logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
12.04.2013 Účto Upraveno výchozí barevné nastavení pro grafické tabulky pro prohlížení faktur, bankovních výpisů, pokladny, DU dokladů a kontací.
09.04.2013 Sklad6
Nová možnost zadat při ukončení vyskladnění dokladů expediční pozice, na které bylo vyskladňované zboží umístěno. V nastavení přepínačů (F6) při vyskladňování lze zapnout vstup expediční pozice. Pro opravu expedičních pozic lze použít funkci dostupnou přes speciální funkce k dokladu (Alt+F6) - kód menu DOKLAD_SPC: 31,17.
06.04.2013 Sklad6 V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) je nová možnost definování příloh, které se mají přibalit do DBC ceníku. Nastavení se provádí v číselníku textů (typ zpracování Příloha k HTML).
Více
06.04.2013 Sklad6
V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) lze vyznačit, které okruhy zboží se mají zobrazovat v objednávkovém programu jako speciální záložky (dole pod ceníkem). Nastavení se provádí v definici Okruhů tvořených výrazy - údaj záložka se nastaví na hodnotu 1.
Toto nastavení využívá jen objednávkový program od verze 5.0.
06.04.2013 Sklad6 Při záznamu změn do LOG souboru vzniká při změně klíčové hodnoty (u dokladů například při změně čísla či typu dokladu, u karet při změně kódu, ...) nový typ záznamu s označením položky _KLIC_HOD_, který se odkazuje na původní klíčovou hodnotu. Tyto záznamy jsou při prohlížení LOG souboru barevně zvýrazněné a je možné pomocí Enter otevřít záznamy změn původního objektu (přečíslovaného dokladu,..)
Více
03.04.2013 Sklad6 Pomocí proměnných TypICDNC-,x (resp. TypICDNC+,x), kde x je číslo typu dokladu (nebo 0 pro všechny typy dokladů) lze nastavit pro typy dokladů a režimem dohledávání cen Dohledat NC vždy s povoleným počítáním slev název individuální ceny, která se má použít pro úpravu dohledané nákupní ceny.
29.03.2013 Sklad6
Změna designu formuláře pro tisk slevových štítků ke skladovým kartám. Využity nové grafické komponenty pro nadpisy.
29.03.2013 Sklad6, Účto V adresáři dodavatelů je možné pomocí nové funkce Kontrola nespolehlivých plátců DPH vyvolat kontrolu jednoho nebo více plátců. Funkce je dostupná pro jednoho dodavatele v menu DodMenu (kód menu 28,44) nebo pro více dodavatelů v nabídce alternativních funkcí přes Alt+F6 (kód menu 28,44).
Při kontrole se stav spolehlivosti plátce ukládá do záznamu změn (LOG.BTR).
29.03.2013 Sklad6 V menu pro práci s novými doklady (DOKLAD_NOV nebo DOKLAD_SLN, kód menu 17,66) nebo pro opravu dokladu (DOKLAD_OPR nebo DOKLAD_OP2, kód menu 16,66) je možné doplnit funkci pro kontrolu nespolehlivých plátců za aktuální doklad. Obdobná funkce je možné doplnit i do nabídky pro práci s objednávkami na dodavatele (kód menu 39,7).
29.03.2013 Účto Do nabídky činností pro práci s hromadnými příkazy k úhradě je doplněna možnost kontroly nespolehlivých plátců DPH za jeden nebo více příkazů k úhradě. Informace o provedené kontrole je zapsána do záznamu změn k hlavičce dokladu (je dostupná pomocí klávesy Alt+F6 v přehledu HPÚ) a také k jednotlivým položkám menu (také dostupná přes Alt+F6 na položce HPÚ).
Více
29.03.2013 Účto Změny v příkazech k úhradě (v hlavičce i položkách HPÚ) jsou evidovány do záznamu změn (LOG.BTR). Do záznamu změn je nově také přidán tisk HPÚ a vytvoření přenosového souboru pro bankovnictví (ABO).
29.03.2013 Účto Do nabídky speciálních funkcí s přijatými fakturami doplněna funkce pro kontrolu nespolehlivých plátců za aktuální fakturu (menu FAK_SPC, kód menu 10,7)
25.03.2013 Sklad6 Povolení fultextového hledání v seznamu operací skladové karty.
25.03.2013 Sklad6, Účto
V nabídce pro tisk na obálky z adresáře firem je nová možnost změnit tiskárnu (v případě, že je v konfiguraci definováno více tiskáren)
22.03.2013 Sklad6
Při automatickém vytváření pokladních dokladů v rámci evidování hotovostních dokladů se u příjmových dokladů jako datum pokladního dokladu použije datum přijetí z hlavičky dokladu
22.03.2013 Sklad6
Úprava importu dokladů z XML souboru - nově je možné kontrolovat celkovou základ a DPH z importovaného dokladu a u importu dokladů z programu Money je možné importovat i neskladové položky
22.03.2013 Sklad6
Pomocí proměnné RozvSort,0 lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek:
0 dle čísla průvodky
1 dle SPZ
2 dle datumu a čísla průvodky
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
11.03.2013 Sklad6
Úprava nového režimu náhledu sestav. Program reaguje na nastavení tiskáren (pro textový tisk se zobrazuje původní textový náhled sestavy) a je vyřešen problém se současným zobrazením náhledu a tisku sestavy).
Nový grafický náhled lze vypnout pomocí proměnné KAPGrid,0 (je třeba vynulovat bitový příznak 64)
11.03.2013 Sklad6
V přehledu rozvozů (Sledování rozvozů) je možné pomocí F6 vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu. Funkce je dostupná také v menu ROZVOZ_MNU (Alt+F6 v přehledu rozvozů; kód menu 33,10). Pokud je tato položka menu nastavená v menu ROZVOZ_MNU, tak se stejné přístupové právo použije i v případě přímého spuštění pomocí F6.
11.03.2013 Sklad6
V nastavení systémového menu lze definovat u výchozí položky menu nový příznak, který určuje, zda tato výchozí položka má být určena pořadím zobrazení (jako dosud, tj. tím pádem je ovlivněna přístupovými právy k položkám menu) nebo pomocí kódu menu2 (pokud je v menu více položek se stejným kódem, použije se první)
11.03.2013 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněny nové objekty: TKAPADOQuery, TKAPADOConnection, TKAPRegOptions.
Rozšířeny byly i třídy související s objektem App.
Byly přidány funkce MsgDlg, CreateADOConnectionStringDlg, GetAppBaseRegistryKey, BtrBeginTransaction, BtrEndTransaction a BtrAbortTransaction.
11.03.2013 Sklad6
Úprava sledování materiálových norem. Pomocí proměnné VyrMatNet,0 s hodnotou 1lze zapnout, aby se výrobní kalkulace zadávaly ve formě čisté množství + procento ztráty (narozdíl od stávajícího způsobu hrubé množství-procento ztráty)
07.03.2013 Sklad6
Ve funkci Příjemka přes terminál či Výdejka přes terminál je nově možné mazat řádky dokladu i pomocí F6 (dosud jen Ctrl+Y, které ovšem na některých terminálech nejde stisknout)
06.03.2013 Sklad6 Optimalizace načítání informací nastavení menu z databáze (zrychlení)
06.03.2013 Sklad6 Úprava zobrazování nadpisů při malých rozlišeních a písmech (např. terminály).
06.03.2013 Sklad6 Podpora pro sledování nového příznaku dokladu Odsouhlaseno. Všechny nové doklady (i ty již dříve zaevidované) jsou ve stavu neodsouhlaseno. Ve speciálních funkcích pro práci s doklady DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-) lze definovat položky menu:
Více
03.03.2013 Sklad6
Rozšíření použití proměnné VysklZBal (práce s terminály-vyskladnění)
Hodnota Popis
0 zobrazení ceny v dialogu pro vyskladnění
1 zobrazení údaje Počet vydávaných balení (Poč.bal.) namísto ceny
2 zobrazení ceny a počtu MJ v balení
3 zobrazení počtu vydávaných balení a počtu MJ v balení

26.02.2013 Sklad6 Opraven problém při přenosu přijatých faktur do účta v režimu Převést do účta jako zahraniční fa - zboží/služby. Pokud ve faktuře bylo nulové DPH, tak se mohla chybně dopočítat DPH pro přijatá zdanitelná plnění v účetnictví (reverse charge)
26.02.2013 Sklad6 Nový režim náhledu standardních sestav - v tomto režimu se v náhledovém okně, které je zobrazeno pod menu pro tisk sestavy, zobrazuje první strana sestavy v grafickém režimu včetně případných obrázků apod.
25.02.2013 Sklad6 V dialogu pro nastavení tisku ceníků je možné určit datum, ke kterému se má vyhodnotit individuální cena, se kterou je ceník počítán. Je tak možné například připravit ceník pro budoucí akci.
25.02.2013 Sklad6 Nový režim třídění dokladů a chystačky: Dle nadřízené skupiny 2. V tomto režimu se položky na dokladu řadí dle Nadřízené skupiny2, dále pak skupiny2 a názvu zboží.
22.02.2013 Sklad6 V nabídce pro hromadnou fakturaci je nový přepínač umožňující vyfakturovat všechny nabízené dodací listy jednotlivě (každý DL do samostatné faktury).
22.02.2013 Sklad6

Do hlavního menu lze přidat funkce pro přímý import plateb z přenosového souboru vygenerovaného z účetnictví (PLATBY.EXP).

Kód menu

Funkce

1,43

Import plateb pro dodací doklady

2,43

Import plateb pro příjmové doklady
22.02.2013 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolPosl,0 s hodnotou 1 je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě).
Více
22.02.2013 Sklad6 Změna zobrazení seznamu položek požadavku (StatusBar)
22.02.2013 Sklad6, Účto Změna způsobu přenosu informací o platbách z účetnictví do skladového programu týkající se částečně zaplacených dokladů ve skladové pokladně. Do přenosového souboru PLATBY.EXP se přenáší příznak, zda byl doklad uhrazen pokladnou, bankou či přes ostatní doklady.
Více
16.02.2013 Sklad6 Uzávěrka prodeje na pokladně: při uzávěrce se zkontroluje, zda se v seznamu neuzavřených pokladních dokladů nenachází více různých neuzavřených dnů a pokud ano, tak se provede uzávěrka za každý den zvlášť. Při více neuzavřených dnech se může čas uzávěrky významně prodloužit (doporučujeme uzávěrku provádět každý den).
Více
16.02.2013 Sklad6 Pomocí proměnných DokOmez,1 až DokOmez,3 lze nastavit výraz, který slouží na obecnou kontrolu nových dokladu před evidováním. Ve výrazu lze použít aliasy TYP. pro informace o typu dokladu, ADR. pro informaci o adrese. Hlavní tabulkou pro vyhodnocení výrazu je DOKLAD.
Více
16.02.2013 Sklad6 Pomocí proměnných DokOmezObd,0 a DokOmezObd,1 lze nastavit omezení pro datum vystavení dokladu a DUZP (pro nové doklady). Omezení musí být zapsáno v tomto formátu: Minimální datum/Maximální datum/Max.počet dní před/Max.počet dní po aktuálním datu
Více
08.02.2013 Sklad6 Úprava zpracování individuálních cen. Pokud byla individuální cena poprvé vyhodnocována v rámci databázové transakce, pak nemusela být IC správně vyhodnocena.
08.02.2013 Sklad6, Účto Skriptovací programovací jazyk doplněn o třídu TKAPADOTable, která umožňuje manipulaci s databázovými tabulkami prostřednictvím rozhraní ADO. Je tak možné načítat či ukládat data do externích databází (např. MS SQL server, tabulky MS Excel apod.).
Více
08.02.2013 Sklad6, Účto Pomocí kódů menu 90,100 až 90,150 lze spouštět skripty se jménem souboru určeným pomocí proměnné MenuScript,x (x je hodnota od 0 do 50). Skripty musí být sice podepsané, ale jméno uživatele ani heslo se v tomto případě nekontroluje.
04.02.2013 Sklad6, Účto Skriptovací programovací jazyk doplněn o objekt App, který umožňuje spouštět a řídit prakticky jakoukoli funkci aplikace dostupnou z hlavního menu programu. Je tak možné automatizovaně spouštět třeba různé výpočty, převody, exporty či importy dat.
04.02.2013 Účto Při výběru typu dokladu lze použít klávesu F9 pro hledání dle čísla typu dokladu. Podobně lze použít F9 při výběru druhu faktury.
01.02.2013 Sklad6 V definici výrobku lze určit, jaké množství výrobků se vyrobí z materiálů zadaných seznamu materiálů. V dialogu pro zadání výrobku je nový údaj Počet, se dvěma možnostmi Kalkulace na 1 MJ výrobku (výchozí stav, který odpovídá stávajícímu způsobu zadávání výrobků) a Kalkulace na určené množství výrobků (v tomto případě je nutné vyplnit pole Vyr.mn, ve kterém se určuje kalkulační množství výrobku).
30.01.2013 Sklad6 Nové přístupové právo 128 Právo vystavovat doklady mimo omezené období. Ve výchozím stavu je toto oprávnění vypnuté. Uživatelé s vypnutým přístupovým právem nemohou vystavovat pové doklady, pokud datum vystavení, DUZP nebo účetní měsíc dokladu je mimo období určené proměnnou
25.01.2013 Sklad6 Úprava exportu dokladů do externího účetnictví (např ve formátu DBF). Nyní se pro účely nastavení výrazů připravují proměnné pro všechny dostupné sazby DPH (DPH0..DPH6, ZAKLAD0..ZAKLAD6) dle číselníku SazbyDPH.
21.01.2013 Sklad6 V tisku požadavků a objednávek na dodavatele ve standardním režimu s použitím DEF souboru se mohou v definici sestavy používat aliasy INI., KAR., ZAS., ADR. a OBJ. (resp. NOB.). Jako hlavní tabulka (čili bez aliasu) jsou použity položky obj.
14.01.2013 Účto Aplikace je připravena na globální přepnutí zobrazování databázových tabulek do režimu grafických tabulek (gridů). Přepnutí lze provést v nabídce Nastavení formuláře (Alt+F12 v databázové tabulce) v záložce Uložit nastavení pomocí tlačítka Uložit globální výchozí nastavení pro všechny formuláře (doporučujeme předtím zapnout v dialogu nahoře platnost nastavení pro všechny uživatele).
11.01.2013 Sklad6 Úprava automatické uzávěrky pokladní knihy: pomocí proměnné UCCAutUza,0 s hodnotou 0 lze vypnout, aby program při uzávěrce rozlišovat jednotlivé uživatele, kteří vystavili jednotlivé doklady (standardně se pro každého uživatele vytvoří samostatný doklad).
 předchozí  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  z 81 další