logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
16.11.2012 Sklad6, Účto Optimalizace zpracování definičního souboru sestav. Při prvním použití je DEF soubor načten do paměti a dále již není načítán (pouze pokud program detekuje změnu DEF souboru).
14.11.2012 Sklad6, Účto Modul pro práci se skripty nově podporuje komunikaci s MaximObjServerem. Je tak možné například snadno odeslat výsledek sestavy na vzdálený server a k dispozici jsou i funkce pro manipulaci s dokumenty uloženými na vzdáleném serveru.
Více
14.11.2012 Sklad6, Účto Pro sestavy z generátoru sestav s typem výstupu DEF soubor program umožňuje určit jméno sekce z definičního souboru sestav, která se má použít při zpracování sestavy.
Jméno sekce se určuje pomocí výrazu DEFSection=výraz v nabídce Texty a proměnné (např. DEFSection=NejakaSekce). Pokud není jméno sekce určeno, tak se použije GS_x_y (x je číslo skupiny a y číslo sestavy).
13.11.2012 Sklad6 Nová evidence pro sledování pravidelných požadavků odběratelů (kód menu 27,47 do menu OdbMenu/Odb_SPC/Odb_ADRI).
Pro daného odběratele je možné pro jednotlivé dny v týdnu zadat seznam položek, které si odběratel na daný den přeje objednat.
13.11.2012 Sklad6 Nové typy jízd pro sledování rozvozů: Plán rozvozu a Zrušený plán.
Více
13.11.2012 Sklad6 Nový příznak typu dokladu (F12) Automaticky zařazovat doklad do rozvozu dle trasy.
13.11.2012 Sklad6 Do rozvozu je pomocí nové funkce načíst rozvozový plán z adresáře odběratelů dle vybrané rozvozové trasy (nový kód menu 0,82).
Více
07.11.2012 Účto Nová metoda výpočtu saldokonta k datu, která umožňuje výrazně rychlejší výpočet. Nově se jako základ bere aktuální saldokonto (nespárované faktury) a odečtou se veškeré platby z dokladů za období po zvoleném datu. Původní metodu výpočtu lze nastavit pomocí proměnné SaldoVyp,0 s hodnotou 0.
02.11.2012 Sklad6 Úprava zaokrouhlování pohybů v MJ ve výpočtu Daně, zásoby, obraty.Dosud se provádělo zaokrouhlování pohybu v MJ (příjem, výdej, zásoba v MJ) na 2 desetinná místa. Nově se zaokrouhluje na 3 desetinná místa.
02.11.2012 Sklad6 Nový druh výstupního formátu v generátoru sestav: Datová kostka.
Více
02.11.2012 Sklad6 Nová funkce pro uvolnění dokladu k vyskladnění, která lze doplnit do menu pro práci s novým dokladem (kód 17,59 v menu DOKLAD_NOV nebo DOKLAD_SLN) nebo i při opravě dokladu (kód 16,59 v menu DOKLAD_OPR nebo DOKLAD_OP2).
Více
01.11.2012 Sklad6, Účto

Modul pro práci se skripty nově podporuje vytváření sestav připravených v generátoru sestav. Doplněna je také funkce pro odeslání souboru mailem prostřednictvím protokolu SMTP.


31.10.2012 Sklad6 Upraveno vytváření souboru prodeje za více období (SKLADVYO). Pokud je soubor v době zpracování otevřen a je hlášena chyba 25, tak se následně nabídne alternativní inicializace souboru (vymazání všech záznamů ,jednotlivě"). Pomocí proměnné VYOvyp, 0 s hodnotou 1 to lze nastavit natrvalo (pokud tabulka SKLADVYO existuje, tak se neprovádí vytvoření souboru, ale vždy vymazání záznamů).
31.10.2012 Sklad6, Účto Nová možnost vkládání formátovaného textu v sestavách vytvářených pomocí DEF souboru.
Více
26.10.2012 Sklad6 V nabídce Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty (Alt+G v přehledu skladových karet nebo v přehledu dokladů) je doplněna možnost zpracovávat údaje z tabulky operací (např. číslo dodávkty, sazba DPH z operace, či zda je operace nákupní) a tabulky zásob ke kartám. Výpočty byly také výrazně zrychleny (obvzláště při větším počtu zpracovávaných dat).
26.10.2012 Sklad6 Nový druh analýzy dostupný z nabídky Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty umožňující data zobrazovat formou datové kostky (kontingenční tabulky). Při vytváření datové kostky je nutné v nabídce "Vybrat úrovně grafu/mezisoučty" určit, které informace mají být v tabulce zobrazeny. První úroveň se automaticky vypíše do řádků datové kostky, druhá úroveň určuje sloupce a ostatní úrovně se objeví v nabídce filtrování. Zaškrtnuté "Údaje k výpočtu" pak určují vypočtené číselné údaje (Počet MJ, Celkem pohyb bez DPH, Zisk, ...). V nastavení lze možné určit také Označení tabulky, které definuje identifikaci datové kostky použitou při ukládání nebo načítání schematu (rozložení) datové kostky.
19.10.2012 Sklad6 Úprava vstupu výrobních dokladů - nyní není omezen počet výrobků, které jsou přijímány v rámci jednoho výrobního dokladu. Byl také osamostatněn dialog pro nastavení typů dokladů pro příjem a spotřebu materiálu (pomocí proměnné VyrTypDokl,105 lze ovlivnit zobrazování dialogu: 0..nezobrazovat, 1..zobrazit na začátku,2..zobrazit na konci,3..zobrazit na začátku i na konci).
Více
19.10.2012 Sklad6 V adrese odběratele/dodavatele je na třetí podstránce nový údaj: Režim fakturace: neurčeno/denní/týdenní/dekádní/čtrnáctidenní/měsíční/ostatní Tento údaj určuje, v jakých intervalech se obvykle provádí vyfakturování DL.
19.10.2012 Sklad6 V adrese odběratele/dodavatele je na třetí podstránce nový údaj Nadřízené IČO. Údaj určuje IČO nadřízené jednotky (fakturační místo), na kterou se provádí fakturace
19.10.2012 Sklad6 Upravena funkce Slučování více dokladů do jednoho (Alt+F6 v přehledu dokladů). V případě, že doklady mají určené nadřízené IČO v záznamu adresy, tak se v rámci kontrol ověřuje shodnost tohoto údaje ve všech dokladech. Pokud je nadřízené IČO dostupné u prvního dokladu, tak se převezme adresa dle nadřízeného IČO do sloučeného dokladu.
19.10.2012 Sklad6 Nová funkce Hromadná fakturace DL (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady). Funkce dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
17.10.2012 Účto Úprava automatického párování faktur (program bere v úvahu i platby účtované na druhou stranu MáDáti/Dal než je obvyklé, např. platby mínusem)
16.10.2012 Sklad6 Import poznámek z DBF - doplněna možnost vytvořet rozdílový protokol ve formátu Sylk-Excel. Navíc program nyní podporuje import více poznámek k jedné skladové kartě (pro import více řádků do jedné poznámky musí být v DBF souboru řádky se stejnou klíčovou hodnotou, např. stejným EAN)
Více
16.10.2012 Sklad6 Rozšířeno zpracování dokumentů připojovaných k adrese, dokladům, jednáním apod. Program podporuje několik druhů umístění dokumentů v závislosti na druhu síťového připojení a umístění serveru pro uložení dokumentů: síťové připojení, síťové připojení synchronizované s lokální složkou, umístění na serveru s MaximObjServerem synchronizované s lokální složkou.
Více
16.10.2012 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulované pole IDDOKL91 s délkou minimálně 21 znaků, která obsahuje kompletní identifikaci dokladu a program je toto ID schopný použít ve vybraných místech pro dohledání dokladu (např. při vyskladnění; zařazení dokladu do rozvozu apod). ID se obvykle tiskne do dokladu pomocí čárového kódu EAN128.
12.10.2012 Sklad6 Úprava vstupu dobropisů k faktuře (opravné daňové doklady). Po výběru dobropisovaného dokladu lze určit, zda se do dobropisu mají převzít všechny operace originálního dokladu nebo zda se mají operace přebírat jednotlivě. V dialogu se seznamem dobropisovaného zboží lze zadat nebo převzít dobropisované množství nebo změnit cenu.
09.10.2012 Sklad6 Nová funkce Import poznámek ke kartám z DBF souboru. Funkci lze použít pro načtení textových poznámek z externího souboru (např. informace, které poslal dodavatel či poznámek, které jste si připravili v MS Excel). Funkci lze také použít jen na kontrolu nebo porovnání poznámek s externím seznamem poznámek.
Více
09.10.2012 Sklad6 Nová funkce pro převod pohledávek/závazků ze starého skladu do nového skladu. Pokud pro nové období používáte novou databázi s oddělenými daty, tak lze pomocí funkce pro převod pohledávek/závazků zajistit převedení aktuálního seznamu nezaplacených, resp. přeplacených skladových daňových dokladů. Velmi to usnadní zpracování plateb a evidenci nezaplacených dokladů, protože informace o starých doklad
Více
08.10.2012 Sklad6 Ve vstupu vracení hotovosti je u první platby zakázáno zadání záporné hodnoty (v případě, že hodnota dokladu je kladná)
08.10.2012 Sklad6 Funkce Rozdělení dokladu podle částky byla rozšířena o nové schopnosti. Pokud byl rozdělovaný doklad v rozvozu, tak i oddělené doklady budou zařazeny do stejného rozvozu. Doklad při rozdělování používá algoritmus, při kterém jsou do dokladů přednostně zařazeny záporné operace k nejbližší kladné operace se stejným kódem.
08.10.2012 Sklad6 Ve struktuře souboru PRUVDOKL (doklady k průvodce rozvozu) lze definovat kalkulovanou položku STAVEXP obsahující stav expedice dokladu. Lze také definovat výpočtová kalkulovaná pole používající informace z položky průvodky, dokladu (alias DOK.), INI hodnot (alias INI.) nebo hlavičky rozvozu (alias PRU.)
04.10.2012 Sklad6 Upravena funkce pro ukládání nastavení přenosu přepínačů karet při importu karet (Oprava karty/F6/Alt+F6). Nově je tam doplněna možnost načíst uložené nastavení přepínačů z proměnných KarImport,39 a KarImportN,39
Více
04.10.2012 Sklad6 Úprava tisku dodatkových formulářů za fakturou. V předchozí verzi šlo tisk operací dokladu v rámci jednoho tiskového formuláře opakovat pouze v případě, že v číselníku typů dokladů byl v sekci pro dodatek uvedený formulář ,Dodací list".
Více
02.10.2012 Sklad6 Pomocí proměnní NOBJDlgZ,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby v dialogu pro vstup položky objednávky na dodavatele se ukazovala v informační tabulce o předchozích objednávkách namísto unformace o původní zásobě z doby objednání informace o nedodaném množství z dané objednávky.
Více
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PrvPozDat,0 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků) se přebíralo datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění dle data "Požadováno" z hlavičky požadavku. Pokud toto datum není vyplněno nebo je starší než dnešní datum, tak se použije dnešní datum.
Více
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné "RozvNovyD" lze nastavit výchozí hodnotu pro dotaz na vystavení nového dokladu v dokladech pro rozvoz (F6). Hodnoty 1-3 odpovídají položkám Faktura/Dobropis(prázdný doklad)/Dobropis k faktuře. Hodnoty 11-13 odpovídají stejným položkám menu, pouze menu není zobrazeno (položka je automaticky vybrána)
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDavCR,x, kde x je typ jízdy z hlavičky rozvozu je možné určit parametry číselné řady pro daný typ jízdy (0:rozvoz, 1:zásob, .. , 7:vyskl.dávka). Parametry se zadávají ve formátu: ozn.číselné řady/omezení čísla od/omezení do. Pokud je označení číselné řady prázdné, tak se použije číselná řada dle nastavení z INI hodnot.
Více
28.09.2012 Sklad6 Ve skladové kartě je nový údaj "Výpočet SD", který určuje způsob výpočtu spotřební daně za skladovou kartu. Údaj lze měnit na druhé podstránce skladové karty. Nyní jsou k dispozici tyto varianty výpočtu:
Více
28.09.2012 Sklad6 Do návrhů objednávek se automaticky doplňují skladové karty, které vyhovují individuální ceně PC-NOVEOBJ (nekontroluje se, zda skladová karta vyhovuje ostatním parametrům výpočtu).
25.09.2012 Sklad6 Ve sledování rozvozů je definován nový způsob zpracování "Vyskladňovací dávka". Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).
25.09.2012 Sklad6 Funkce pro tisk vyskladňovacího dokladu nyní umožňuje zpracování více dokladů současně (buď více označených dokladů nebo doklady patřící do stejné vyskladňovací dávky).
25.09.2012 Sklad6 Nová funkce pro zařazení dokladu do rozvozu nebo do vyskladňovací dávky. Doklad (popř. více označených dokladů) lze vložit buď do nového rozvozu (je možné zadat poznámku) nebo lze přidat doklady do existujícího rozvozu. Rozvoz lze vybrat ze seznamu nebo lze zadat číslo rozvozu.
Více
25.09.2012 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu. Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu).
Více
21.09.2012 Sklad6, Účto Funkce pro export sestav v nabídce pro tisk dokladu při použití přepínače [x] Po exportu odeslat e-mailem nabízí ve vybraných místech automatické předvyplnění e-mailové adresy příjemce, předmětu či textu mailu. Typ e-mailové adresy se vybírá dle kontextu ze záznamu adresy (dohledává se dle IČO), Např. v dokladech se nabízí adresa pro elektronickou komunikaci a v objednávkách e-mail pro objednávky.
21.09.2012 Sklad6 Ve funkci Informace o zboží jsou v seznamu pozic (identifikace umístění) zvýrazněny výchozí umístění dané karty (značka šipky vlevo + tučné písmo)
19.09.2012 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování individuálních cen. Změny se pozitivně projeví v rychlosti vyhodnocení individuální ceny obzvlášte u individuálních cen se spoustou řádků týkající se konkrétního zboží (typicky seznam zboží v akci).
Více
19.09.2012 Sklad6 Pokud je nastavena proměnná ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule, tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
12.09.2012 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA le definovat kalkulované pole CELEJMENO1 a CELEJMENO2 obsahující složené části jména odběratele/dodavatele zobrazené v rámci jednoho pole (Jmeno+ExtJmeno1 a Jmeno2+ExtJmeno2).
12.09.2012 Sklad6, Účto V nastavení alternativní sestavy pro tisk databázových seznamů (Alt+F7/F10) je nový přepínač Tisknout rámečky. Po zapnutí přepínače se vygeneruje textová sestava s vloženými rámečky (tisk není vhodný pro jehličkové tiskárny).
12.09.2012 Sklad6 V konfiguraci programu je možné definovat nový režim otevření peněžní zásuvky Jen ruční otevření. Zásuvka se pak otevírá jen na manuální pokyn obsluhy (Ctrl+F12 z klávesnice nebo vyvoláním menu pro otevření zásuvky-kód menu 7,45).
 předchozí  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  z 78 další