logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
10.07.2012 Sklad6, Účto Odstraněn problém s občasným padáním aplikace při opakovaném výpočtu sestav v generátoru sestav
10.07.2012 Sklad6, Účto Podpora pro obrázky ve formátu GIF a PNG (dosud JPEG a BMP). Obrázky v tomto formátu lze použít jako pozadí aplikace nebo je lze přikládat ke skladovým kartám, adresám apod. a prohlížet v interním prohlížeči obrázků.
09.07.2012 Sklad6 V dialogu pro nastavení přenosů požadavků ze skladového programu je v sekci pro nastavení přenosů přes MaximObjServer nový přepínač umožňující zapnout bezpečnější šifrované přihlašování k MaximObjServeru. Pokud veškerá komunikace s MaximObjServerem probíhá v šifrované podobě, pak doporučujeme na serveru povolit pouze šifrované přihlašování.
04.07.2012 Sklad6 Vstup položek objednávek na dodavatele pomocí zalistovaných položek (F6) je upraven pro práci s novými gridy. Zjednodušilo se také ovládání pomocí šipek a nově je možné také pomocí F8 zadávat objednací množství v paletách nebo ve vrstvách. Nově jsou také v tomto režimu zvýrazňovány skladové karty dle barevného nastavení poznámek (typicky akční zboží)
04.07.2012 Sklad6 Nové funkce pro zpracování skladových karet za pomocí EAN kódů (typické využití v online terminálech). Program si vyžádá EAN (nebo je možné zboží vybrat ze seznam skladových karet) a následně jsou zobrazeny vybrané základní informace o zboží a je vyvolána určená funkce.
Více
04.07.2012 Sklad6, Účto Pomocí proměnné SystUsrPwd,0 lze definovat minimální délku nového hesla zadávaného pomocí funkce Změna vlastního hesla. Výchozí hodnota je 0. Nastavení proměnné nemá vliv na délku hesla zadávaného uživateli v nabídce Systémové menu/Seznam uživatelů. Pomocí proměnné SystUsrPwd,1 s hodnotou 1 lze určit, že změna hesla se promítne vždy ve všech databázích, ke kterým má uživatel přístup.
Více
02.07.2012 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolB-V,0 s hodnotou 1 je možné zapnout vytváření kopie položek požadavku v rámci převodu požadavku do faktury (po evidování dokladu před vymazáním vykrytých položek).
Více
02.07.2012 Sklad6 Nová varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu (kód menu 4,19). Pomocí proměnné PozPolDEL,5 lze určit, která data se mají generovat.
Více
28.06.2012 Sklad6 Připraveny nové dialogy pro zjednodušený vstup dokladů typu Dobropis (jen množství) a Dobropis (jen ceny). Při použití funkce Dobropis k faktuře se po vybrání dokladu nabídne seznam zboží z původního dokladu a uživatel musí zadat dobropisovaný počet (ten lze v aktuálním řádku převzít pomocí F6 z původního dokladu nebo pomocí Alt+F6 se zkopíruje počet MJ pro všechny řádky).
Více
28.06.2012 Sklad6 Pro export dat do offline terminálu lze definovat, které cenové pásmo se má použít pro export cen. Nově lze také definovat 2 cenová pásma, která mají být zobrazena.
Více
27.06.2012 Sklad6 Nová varianta automatického exportu dokladu: PDF sestava. Pro automatický export je třeba nadefinovat exportní formát v číselníku exportních formátů, v odběrateli zadat ID exportního formátu do pole Aut.exp.dokl A nebo B a v číselníku typů dokladů povolit automatický export dokladu (varianta A nebo B).
Více
19.06.2012 Sklad6

Nová funkce pro přečíslování IČO v záznamu odběratele/dodavatele a souvisejících evidencí (doklady, obalová konta, zalistované položky, požadavky/objednávky,
informace k adresám).
Menu:
DodMenu/Dod_SPC (kód menu 28,35)
OdbMenu/Odb_SPC (kód menu 27,35).
Při použití s přístupovým právem 7 je povolena pouze změna koncové části IČO (devátý a desátý znak).

12.06.2012 Sklad6

Pomocí proměnné SK_UC_FA+,8 resp. SK_UC_FA-,8 lze nastavit typ období, který je přednastavený pro převod příjmových nebo dodacích faktur do účetnictví.
0, 1: dnešní den
2 : min.měsíc
3 : celý rok
4 : včera

12.06.2012 Sklad6

V adresáři odběratelů/dodavatelů je možné zobrazovat informace z insolvenčního rejstříku (ISIR). Nabídka pro zobrazení lze doplnit do menu :
DodMenu/Dod_SPC (kód menu 28,39)
OdbMenu/Odb_SPC (kód menu 27,39)
nebo se tato možnost nabízí po kliknutí na tlačítko vedle IČO v kartě partnera.

04.06.2012 Sklad6 Při práci s balíčky rozepisovanými na jednotlivé součásti při evidování dokladu program nekontroluje použití nulové ceny (balíček je vždy odepisován za nulovou prodejní cenu, protože ceny jsou rozpočítány do jednotlivých součástí balíčku).
04.06.2012 Sklad6 Upraveno načítání individuálních cen při změně individuální ceny na jiném PC. (v závislosti na proměnné SSLExtLog program reaguje na změnu souboru SKLADSSL.BTR nebo SSLLOG.TXT a při nejbližším použití IC načte nové nastavení do paměti).
31.05.2012 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení výchozích barev a fontů pro grafické tabulky (tlačítko Nastavení palety barev) se ukládají také hodnoty skriptu fontu.
V prostředích s jiným jazykovým nastavením tak lze nastavit používání středoevropského skriptu pro fonty (a tím pádem správné zobrazení diakritiky)
28.05.2012 Sklad6 V přehledu požadavků lze označovat jednotlivé položky pomocí klávesy Ins.
25.05.2012 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač, který umožňuje pro daný typ dokladu vypnout kontrolu přístupových práv omezujících uživatelům s vypnutým přístupovým právem 40, 41 nebo 42 (Právo zapisovat záporný pohyb u účtů/zboží/obalů) zadávání záporného počtu MJ ve vstupu dokladu.
25.05.2012 Sklad6, Účto Úprava načítání informací z ARES; při načítání informací z obchodního rejstříku se při přenášení informací z ARES do adresy načítají jen aktuálně platná data.
22.05.2012 Sklad6 Rozšíření vlastností typů dokladů o nové druhy dobropisů:
Více
21.05.2012 Sklad6 Při převodu požadavku do dokladu se u požadavků, které nemají určený typ dokladu (tj. typ "Automaticky") se navíc kontroluje typ dokladu určený pro daného partnera v adresáři firem. Pokud je nenulový, tak se použije.
21.05.2012 Sklad6 V přehledu Saldokonto odběratelů/dodavatelů se zvýrazňují faktury, které jsou aktuálně po splatnosti.
16.05.2012 Sklad6 V dialogu pro vstup počtu kopií štítků (používá se např. při tisku cenovek ze seznamu skladových karet nebo z příjemky) lze pomocí Ctrl+Enter zkopírovat aktuální řádek.
16.05.2012 Sklad6 Změna zobrazování stavového řádku s klávesovými zkratkami ve všech vstupních dialozích programu.
14.05.2012 Sklad6 Při změně typu dokladu v dokladu z typu dokladu, který má nastavený příznak pro automatické nastavení úhrady při platbě v hotovosti (či plat.kartou) na typ dokladu, který toto nastavení nemá, se provádí kontrola plateb a nabídne se automatické zrušení automatické platby. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné DokZrusUhr,x s hodnotou 0: neprovádět kontrolu zrušení platby ...
Více
11.05.2012 Sklad6 Nová funkce pro import MO prodeje z mobilního offline terminálu. Doklad se nejdříve připraví v terminálu a pak pomocí nové funkce se načte do nové účtenky v MO prodeji (kód menu 1,58). Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných DoklTermMO,x
Více
07.05.2012 Sklad6 Číselník Skupiny2 byl rozšířen o nové pole Nadřízená skupina. Pokud je tento číselník editován pomocí nové položky hlavního menu pro editaci tohoto číselníku (kód menu 15,39), tak je možné nadřízenou položku vybírat z nového číselníku nadřízených skupin (typ číselníku 69).
Více
07.05.2012 Sklad6 Pomocí proměnné DokTiskFm+,3 resp. DokTiskFm-,3 lze určit jméno tiskového formuláře z DEF souboru použitého pro tisk příjmové nebo dodací chystačky.
04.05.2012 Sklad6 Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu.
Více
04.05.2012 Sklad6 V menu je možné definovat položku pro editaci číselníku skladníků (číselník pro údaj Expedoval z hlavičky dokladu; kód hlavního menu 15,48).
Více
04.05.2012 Sklad6 Nová speciální funkce pro práci s doklady Přeskladnění dle dokladu (Alt+F6 v přehledu dokladů; menu DOKLAD_SPC; kód menu 31,40).
Více
04.05.2012 Sklad6 Nové funkce pro zjednodušené zaskladnění dokladů formou přeskladnění dle operací dokladu. Zobrazí se přehled příjmových či dodacích dokladů v určeném stavu expedice a po výběru pomocí Enter se zobrazí operace dokladu s možností přeskladnění. Po dokončení se zobrazí dotaz, zda je možné u dokladu změnit stav vyskladnění na vyskladněno a v případě potvrzení se objeví přednastavený dialog s možnost...
Více
04.05.2012 Sklad6 Nové funkce pro tisk vychystávacích dokladů v určeném stavu vyskladnění (obvykle ve stavu "nevyskladněno").
Více
27.04.2012 Sklad6 V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot.
Více
27.04.2012 Sklad6 V přehledu požadavků je nová funkce v nabídce speciálních funkcí pro práci s požadavky (Alt+F6 v přehledu požadavků) pro sloučení více označených požadavků do jednoho požadavku (menu OBJ_MNU, kód menu 41,13)
27.04.2012 Sklad6 Upraven výpočet prodeje odběratelům (buď je k dispozici v menu pro práci s odběratelem či dodavatelem nebo z hlavního menu).
Více
20.04.2012 Sklad6 Pro jednotlivé podsklady definované v rámci číselníku středisek lze definovat obrázek do pozadí programu. Obrázek se aktivuje při změně podskladu (střediska) pomocí funkce Změna střediska. Pro nastavení se používá proměnná BackPicCfg.
20.04.2012 Účto Pomocí nových indexů v tabulce faktur lze významně zrychlit výpočet DPH a vybraných sestav. Pro zprovoznění je třeba v systémových indexech doplnit odpovídající nové záznamy a soubor UCTOFAK přeindexovat (ve správci souborů lze využít Ctrl+F9 pro doplnění indexů).
16.04.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KarCenZm, 6 lze nastavit výchozí typ dokladu, který se má použít pro vyhodnocení individuálních cen v rámci vyhledání změněných cen ve funkci Přehled změněných cen.
16.04.2012 Sklad6 Ve vstupu objednávek na dodavatele se při výběru dodavatele do objednávky zobrazuje informativní hlášení ze záznamu adresy (pokud je vyplněno).
11.04.2012 Sklad6 Pro typ klávesnice Notebook1 je rozšířen překlad kláves ve vstupu číselných hodnot. Pokud ve vstupu číselné hodnoty stisknete X, tak se místo něj zapíše - (mínus).
11.04.2012 Sklad6 Při tisku dokladů je možné vytisknout chystačku (vyskladňovací doklad) tříděnou stejným způsobem jako jsou tříděné doklady při vyskladnění pomocí terminálů (čili ve výchozím stavu dle číselníku identifikace umístění).
Více
03.04.2012 Sklad6 Opraven problém s uzávěrkou prodeje na pokladně, kdy v některých speciálních případech mohlo dojít k zaseknutí uzávěrky.
29.03.2012 Sklad6 Změna v dialogu pro vytváření vzorových záznamů individuální ceny (využívá např. při vytváření hromadné individuální ceny (Alt+I v kartách) nebo v nastavení vzoru pro nákupní a prodejní akce. Výběr cenového pásma je nyní osamostatněn do výběrového prvku s cenovými pásmy a přepínače: [x] Nabízet cenu včetně DPH.
26.03.2012 Sklad6 V seznamu individuálních a doporučených cen je možné pomocí Ctrl+Y (na hlavičce individuální ceny) vymazat celou ind.cenu včetně všech položek. Pomocí Ctrl+Enter na hlavičce ind.ceny je možné zkopírovat všechny řádky ind.ceny do nově určené ind.ceny
26.03.2012 Sklad6 Nová funkce pro porovnání adres v aktuálním adresáři s přenosovým souborem. Funkce se standardně nabízí v menu Alt+F6 v přehledu dodavatelů/odběratelů pro uživatele s oprávněním opravovat adresy.
Více
20.03.2012 Sklad6 Upraven import dokladů z DBF souborů. Program nyní využívá informace z prvního řádku současně jako hlavičku dokladu. Lze tak zobrazovat informace z polí ICO/Doklad/Jmeno/Datum v rámci importu dokladu
16.03.2012 Sklad6, Účto Ve standardním hledání podle vzoru, výběru položek pro třídění, výběru položek pro alternativní sestavy či hromadné plnění lze využít klávesu F9 pro zadání hledaného textu. Podle textu jsou pak zvýrazněny řádky, které v popisu obsahují hledaný text. V některých výběrech lze přímo začít psát hledaný text.
16.03.2012 Sklad6, Účto Rozšířeny možnosti grafických tabulek pro zobrazování databází. V nastavení formuláře (Alt+F12) je možné určit barvu pozadí pro většinu barevných režimů. Ve výchozím stavu je pozadí textu určeno dle standardní barvy pozadí tabulky.
Více
 předchozí  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  z 75 další