logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
03.05.2013 Sklad6
V přehledu rezervací je možné pomocí Alt+F6 vyvolat menu pro zobrazení informací o kartě (NOBJINFO).
03.05.2013 Sklad6 V dialogu pro tisk ceníku lze pomocí Alt+F5 uložit nebo načíst nastavení celého dialogu. Nejdříve je třeba v dialogu nastavit přepínače a další nastavení a pak teprve uložit nastavení (nastavení je třeba přidělit jednoznačný kód varianty a libovolný popis a pod tuto variantu pak vybrat pro uložení).
Více
03.05.2013 Sklad6 Ve výběru tiskových formulářů pro tisk ceníku lze pro QR2 formuláře nastavit, že se mají do datového zdroje se skladovými kartami připravovat i víceřádkové poznámky ke skladovým kartám z MEMO.BTR (položky _MEMOA, _MEMOB a _MEMOC)
Více
03.05.2013 Sklad6
V nastavení importu požadavků z notebooků je rozšířena možnost importu adres z přenosového souboru. Nová volba Importovat adresy (aut.včetně bonusů) umožňuje automatický import adres odběratelů včetně převzetí údaje Bonus, datum posledního pohybu a datum poslední změny
30.04.2013 Sklad6
Při importu karet z přenosového souboru (Alt+F5 v kartách) je možné zapnout také import nastavení bonusu v kartě (typ bonusu+bonus).
30.04.2013 Sklad6 Pomocí proměnné KarBonusT,0 lze nastavit způsob výpočtu bonusů za karty, které mají typ výpočtu bonusu nastaven na aut.dle PC.
Více
26.04.2013 Účto
U přijatých faktur s přenesenou DP jako rozhodné datum pro zařazení do přiznání DPH používá datum uskutečnění zdanitelného plnění (nikoli datum přijetí jako u běžných faktur).
26.04.2013 Účto
V grafickém režimu zobrazení faktur do zápočtu se kurzívou zvýrazňují doklady zařazené do odeslaného nebo vytisknutého příkazu k úhradě (obdobně, jako ve starém režimu zobrazení).
24.04.2013 Sklad6
Úprava zpracování zaokrouhlení při zadávání MO účtenek. V režimu Vracení hotovosti před tiskem se provádí kontrola, zda jsou všechny platby v jedné cizí měně a pokud ano, tak se ostraňuje případné zaokrouhlení dokladu (v Kč). U režimůVracení hotovosti vždy a u nových dokladů to takto již fungovalo dříve.
24.04.2013 Sklad6 Nová funkce do menu pro práci s požadavky (nový požadavek i oprava) pro nastavení příznaků požadavku. Nyní lze nastavit příznak Fakturovat samostatně. Kód menu OBJEDN_OP2 nebo OBJEDN_NOV 0,62.
22.04.2013 Sklad6
V nastavení kalkulace spotřeby materiálu pro daný výrobek (Výrobky a materiál) lze definovat ujednotlivého materiálu způsob zaokrouhlení spotřebovaného množství: nezaokrouhlovat nebo zaokrouhlit na celá množství matematicky, nahoru nebo dolů.
22.04.2013 Sklad6
Oprava výpočtu sestav v generátoru sestav. U relace typu Všechny záznamy databáze mohlo ve speciálních případech dojít k chybnému vyhodnocení výrazu.
18.04.2013 Sklad6 Nová funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Do menu pro práci s rozvozem přes Alt+F6 lze doplnit položku menu Fakturace vyskladněných dokladů (ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 11).
Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
15.04.2013 Sklad6
Upraven tisk ceny s DPH za položku při tisku dokladů (proměnná #94). Nyní se cena počítá z nezaokrouhleného základu DPH.
15.04.2013 Sklad6 Do číselníku typů dokladů je doplněn nový přepínač [ ] Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. Všechny nově vystavené doklady budou označené příznakem a budou zařazeny do samostatné číselné řady (pro dodací doklady jde o číselnou řadu DXV a pro příjmové doklady PXV; číselná řada musí být založena v číselníku číselných řad).
Více
15.04.2013 Sklad6
Při sloučení dokladů (Alt+F6 v přehledu dokladů), které jsou označené příznakem vychystávání se automaticky nabízí možnost sloučit doklady do standardního dokladu (současně se doklad očísluje pomocí standardního číslování daného typem dokladu). Toto chování je možné ovlivnit pomocí nového přepínače [x] Změnit stav sloučeného dokladu na vychystáno.
15.04.2013 Sklad6
Nová funkce v nabídce pro práci s novým dokladem a opravou dokladu (obvykle v menu DOKLAD_SLN-kód menu 17,60 nebo DOKLAD_OP2, 16,60) Změna stavu vychystání. U dokladů, které jsou v režimu vychystávání je umožněno přepnutí do stavu vychystáno (doklad dostane standardní číslo dané typem dokladu).
15.04.2013 Sklad6
Nová funkce Přehled nevychystaných dokladů použitelná v hlavním menu (kód menu 1,145). Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad.
15.04.2013 Sklad6 Nová funkce Fakturace vychystaných dokladů použitelná v hlavním menu (kód menu 1,180). Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele.
Více
15.04.2013 Sklad6
Nová funkce Fakturace vychystaných dokladů do menu OdbMenu (kód menu 27,45), resp. DodMenu (kód menu 28,45), pro Alt+F6 jde o Dod_SPC, resp. Odb_SPC pro dodavatele, resp. odběratele; kód menu). Funkce provede stejné činnosti jako obdobná funkce z hlavního menu, pouze se provádí ale jen za jednoho odběratele.
12.04.2013 Účto
Údaj Popis v číselníku zakázek rozšířen na 80 znaků a doplněna 10-znaková položka Parametr.
12.04.2013 Účto Upraveno výchozí barevné nastavení pro grafické tabulky pro prohlížení faktur, bankovních výpisů, pokladny, DU dokladů a kontací.
09.04.2013 Sklad6
Nová možnost zadat při ukončení vyskladnění dokladů expediční pozice, na které bylo vyskladňované zboží umístěno. V nastavení přepínačů (F6) při vyskladňování lze zapnout vstup expediční pozice. Pro opravu expedičních pozic lze použít funkci dostupnou přes speciální funkce k dokladu (Alt+F6) - kód menu DOKLAD_SPC: 31,17.
06.04.2013 Sklad6 V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) je nová možnost definování příloh, které se mají přibalit do DBC ceníku. Nastavení se provádí v číselníku textů (typ zpracování Příloha k HTML).
Více
06.04.2013 Sklad6
V nastavení exportu ceníků pro offline objednávkový program (OBX) lze vyznačit, které okruhy zboží se mají zobrazovat v objednávkovém programu jako speciální záložky (dole pod ceníkem). Nastavení se provádí v definici Okruhů tvořených výrazy - údaj záložka se nastaví na hodnotu 1.
Toto nastavení využívá jen objednávkový program od verze 5.0.
06.04.2013 Sklad6 Při záznamu změn do LOG souboru vzniká při změně klíčové hodnoty (u dokladů například při změně čísla či typu dokladu, u karet při změně kódu, ...) nový typ záznamu s označením položky _KLIC_HOD_, který se odkazuje na původní klíčovou hodnotu. Tyto záznamy jsou při prohlížení LOG souboru barevně zvýrazněné a je možné pomocí Enter otevřít záznamy změn původního objektu (přečíslovaného dokladu,..)
Více
03.04.2013 Sklad6 Pomocí proměnných TypICDNC-,x (resp. TypICDNC+,x), kde x je číslo typu dokladu (nebo 0 pro všechny typy dokladů) lze nastavit pro typy dokladů a režimem dohledávání cen Dohledat NC vždy s povoleným počítáním slev název individuální ceny, která se má použít pro úpravu dohledané nákupní ceny.
29.03.2013 Sklad6
Změna designu formuláře pro tisk slevových štítků ke skladovým kartám. Využity nové grafické komponenty pro nadpisy.
29.03.2013 Sklad6, Účto V adresáři dodavatelů je možné pomocí nové funkce Kontrola nespolehlivých plátců DPH vyvolat kontrolu jednoho nebo více plátců. Funkce je dostupná pro jednoho dodavatele v menu DodMenu (kód menu 28,44) nebo pro více dodavatelů v nabídce alternativních funkcí přes Alt+F6 (kód menu 28,44).
Při kontrole se stav spolehlivosti plátce ukládá do záznamu změn (LOG.BTR).
29.03.2013 Sklad6 V menu pro práci s novými doklady (DOKLAD_NOV nebo DOKLAD_SLN, kód menu 17,66) nebo pro opravu dokladu (DOKLAD_OPR nebo DOKLAD_OP2, kód menu 16,66) je možné doplnit funkci pro kontrolu nespolehlivých plátců za aktuální doklad. Obdobná funkce je možné doplnit i do nabídky pro práci s objednávkami na dodavatele (kód menu 39,7).
29.03.2013 Účto Do nabídky činností pro práci s hromadnými příkazy k úhradě je doplněna možnost kontroly nespolehlivých plátců DPH za jeden nebo více příkazů k úhradě. Informace o provedené kontrole je zapsána do záznamu změn k hlavičce dokladu (je dostupná pomocí klávesy Alt+F6 v přehledu HPÚ) a také k jednotlivým položkám menu (také dostupná přes Alt+F6 na položce HPÚ).
Více
29.03.2013 Účto Změny v příkazech k úhradě (v hlavičce i položkách HPÚ) jsou evidovány do záznamu změn (LOG.BTR). Do záznamu změn je nově také přidán tisk HPÚ a vytvoření přenosového souboru pro bankovnictví (ABO).
29.03.2013 Účto Do nabídky speciálních funkcí s přijatými fakturami doplněna funkce pro kontrolu nespolehlivých plátců za aktuální fakturu (menu FAK_SPC, kód menu 10,7)
25.03.2013 Sklad6 Povolení fultextového hledání v seznamu operací skladové karty.
25.03.2013 Sklad6, Účto
V nabídce pro tisk na obálky z adresáře firem je nová možnost změnit tiskárnu (v případě, že je v konfiguraci definováno více tiskáren)
22.03.2013 Sklad6
Při automatickém vytváření pokladních dokladů v rámci evidování hotovostních dokladů se u příjmových dokladů jako datum pokladního dokladu použije datum přijetí z hlavičky dokladu
22.03.2013 Sklad6
Úprava importu dokladů z XML souboru - nově je možné kontrolovat celkovou základ a DPH z importovaného dokladu a u importu dokladů z programu Money je možné importovat i neskladové položky
22.03.2013 Sklad6
Pomocí proměnné RozvSort,0 lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek:
0 dle čísla průvodky
1 dle SPZ
2 dle datumu a čísla průvodky
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
11.03.2013 Sklad6
Úprava nového režimu náhledu sestav. Program reaguje na nastavení tiskáren (pro textový tisk se zobrazuje původní textový náhled sestavy) a je vyřešen problém se současným zobrazením náhledu a tisku sestavy).
Nový grafický náhled lze vypnout pomocí proměnné KAPGrid,0 (je třeba vynulovat bitový příznak 64)
11.03.2013 Sklad6
V přehledu rozvozů (Sledování rozvozů) je možné pomocí F6 vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu. Funkce je dostupná také v menu ROZVOZ_MNU (Alt+F6 v přehledu rozvozů; kód menu 33,10). Pokud je tato položka menu nastavená v menu ROZVOZ_MNU, tak se stejné přístupové právo použije i v případě přímého spuštění pomocí F6.
11.03.2013 Sklad6
V nastavení systémového menu lze definovat u výchozí položky menu nový příznak, který určuje, zda tato výchozí položka má být určena pořadím zobrazení (jako dosud, tj. tím pádem je ovlivněna přístupovými právy k položkám menu) nebo pomocí kódu menu2 (pokud je v menu více položek se stejným kódem, použije se první)
11.03.2013 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněny nové objekty: TKAPADOQuery, TKAPADOConnection, TKAPRegOptions.
Rozšířeny byly i třídy související s objektem App.
Byly přidány funkce MsgDlg, CreateADOConnectionStringDlg, GetAppBaseRegistryKey, BtrBeginTransaction, BtrEndTransaction a BtrAbortTransaction.
11.03.2013 Sklad6
Úprava sledování materiálových norem. Pomocí proměnné VyrMatNet,0 s hodnotou 1lze zapnout, aby se výrobní kalkulace zadávaly ve formě čisté množství + procento ztráty (narozdíl od stávajícího způsobu hrubé množství-procento ztráty)
07.03.2013 Sklad6
Ve funkci Příjemka přes terminál či Výdejka přes terminál je nově možné mazat řádky dokladu i pomocí F6 (dosud jen Ctrl+Y, které ovšem na některých terminálech nejde stisknout)
06.03.2013 Sklad6 Optimalizace načítání informací nastavení menu z databáze (zrychlení)
06.03.2013 Sklad6 Úprava zobrazování nadpisů při malých rozlišeních a písmech (např. terminály).
06.03.2013 Sklad6 Podpora pro sledování nového příznaku dokladu Odsouhlaseno. Všechny nové doklady (i ty již dříve zaevidované) jsou ve stavu neodsouhlaseno. Ve speciálních funkcích pro práci s doklady DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-) lze definovat položky menu:
Více
03.03.2013 Sklad6
Rozšíření použití proměnné VysklZBal (práce s terminály-vyskladnění)
Hodnota Popis
0 zobrazení ceny v dialogu pro vyskladnění
1 zobrazení údaje Počet vydávaných balení (Poč.bal.) namísto ceny
2 zobrazení ceny a počtu MJ v balení
3 zobrazení počtu vydávaných balení a počtu MJ v balení

26.02.2013 Sklad6 Opraven problém při přenosu přijatých faktur do účta v režimu Převést do účta jako zahraniční fa - zboží/služby. Pokud ve faktuře bylo nulové DPH, tak se mohla chybně dopočítat DPH pro přijatá zdanitelná plnění v účetnictví (reverse charge)
26.02.2013 Sklad6 Nový režim náhledu standardních sestav - v tomto režimu se v náhledovém okně, které je zobrazeno pod menu pro tisk sestavy, zobrazuje první strana sestavy v grafickém režimu včetně případných obrázků apod.
 předchozí  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  z 78 další