logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
13.02.2014 Sklad6 Úprava převodu dokladů do účetnictví. Pokud je v rámci převodu dat detekován rozdíl v zaúčtování na stranách MáDáti a Dal do 1 Kč, tak je rozdíl automaticky přiúčtován k první účtované kontaci se základem DPH.
11.02.2014 Sklad6
Program nově rozlišuje v dialogu pro výběr souboru režim otevírání a režim ukládání (v režimu ukládání se nekontroluje existence zadaného souboru).
07.02.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji ve vstupu Vkladu (Ctrl+K) nebo Výběru (Ctrl+R) je možné pomocí kláves na výběr typu placené hotovosti (definuje se v číselníku způsobů úhrad) změnit hotovost v domácí měně na hotovost v cizí měně nebo na stravenky.
07.02.2014 Sklad6
V sestavě Součet tržeb se nově vyhodnocuje typ hotovosti (domácí měna, cizí měna, stravenky). Pro cizí měnu a stravenky je třeba použít aktualizovanou verzi definice sestavy [Tržby s pokladnami].
07.02.2014 Sklad6 Ve skladovém programu je nově integrována funkce pro vytváření a evidenci hromadných příkazů k úhradě ze skladových dokladů. Pro ukládání se využívají soubory UCTOHPHL.BTR a UCTOHPPL, které mají stejnou strukturu jako soubory v účetnictví a je možné je s účetnictvím sdílet. Program umožňuje tisk hromadných příkazů (čísla proměnných jsou jiná než v účetnictví), ...
Více
31.01.2014 Sklad6
Ve variantě programu EXTKARTA3 je definována ve skladové kartě nová položka Objednací počet (bal.). Pokud je toto pole vyplněno, tak je u typů dokladů, které mají povolený výdej pouze po celých balení, kontrolován tento objednací počet namísto údaje balení. V adrese odběratele je nový přepínač, který použití objednacího počtu zakazuje.
31.01.2014 Sklad6 Při uzavírání průvodky pomocí funkce v menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) se pro všechny doklady kontroluje, zda byl odeslaný automatický export určený pro daný typ dokladu a daného zákazníka. Pokud byl doklad od posledního exportu změněn, tak se znovu nabídne k odeslání...
Více
31.01.2014 Sklad6 Při přípravě mailu, pomocí kterého jsou odesílány automaticky exportované doklady (např. v PDF nebo DBF formátu), je možné v definičním souboru sestav definovat podobu těla či předmětu mailu. Příklad definice je ve vzorovém SKLAD-01.DEF v sekci [Doklad-Export-Email]. V definici je možné používat aliasy INI. (inicializační hodnoty), KFG. (konfigurace), ADR. (adresa) a TYP. (typ dokladu)...
Více
25.01.2014 Sklad6 Pro všechny typy úhrad lze v číselníku Způsoby úhrad definovat typ dokladu, který se má použít při výběru této úhrady v maloobchodním prodeji. Po dokončení úhrady je pro účtenku ihned vytvořen odpovídající doklad (např. dodací list či faktura) a účtenka je označená jako převedená a nebude tak součástí denní uzávěrky a v přehledu Součet tržeb nebude zařazena mezi neuzavřené pokladní doklady, ...
Více
21.01.2014 Sklad6
V číselníku Způsoby úhrady lze pro každý typ úhrady definovat režim otevírání peněžní zásuvky (pokud je zásuvka nakonfigurována v nastavení programu - Konfigurace/Periferní zařízení). Jsou zde k dispozici tři varianty:
otvírat 1.zásuvku - výchozí volba
otvírat 2.zásuvku - funguje jen pro zásuvky připojené přes tiskárnu
neotvírat zásuvku
20.01.2014 Sklad6
Podpora pro platební terminály pro platbu kartou připojené přes sériový port k pokladnímu PC. Testováno na platebním terminálu iCT220. Komunikaçní port a další parametry sériové komunikace je možné nastavit v konfiguraci programu v části Periférie.
20.01.2014 Sklad6 V číselníku Způsoby úhrady lze pro typy úhrady platební kartou nastavit nový přepínač Změna zaokrouhlení s možností upřesnění typu zaokrouhlení. Při zapnutí přepínače se do celkové hodnoty dokladu nezapočítává původní zaokrouhlení dokladu a je tak možné úhrady platební kartou provádět nezaokrouhlené. ...
Více
20.01.2014 Sklad6
V číselníku Způsoby úhrady je možné definovat nový způsob úhrady Platební karty-cizí měna. Tento způsob úhrady je určený pro platební terminály, které umí rozlišit měnu, ve které má být provedena úhrada (u typu Platební karty se vždy platba zpracovává v domácí měně).
20.01.2014 Sklad6
Úprava práce s vylistovanými položkami: pokud je pro daného zákazníka skladová karta označená jako vylistovaná, pak ji lze do dokladů a požadavků přidat pouze v případě, že daný typ uživatele má zapnuté přístupové právo 130 Právo používat nezalistované položky.
17.01.2014 Sklad6, Účto
V generátoru sestav je u sestav se způsobem výpočtu DEF soubor možno v definici sestavy (v definičním souboru) používat proměnné definované v seznamu proměnných sestavy - s využitím funkce GetVar("jménoproměnné").
17.01.2014 Sklad6
Zvětšení součtových hodnot s počtem položek a celkovou hodnotou ve stavovém řádku okna při zápisu operací dokladu a zápisu položek požadavku.
17.01.2014 Sklad6 Podpora pro individuální ceny, které jsou založené na množství odebraného zboží (např. pro paletové ceny). V nastavení individuální ceny lze vybrat variantu Platí pro množství nad a ve vedlejší kolonce určit od jakého minimálního množství má být daná individuální cena uplatněna. Cena se uplatňuje při zadávání nových operací a položek objednávek a projeví se okamžitě po zadání množství ...
Více
15.01.2014 Sklad6
Úprava kontroly vratných obalů před evidováním (podle přepínače [x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu z číselníku typů dokladů. Nově je možné definovat proměnnou DokKntOblM,0 obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.
09.01.2014 Sklad6
Úprava výpočtu prodeje za období v přehledu odběratelů/dodavatelů (v režimu výpočtu jen za jednoho odběratele se ignorovalo zadané období).
09.01.2014 Sklad6
Úprava algoritmu vyhodnocování individuální ceny. Pokud je v nastavení záhlaví individuální ceny zapnut přepínač:
[x] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než indiv.cena, tak se základní cena srovnává s individuální cenou pouze v případě, že je nenulová.
09.01.2014 Sklad6
Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu - nově je podporován současně režim distributora i držitele v rámci jedné databáze.
09.01.2014 Sklad6
Zpřesnění kontroly opravy dokladu pro doklady, které již byly zahrnuty do hlášení na celní správu (kontrolována je nově i změna DUZP, IČO nebo DIČ)
09.01.2014 Sklad6 Nová přístupová práva pro omezení práce s doklady na základě posledního hlášení distributora nebo držitele a celní správu. Pro označené typy dokladů je možné zapnout blokování změny dokladu týkající se zboží s výjimkou vrácených obalů a zvlášť změny týkajících se vrácených obalů. ...
Více
07.01.2014 Účto
Možnost v přehledu DU dokladů kopírovat vybraný DU doklad včetně kontací do nového DU dokladu (Ctrl+Enter). Při kopírování je možné snadno změnit účetní měsíc, rok a datum dokladu. Pokud se kopírují spárované kontace, tak v novém dokladu jsou tyto kontace nespárované.
07.01.2014 Účto
V nabídce pro nastavení tisku faktur (F7 v seznamu faktur) je možné pomocí F6 uložit nastavení přepínačů:
[x] Tisk kontací a [x] Tisk plateb
02.01.2014 Sklad6

Úprava algoritmu pro dohledání dokladu v importu plateb z účetnictví. Pokud je importována platba k dokladu nespárovanému v účetnictví, tak program dohledává daný doklad v aktuálním i loňském roce pro každý typ daňového dokladu.

02.01.2014 Sklad6 Nový typ číslování dokladů, který je možné určit v definici typu dokladu: Automaticky-poslední číslo v daném roce. Pro nové doklady s takto nastaveným číslováním program dohledává poslední existující číslo dokladu v seznamu dokladů (hledání se provádí dle váhy dokladu nastavené v číselníku typů dokladů). Pokud pro daný rok doklad není nalezen, tak se číslo přidělí dle nastavení údaje ...
Více
27.12.2013 Sklad6 Nové funkce do menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-), které lze zobrazit pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů. Funkce umožňují změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu...
Více
27.12.2013 Sklad6 Úprava vstupu operací se zapnutým přepínačem Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Nově po zadání počtu balení a stisknutí Enter program přeskakuje vstup ceny a operace je ihned potvrzena (dosud přepínač takto reagoval pouze při zadávání počtu MJ, nikoli při vstupu počtu balení)...
Více
27.12.2013 Sklad6 V kontrole DIČ je pro DIČ začínající CZ kontrolováno, zda je délka 10 nebo 12 znaků.
23.12.2013 Sklad6, Účto
Úprava práce s konfiguračním adresářem, pokud jsou v názvu složky použity znaky s diakritikou (problém např. při tisku dokladů)
23.12.2013 Sklad6, Účto
Úprava práce se složkami a jmény souborů - interně je prodloužena délka většiny jmen složek a souborů na 255 znaků
23.12.2013 Sklad6, Účto Úprava dialogu pro výběr souborů - dialog je větší, plné jméno souboru je nyní na prvním místě a třídění je prováděno dle tohoto jména. Při výběru BTR souborů (např. pro soubory se schránkou na doklady) se přebírá celé jméno souboru (pokud neobsahuje mezery) ...
Více
23.12.2013 Sklad6 Při tisku objednávek je možné zobrazit také informaci o hodnotě vratných obalů. QR2 sestavy: v tabulce tr_NOB s hlavičkami objednávek jsou pole _HodnObalB a _HodnObalD pro hodnotu obalů bez DPH a včetně DPH a v hlavní tabulce s řádky objednávky tSKLADNPO jsou pole _HodnLahB, _HodnLahD, _HodnPrepB, _HodnPrepD pro hodnotu hodnotu lahví a přepravek bez DPH a včetně DPH...
Více
23.12.2013 Sklad6
V tisku účtenek MO prodeje (obvykle sekce [Pokladna] v DEF souboru) lze použít proměnnou #101 pro zobrazení celkové hodnoty spotřební daně.
23.12.2013 Sklad6
Při stahování obrázků ke kartě z webového serveru se obrázky při úspěšném stažení ukládají do standardní internetové keše Internet Exploreru. Platnost uložení obrázků v keši je ve výchozím stavu 30 dní. Pomocí proměnné HttpCache,0 s hodnotou určující počet dní. Pokud je hodnota 0 znamená, že keš se nebude používat. Pro aktualizaci obrázků, které jsou již načítány z keše, je třeba v Internet Exploreru spusti funkci Odstranit dočasné soubory Internetu.
20.12.2013 Sklad6
V programu je nové přístupové právo 131 [x] Právo měnit doklady s koncesí po výpočtu hlášení na celní správu. Pokud se uživatel pokouší vystavit nový doklad nebo opravuje doklad v období (dle DUZP), za které již byl proveden výpočet hlášení koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu, tak se kontroluje, zda zaevidováním dokladu nedojde ke změně, která by ovlivnila hlášení. Uživatelům s vypnutým přístupovým právem je pak při evidování dokladu hlášena chyba 62 Doklad zasahuje do období, pro které
již bylo vypočteno hlášení koncesovaného zboží a doklad nelze zaevidovat. Uživatelé se zapnutým právem jsou jen upozorněni na nutnost podat opravné hlášení. Ve výchozím stavu je toto přístupové právo vypnuto.
20.12.2013 Sklad6 Při slučování dokladů program kontroluje, zda sloučení dokladu neovlivní hlášení prodeje koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu. Při použití DKS souboru s hlavičkami slučovaných dokladů program povoluje sloučení dodacích listů, které již byly hlášeny, protože s tímto způsobem zpracování výpočet hlášení počítá (každá dodávka ve slučovaném dokladu se započítává do toho období, ...
Více
16.12.2013 Sklad6
V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Povolit přirážky za typ úhrady. Po zapnutí tohoto přepínače se začnou v maloobchodním prodeji uplatňovat nastavené přirážky definované v číselníku Způsobů úhrady (obdoba přepínače uplatňovaného pro běžné doklady)
09.12.2013 Sklad6 Úprava zaokrouhlování dokladu prováděného v rámci slučování více dokladů do jednoho.
09.12.2013 Sklad6 Úprava logování změn při mazání záznamu individuální ceny
09.12.2013 Sklad6
Pokud je zapnutý v číselníku typů dokladů přepínač Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ), tak se kontroluje také platnost DIČ (pokud je vyplněno).
06.12.2013 Účto Úprava importu bankovních výpisů ve formátu Multicash - Commerzbank
02.12.2013 Sklad6 V adrese je nová varianta pro údaj Režim fakturace DL jednotlivě. Volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku)...
Více
25.11.2013 Sklad6 Úpravy v souvislosti s požadavky celní správy na denní předávání dat v rámci oznamovací povinnosti distributora nebo držitele lihu. Je připraveno komplexní ošetření této problematiky i u zákazníků, kteří mají více středisek včetně možnosti posílat opravné hlášení za dny, kdy byl zjištěn nějaký nedostatek v evidenci.
15.11.2013 Sklad6 Do druhé podstránky v adrese odběratele/dodavatele doplněno nové tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. Ve zobrazeném dialogu jsou pak k dispozici dva přepínače: [x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..) [x] Koncese (lihoviny, ...) ...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba: Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese - s variantami: ...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba umožňující konfiguraci exportu denního reportu ve formátu XML pro celní správu: Typ exportu (líh) - s variantami:...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nový přepínač [x] Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ) - pokud je zapnutý tento přepínač, tak program umožňuje zaevidování dokladu jen v případě, že IČO v dokladu vyhovuje ...
Více
15.11.2013 Sklad6 Ve skladové kartě je na druhé podstránce nový údaje Koncese, krerý má tyto volby:...
Více
 předchozí  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  z 81 další