logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.05.2012 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač, který umožňuje pro daný typ dokladu vypnout kontrolu přístupových práv omezujících uživatelům s vypnutým přístupovým právem 40, 41 nebo 42 (Právo zapisovat záporný pohyb u účtů/zboží/obalů) zadávání záporného počtu MJ ve vstupu dokladu.
25.05.2012 Sklad6, Účto Úprava načítání informací z ARES; při načítání informací z obchodního rejstříku se při přenášení informací z ARES do adresy načítají jen aktuálně platná data.
22.05.2012 Sklad6 Rozšíření vlastností typů dokladů o nové druhy dobropisů:
Více
21.05.2012 Sklad6 Při převodu požadavku do dokladu se u požadavků, které nemají určený typ dokladu (tj. typ "Automaticky") se navíc kontroluje typ dokladu určený pro daného partnera v adresáři firem. Pokud je nenulový, tak se použije.
21.05.2012 Sklad6 V přehledu Saldokonto odběratelů/dodavatelů se zvýrazňují faktury, které jsou aktuálně po splatnosti.
16.05.2012 Sklad6 V dialogu pro vstup počtu kopií štítků (používá se např. při tisku cenovek ze seznamu skladových karet nebo z příjemky) lze pomocí Ctrl+Enter zkopírovat aktuální řádek.
16.05.2012 Sklad6 Změna zobrazování stavového řádku s klávesovými zkratkami ve všech vstupních dialozích programu.
14.05.2012 Sklad6 Při změně typu dokladu v dokladu z typu dokladu, který má nastavený příznak pro automatické nastavení úhrady při platbě v hotovosti (či plat.kartou) na typ dokladu, který toto nastavení nemá, se provádí kontrola plateb a nabídne se automatické zrušení automatické platby. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné DokZrusUhr,x s hodnotou 0: neprovádět kontrolu zrušení platby ...
Více
11.05.2012 Sklad6 Nová funkce pro import MO prodeje z mobilního offline terminálu. Doklad se nejdříve připraví v terminálu a pak pomocí nové funkce se načte do nové účtenky v MO prodeji (kód menu 1,58). Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných DoklTermMO,x
Více
07.05.2012 Sklad6 Číselník Skupiny2 byl rozšířen o nové pole Nadřízená skupina. Pokud je tento číselník editován pomocí nové položky hlavního menu pro editaci tohoto číselníku (kód menu 15,39), tak je možné nadřízenou položku vybírat z nového číselníku nadřízených skupin (typ číselníku 69).
Více
07.05.2012 Sklad6 Pomocí proměnné DokTiskFm+,3 resp. DokTiskFm-,3 lze určit jméno tiskového formuláře z DEF souboru použitého pro tisk příjmové nebo dodací chystačky.
04.05.2012 Sklad6 Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu.
Více
04.05.2012 Sklad6 V menu je možné definovat položku pro editaci číselníku skladníků (číselník pro údaj Expedoval z hlavičky dokladu; kód hlavního menu 15,48).
Více
04.05.2012 Sklad6 Nová speciální funkce pro práci s doklady Přeskladnění dle dokladu (Alt+F6 v přehledu dokladů; menu DOKLAD_SPC; kód menu 31,40).
Více
04.05.2012 Sklad6 Nové funkce pro zjednodušené zaskladnění dokladů formou přeskladnění dle operací dokladu. Zobrazí se přehled příjmových či dodacích dokladů v určeném stavu expedice a po výběru pomocí Enter se zobrazí operace dokladu s možností přeskladnění. Po dokončení se zobrazí dotaz, zda je možné u dokladu změnit stav vyskladnění na vyskladněno a v případě potvrzení se objeví přednastavený dialog s možnost...
Více
04.05.2012 Sklad6 Nové funkce pro tisk vychystávacích dokladů v určeném stavu vyskladnění (obvykle ve stavu "nevyskladněno").
Více
27.04.2012 Sklad6 V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot.
Více
27.04.2012 Sklad6 V přehledu požadavků je nová funkce v nabídce speciálních funkcí pro práci s požadavky (Alt+F6 v přehledu požadavků) pro sloučení více označených požadavků do jednoho požadavku (menu OBJ_MNU, kód menu 41,13)
27.04.2012 Sklad6 Upraven výpočet prodeje odběratelům (buď je k dispozici v menu pro práci s odběratelem či dodavatelem nebo z hlavního menu).
Více
20.04.2012 Sklad6 Pro jednotlivé podsklady definované v rámci číselníku středisek lze definovat obrázek do pozadí programu. Obrázek se aktivuje při změně podskladu (střediska) pomocí funkce Změna střediska. Pro nastavení se používá proměnná BackPicCfg.
20.04.2012 Účto Pomocí nových indexů v tabulce faktur lze významně zrychlit výpočet DPH a vybraných sestav. Pro zprovoznění je třeba v systémových indexech doplnit odpovídající nové záznamy a soubor UCTOFAK přeindexovat (ve správci souborů lze využít Ctrl+F9 pro doplnění indexů).
16.04.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KarCenZm, 6 lze nastavit výchozí typ dokladu, který se má použít pro vyhodnocení individuálních cen v rámci vyhledání změněných cen ve funkci Přehled změněných cen.
16.04.2012 Sklad6 Ve vstupu objednávek na dodavatele se při výběru dodavatele do objednávky zobrazuje informativní hlášení ze záznamu adresy (pokud je vyplněno).
11.04.2012 Sklad6 Pro typ klávesnice Notebook1 je rozšířen překlad kláves ve vstupu číselných hodnot. Pokud ve vstupu číselné hodnoty stisknete X, tak se místo něj zapíše - (mínus).
11.04.2012 Sklad6 Při tisku dokladů je možné vytisknout chystačku (vyskladňovací doklad) tříděnou stejným způsobem jako jsou tříděné doklady při vyskladnění pomocí terminálů (čili ve výchozím stavu dle číselníku identifikace umístění).
Více
03.04.2012 Sklad6 Opraven problém s uzávěrkou prodeje na pokladně, kdy v některých speciálních případech mohlo dojít k zaseknutí uzávěrky.
29.03.2012 Sklad6 Změna v dialogu pro vytváření vzorových záznamů individuální ceny (využívá např. při vytváření hromadné individuální ceny (Alt+I v kartách) nebo v nastavení vzoru pro nákupní a prodejní akce. Výběr cenového pásma je nyní osamostatněn do výběrového prvku s cenovými pásmy a přepínače: [x] Nabízet cenu včetně DPH.
26.03.2012 Sklad6 V seznamu individuálních a doporučených cen je možné pomocí Ctrl+Y (na hlavičce individuální ceny) vymazat celou ind.cenu včetně všech položek. Pomocí Ctrl+Enter na hlavičce ind.ceny je možné zkopírovat všechny řádky ind.ceny do nově určené ind.ceny
26.03.2012 Sklad6 Nová funkce pro porovnání adres v aktuálním adresáři s přenosovým souborem. Funkce se standardně nabízí v menu Alt+F6 v přehledu dodavatelů/odběratelů pro uživatele s oprávněním opravovat adresy.
Více
20.03.2012 Sklad6 Upraven import dokladů z DBF souborů. Program nyní využívá informace z prvního řádku současně jako hlavičku dokladu. Lze tak zobrazovat informace z polí ICO/Doklad/Jmeno/Datum v rámci importu dokladu
16.03.2012 Sklad6, Účto Ve standardním hledání podle vzoru, výběru položek pro třídění, výběru položek pro alternativní sestavy či hromadné plnění lze využít klávesu F9 pro zadání hledaného textu. Podle textu jsou pak zvýrazněny řádky, které v popisu obsahují hledaný text. V některých výběrech lze přímo začít psát hledaný text.
16.03.2012 Sklad6, Účto Rozšířeny možnosti grafických tabulek pro zobrazování databází. V nastavení formuláře (Alt+F12) je možné určit barvu pozadí pro většinu barevných režimů. Ve výchozím stavu je pozadí textu určeno dle standardní barvy pozadí tabulky.
Více
16.03.2012 Sklad6, Účto V nastavení formulářů s tabulkami (Alt+F12) lze pomocí tlačítka Uložit globální výchozí nastavení pro VŠECHNY formuláře v záložce Uložit nastavení uložit výchozí nastavení, které bude použito pro všechny formuláře s databázovými tabulkami. Ukládá se nastavení ze záložky Tabulka a Stavový řádek a také přepínače ze záložky Pozice okna...
Více
16.03.2012 Sklad6, Účto V nastavení formulářů s tabulkami (Alt+F12) je v záložce Uložit nastavení zobrazen přehled uložených variant, které jsou uloženy v tabulce systémových pohledů na data a týkají se daného formuláře, uživatele a databáze (včetně případného globálně uloženého nastavení pro všechny formuláře). Lze snadno zjistit, které nastavení ovlivnilo nastavení formuláře....
Více
16.03.2012 Sklad6 Nový režim aktualizace čárových kódů při přenosu skladových karet doplnění bez kontroly karet. V tomto režimu jsou doplněny záznamy čárových kódů i v případě, že neexistuje odpovídající skladová karta v aktuální databázi (vhodné v případě, pokud jsou skladové karty přenášeny samostatně). Nastavuje se v dialogu pro načtení skladových karet po stisku klávesy PageUp.
16.03.2012 Sklad6 Pokud je pomocí proměnné KontPPInfo nastaveno, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem, tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu....
Více
16.03.2012 Sklad6 V generátoru sestav zaveden nový typ proměnné D umožňující vstup datumu s výběrem datumu z kalendáře. Samotné hodnoty proměnné tohoto typu jsou ukládány v textové podobě (čili je např. nutná konverze pomocí
funkce DateValue(promenna),resp. DV(promenna)
14.03.2012 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F10): [x] Do pokladních dokladů evidovat jako Drobný daňový doklad. Pokud bude tento přepínač zapnutý, tak do řádků pokladních dokladů se namísto jména firmy z hlavičky dokladu bude zapisovat text Drobný daňový doklady (resp. jméno firmy z adresy s IČO 00000000, (viz. proměnná SK_UC_PRV-,4))
13.03.2012 Sklad6 Nová položka hlavního menu na editaci číselníku dodavatelů pro skladové karty (kód menu 15,34). V tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavatele
13.03.2012 Účto Při importu pokladních dokladů ze Sklad6 je možné sloučit pokladní doklady vzniklé v rámci automatické uzávěrky (ty mohou být rozdělené např. dle typu dokladu či jména pokladní). Pro zapnutí slučování je třeba zvýšit hodnotu příznaků v nastavení importu Hodnota Popis +16 jsou sloučeny doklady ze ...
Více
09.03.2012 Účto Upravena kontrola variabilních symbolů při zápisu nové přijaté faktury. Program při zjištění duplicity variabilních symbolů nyní nabízí také možnost náhledu na vyrovnané faktury dle var.symbolu
06.03.2012 Sklad6 Struktura tabulky SkladDRP.BTR pro nastavení zaúčtování dokladů byla rozšířena o položku Sklad. Pokud je tato položka vyplněna (nenulová hodnota), tak se daný řádek účetního předpisu použije pouze pro doklady s daným skladem.
25.02.2012 Sklad6 Údaj Došlo dne v příjmových dokladech přejmenován na Přijato dne
25.02.2012 Sklad6 Nový přepínač Opravný daňový doklad (vyžadovat datum přijetí), který je možné zapnout v číselníku typů dokladů (F12). U takto označených dokladů je umožněn vstup data přijetí (čili datum potvrzení opravného daňového dokladu odběratelem). Ve výchozím stavu je u dodacích opravných daňových dokladů datum přijetí nevyplněné a takto se i přenese do účetnictví. V rámci přenosu do účta se doklad v
Více
25.02.2012 Účto Ve vstupu přepínačů faktury (F10) se při zapnutí příznaku Opravný daňový doklad objeví vedle tohoto přepínače datum přijetí. Takto označené doklady se do přiznání DPH započítají v závislosti na tomto datu přijetí.
Více
25.02.2012 Účto Upraveno zpracování přiznání DPH v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud jsou v pokladním dokladu použity druhy plnění s přenesenou DP, tak se v rámci zpracování přenesení DP zpracovávají s kódem plnění 4.
25.02.2012 Sklad6 Pomocí proměnných TypPrvUcI+,0 a TypPrvUcE-,0 je možné určit druh přijatého nebo uskutečněného plnění u příjmových nebo dodacích dokladů, které mají v číselníku typů dokladů v nastavení přenosu do účta volbu přev.-zahr.fa-zboží nebo přev.-zahr.fa-služby.
Více
25.02.2012 Sklad6 Upraven export nezaplacených faktur pro notebooky - do saldokonta se nyní exportují i přeplacené faktury (lze vypnout proměnnou SkladSaldo,3 s hodnotou 0)
20.02.2012 Sklad6 V rámci přenosu dat pomocí replikací lze exportovat i importovat záznamy k adresám (AdrInfo).
14.02.2012 Sklad6, Účto Nové varianty převodu do externího účetnictví s možností exportu do XML (popř. do jiného textového formátu). V tomto režimu je třeba v DEF souboru nutné vytvořit sekci UcPrv + číslo formátu zadané v dialogu pro export dokladů do účta (např. [UcPrv1009] )...
Více
 předchozí  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  z 74 další