údaj "Poč.bal.", který obsahuje vyskladňované množství přepočítané na počet balení (on-line terminály)
24.01.2011 Sklad6 V přehledu objednávek na dodavatele je možné zobrazovat informace z adresáře dodavatelů. Ve strukturách souborů je nutné za tímto účelem vytvořit nové kalkulované pole, které je definováno za pomocí výrazu používajícího alias ADR.
23.01.2011 Sklad6 Ve skladovém programu je upraven export dat pro offline objednávkový program. Je doplněna možnost exportovat pole Dodavatel a Výrobce ze skladové karty. Pro využívání těchto informací je třeba mít novou verzi objednávkového programu. (min. verze 3.8).
Více
20.01.2011 Sklad6 Úprava zpracování čárových kódů skenovaných za pomocí čteček připojených přes seriový port. Pokud je na začátku čárového kódu čtyřmístný prefix určující typ kódu, tak je tento prefix před dalším zpracováním odstraněn.
18.01.2011 Sklad6 Doplněna kontrola datumu spotřeby ve vstupu nákupních operací. U skladových karet, u kterých je zapnutý příznak [x] Vyžadovat datum spotřeby při příjmu (F6 v editaci skladové karty) se kontroluje, zda datum spotřeby zadané pro dané zboží v operaci příjmového dokladu má dostatečnou dobu expirace. Pokud zbývá jen 25% ze záruční doby definované na kartě, tak je zobrazeno varovné hlášení.
Více
14.01.2011 Sklad6, Účto V generátoru sestav je nová možnost zpracování sestavy, v níž se kombinuje výpočet databáze s možností formátování sestavy pomocí DEF souboru. Program nejdříve připraví interní paměťovou tabulku s daty vypočítanými dle definice sestavy v generátoru sestav a následně se spustí vygenerování výsledné sestavy za pomocí sekce z DEF souboru (např. ze SKLAD-01.DEF).
Více
12.01.2011 Sklad6 Přidána podpora pro váhoskenery Datalogic Magellan v režimu "Single cable" (čili váha i skener čárových kódů pracují na jednom sériovém kabelu) a pro komunikaci s váhou i skenerem se používá jiný protokol než ve verzi SASI. V nabídce Konfigurace/Periferní zařízení je v nabídce nový typ váhy Magellan (single cable).
Více
10.01.2011 Sklad6 Nová funkce Nastavení nákupních a prodejních akcí (kód menu 3,69). Funkce slouží ke zjednodušenému a přehlednějšímu vstupu akčních (letákových) cen na zvolené období. Výhodná je především, pokud se současně zadává tzv. nákupní akce (čili zvýhodněné nákupní ceny pro zboží, které bude prodáváno v akci) a prodejní akce (čili prodejní ceny letákové akce).
Více
04.01.2011 Sklad6 V nastavení typů dokladů lze pro jednotlivé typy dokladů převáděných do účta nastavit novou variantu exportu do účta "Převést jako neodsouhlasený doklad". Doklad se převede a zaúčtuje standardním způsobem, jen je v účtu daný typ dokladu označen příznakem neodsouhlasený doklad (vhodné například pro dobropisy čekající na potvrzení odběratelem)
27.12.2010 Sklad6 Do speciálních funkcí pro práci se skladovou kartou (Alt+F6 v přehledu skladových karet) doplněny nové funkce pro přidání/odstranění zadaného klíčového slova do poznámky v označených nebo vybraných skladových kartách. Zadané klíčové slovo se přidá pouze pokud v kartě dané klíčové slovo ještě nebylo. Pro oddělení klíčových slov se používá mezera.
Více
21.12.2010 Sklad6 Do výpočtu Analýzy a grafy (Alt+G v přehledu dokladů nebo karet) doplněna nová možnost počítat Objem (přepínač v nabídce Údaje k výpočtu)
28.11.2010 Sklad6 Nová funkce do menu DodMenu, OdbMenu, Dod_SPC a ODB_SPC pro práci s odběrateli a dodavateli: Hromadné přídělení ID odběrného místa do IČ. Funkce vyhledá všechny adresy s 8-místným IČO a přidá nakonec údaje IČO pomlčku a rozlišovací znak odběrného místa, tak aby všechny adresy měly jedinečné IČO. Funkci je vhodné jednorázově spustit pouze po kompletním importu adres.
Více
19.11.2010 Sklad6 Nová funkce pro plánování aktivit. V aktuální verzi je zavedeno automatické plánování telefonických objednávek (je třeba mít v adresách odběratelů vyplněné údaje Region, Den návštěvy, Dodací cyklus). Program vytvoří záznam jednání pro každého odběratele spadajícího do daného regionu, který má den návštěvy v naplánovaný den a nemá doklad či jinou aktivitu v období určeném dodacím cyklem.
Více
19.11.2010 Sklad6 Nová funkce Přehled aktivit za období (kód menu 59,60). Funkce zobrazí přehled záznamů z evidence jednání za aktuální den a aktuálně přihlášeného uživatele. Po stisknutí Enter na záznamu jednání se objeví podobná nabídka jako při práci s adresou (nastavení se řídí menu Odb_ADRI pro odběratele, Dod_ADRI pro dodavatele - stejné kódy menu jako u OdbMenu/DodMenu).
Více
02.11.2010 Sklad6 Rozšíření možností exportu dat pro offline objednávkový program. V číselníku pro nastavení exportu ceníků (DBC/OBX) je nově možné do tabulky exportovaných skladových karet přidat sloupec "Klíčová slova". Tato klíčová slova mohou být tvořena na základě příslušnosti dané karty do určených individuálních cen nebo podle toho, zda je daná karta v seznamu oblíbených položek.
Více
02.11.2010 Sklad6 V tisku seznamu skladových karet je možné v sestavách, které jsou definovány ve SKLAD-??.DEF, používat výrazy založené na názvech polí ze struktury KARTA například #Nazev nebo #{using(Nazev,30)+using(ExtNazev,10)}
25.10.2010 Sklad6 Přepracovány exporty dokladu do textového nebo DBF formátu.V číselníku exportních formátů (dříve sloužil jen pro export do textového formátu) lze nyní pomocí nového nastavovacího okna určovat podrobnosti daného exportu. Každý záznam může být identifikován pomocí ID exportu (záznamy bez ID jsou použitelné jen pro ruční export).
Více
18.10.2010 Sklad6 V nabídce Služby/Číselníky/Typy dokladů lze pro jednotlivé typy dokladů pomocí F11 nastavit třídění operací dokladu při tisku chystačky
08.10.2010 Sklad6 Úprava funkce pro rozpuštění vedlejších (souvisejících) nákladů do cen v určeném dokladu. V dialogovém okně je nyní možné určit metodu zpracování. Buď se zadaný vedlejší náklad poměrově rozdělí vzhledem k ceně zboží (čili původní stav) nebo lze vedlejší náklady rozdělit poměrově vzhledem ke hmotnosti zboží. V tomto případě musí být ve skladových kartách vyplněny hmotnosti u všech karet.
Více
08.10.2010 Sklad6 Pro editaci jednání (z evidence Jednání, úkoly...) se používá nový dialog umožňující v rámci jednání zapisovat poznámky, informace o konkurenci, přidávat podřízené záznamy s dokumenty a úkoly atd. Dialog je součástí i nového systému CRM (čili modulu pro řízení vztahu se zákazníkem)
08.10.2010 Sklad6 Rozšířena podpora pro skenery čárového kódu připojené přes seriový port. Pro správnou funkci skeneru je třeba, aby za čárovým kódem byl odeslán znak Enter (znak s kódem 13, voliteně může následovat i znak 10)
08.10.2010 Sklad6 Rozšířen počet znaků pro číslo objednávky v hlavičce příjmového nebo dodacího dokladu z 10 na 15 znaků. Pro tisk rozšířených znaků v sestavách je třeba změnit strukturu souboru DOKLAD (položka ExtCisObj2) a upravit tiskové výstupy
06.10.2010 Sklad6 Úprava zpracování pokladních dokladů při práci s řádky pokladního dokladu. Pro uživatele, kteří mají právo jen vytvořet nový pokladní doklad je nyní zpracování upraveno tak, aby mohli doklad doupravit i poté, co vstoupí do řádků pokladního dokladu (F6) a přitom doklad ještě sami neuložili.
04.10.2010 Sklad6 V menu pro práci s kartou je možné zobrazitskladové operace z druhého nebo třetího skladu (dle nastavení čísel skladů z INI hodnot - F8).
Více
01.10.2010 Sklad6 Pro typy dokladů, kde je nastaveno automatické číslování podle datumu, lze nastavit formát datumové číselné řady pomocí proměnné TypAutCR+,x (pro příjmové doklady) nebo TypAutCR-,x (pro dodací), kde x je číslo typu dokladu. Hodnota proměnné obsahuje formát čísla. Výchozí formát je RMMDDxxx. Písmena xxx se při určování čísla nahradí posledním volným číslem v dané denní číselné řadě.
01.10.2010 Sklad6 Nové přepínače pro typy dokladů (nastavují se pomocí nového okna s přepínači volaného pomocí F12 v editaci číselníku typu dokladu).
Více
01.10.2010 Sklad6 V číselníku typů dokladů se lze mezi přepínači vyvolávanými pomocí F6, F7, F8, F10, F11 a F12 přepínat přímo použitím těchto kláves bez vracení do hlavního okna pro nastavení typu dokladu.
01.10.2010 Sklad6 V exportu dokladu do textového formátu lze v číselníku definovat typ zpracování výsledného výstupního datového souboru. Hodnota 1 umožní otevření výstupního souboru přidruženým programem (dle přípony souboru). Hodnota 2 umožní odeslání souboru e-mailem. Pro odeslání se používá e-mail z evidence kontaktů k adrese s typem kontaktu "email-el.fa.".
Více
01.10.2010 Sklad6 V exportu dokladu DBF se při úspěšném exportu nabízí možnost otevření výstupního DBF souboru nebo jeho odeslání e-mailem (viz. export do TXT)
30.09.2010 Sklad6 Pro příjem přes terminál jsou nachystány 2 nové kódy menu, které dle nastavení přístupových práv umožňují při sejmutí čárového kódu, který nebyl nalezen u žádné skladové karty, přidat tento čárový kód ke skladové kartě, která je určena ručním výběrem.Obdobná funkce je nachystána pro vstup inventury přes terminály.
Více
 předchozí  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  z 74 další