logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.08.2013 Sklad6
Úprava kontroly při slučování dokladů: nevychystané doklady, které mají nevyskladněné stavy expedice, se nedají sloučit (platí pro typy dokladů, u kterých je sledován stav vyskladnění)
15.08.2013 Sklad6
Úprava vytváření pokladních dokladů z nabídky pro tisk dokladů (F8). Pokud je označeno více dokladů, pak program upozorňuje, že platba se týká pouze jednoho aktuálního dokladu (dosud PD nešlo vytvářet)
15.08.2013 Sklad6
Ve vstupním okně pro import objednávek z offline objednávkového programu (OBX) program zobrazuje nově také adresu konečného příjemce. Pokud je v OBX souboru dostupná sekce [DELIVERYADDRESS], která má stejnou strukturu jako sekce [COMPANY], tak program zobrazí také informace z této sekce.
15.08.2013 Sklad6 Nové varianty kontroly prodeje pod nákupní cenu v požadavcích a dokladech. Pomocí proměnné ObjHlasNC,0 pro požadavky, resp. OpeHlasNC,0 lze ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC.
Více
14.08.2013 Sklad6
Nová volba v nastavení exportu dokladu do PDF. V číselníku exportních formátů je možné nastavit, aby po exportu PDF souboru program vytvořený PDF jen odeslal nebo odeslal a otevřel (např.v Acrobat Readeru).
14.08.2013 Účto
Při tisku zápočtů se připravuje elektronická adresa pro odeslání zápočtu ve formátu PDF v příloze mailu podle nového údaje v adrese odběratele/dodavatele (v záložce 5 s kontakty): email-účt. Pokud tento údaj není vyplněný, tak se použije jako alternativní adresa Email-el.fa a pokud ani tento není vyplněný použije se obecná e-mailová adresa z třetí stránky v kartě zákazníka.
14.08.2013 Sklad6
Funkce pro Změnu stavu vyskladnění volaná z přehledu dokladů nebo ze seznamu dokladů k danému rozvozu nyní umožňuje změnu stavu pro více označených dokladů současně.
09.08.2013 Účto
Úprava zpracování a ukládání penalizačních faktur. Nová verze programu s novým designem grafického menu
09.08.2013 Sklad6
Ve výkupu obalů je nově kontrolováno zadávané množství vrácených obalů zda vyhovuje limitům nastaveným v číselníku měrných jednotek.
07.08.2013 Sklad6, Účto
Oprava deklarace funkcí FileExists a DirectoryExists ve skriptovacím programovacím jazyku.
07.08.2013 Sklad6
V definici formuláře pro tisk dokladů lze nově využít alias TYP. obsahující informace o odpovídajícím typu dokladu.
07.08.2013 Sklad6 Pomocí proměnné PLTPrir,3 s hodnotou 0 lze změnit způsob zpracování přeplatku pro přirážky za stravenky Hodnota Popis 0 započítat vypočítanou přirážku 1 případný přeplatek započíta...
Více
07.08.2013 Sklad6
Pomocí proměnné UCCAutUza,8 s hodnotou 0 lze nastavit, aby program při vytváření pokladních dokladů v rámci automatické uzávěrky ignoroval nevrácenou hotovost při platbě stravenkami (přeplatek).
05.08.2013 Sklad6
Ve vstupu Cenovky pro slevy a Příprava cenovek-váhové kódy je možné pomocí proměnných KarCenTskG,1 a KarCenTskT,1 s hodnotou 0 nastavit, aby zadávané ceny se určovaly bez DPH (výchozí stav je s DPH).
05.08.2013 Sklad6
Pokud nejsou vygenerované cenovky z nabídky Cenovky pro štítky vytisknuty, pak program tyto záznamy odstraní z databáze.
05.08.2013 Sklad6
Úprava zadávání plateb (v MO i VO prodeji) - při vymazání poslední platby pomocí Ctrl+Y se nastaví zpět výchozí způsob úhrady. Podobně se program zachová i při stisku ESC, pokud je zadaná nějaká částka Placeno.
29.07.2013 Sklad6
Speciální menu volaná v databázových seznamech (karty, odběratelé, doklady, požadavky, objednávky, pokladna, rozvozy, operace, ..) je možné vyvolávat také pomocí tlačítka lokální menu (dosud jen pomocí Alt+F6)
24.07.2013 Sklad6 Pokud je v INI hodnotách nastaven příznak [x] Indiv. ceny vyhodnocovat dle DUZP, tak se v odběratelích objeví nový příznak odběratele: [ ] Indiv.ceny dle syst.data. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se individuální ceny budou vyhodnocovat dle aktuálního data (nikoli dne data uskutečnění zdanitelného plnění z dokladu).
Více
24.07.2013 Sklad6 Rozšíření exportu dokladů a adres do Plantour tak, aby bylo možné u jednotlivých typů dokladů nastavit používání jiného adresáře odběratelů použitého pro export. Pro typy dodacích dokladů, které mají použít jiný adresář firem je třeba nastavit proměnnou TypPIdF-,x (kde x je typ dokladu) na hodnotu odpovídající přiřazenému internímu číslu adresáře (firmy) - hodnota 1..255.
Více
29.06.2013 Sklad6 Možnost v číselníku Způsoby úhrady nadefinovat přirážky za daný typ úhrady (typicky za stravenky). Při samotné platbě stravenkami se objeví hlášení, že bude navýšena cena a pokud by si to zákazník ještě rozmyslel, tak lze přirážku zrušit (do doby zaevidování platby - lze například vymazat platby pomocí Ctrl+Y).
Více
21.06.2013 Účto Při tisku zápočtu program připravuje e-mailovou adresu odběratele, tak aby bylo možné zápočet snadno odeslat mailem pomocí funkce Export sestavy s přepínačem [x] Po exportu odeslat e-mailem.
Více
19.06.2013 Sklad6
Nová varianta třídění při tisku ceníků: dle nadřazené skupiny2, skupiny2, dodavatele a názvu zboží.
19.06.2013 Sklad6
Pokud je doklad zařazen do rozvozu, tak se v hlavičce dokladu a také v informačním okně při tisku dokladů objevuje informace o datu rozvozu a dni v týdnu (dle data rozvozu).
19.06.2013 Sklad6 Pokud je v konfiguraci programu nastaven typ klávesnice PDA, tak se pro jakékoli ukládání, kde se používá klávesa F2 na stejnou činnost dá použít i klávesová kombinace Ctrl+S. Pro standardní typ klávesnice funguje nově Ctrl+X v textových polích jako funkce Vyjmout (cut), stejně jako klávesa Shift+Del.
Více
19.06.2013 Sklad6
Úprava importu požadavků ve formátu OBX - pokud je jako klíčová hodnota pro dohledání zboží použit EAN kód, tak se i v okně pro odsouhlasení položek objednávky správně dohledá zboží dle EAN kódu a v seznamu jsou tak přehledně vidět nenalezené položky.
14.06.2013 Sklad6
Zadávání expedičních pozic po vyskladnění dokladu lze ovlivnit
pomocí proměnné VysklExpP,0.
Hodnota Popis
0 vypnuto
1 potvrdit (předvolba ano)
2 potvrdit (předvolba ne)
4 vždy vstup exp. pozice
5 vždy zadat expediční pozici-povinný údaj

14.06.2013 Sklad6
Nová funkce Zobrazení adresy na mapě pro práci s odběrateli a dodavateli do menu OdbMenu/DodMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI
(kód menu 27,46 a 28,46) pro zobrazení pozice partnera na interaktivních mapách Google s možností upřesnění pozice. Pokud nejsou v adrese uloženy GPS souřadnice, tak program zobrazí pozici na mapě s použitím adresy odběrného místa (pokud není určeno, tak dle adresy fakturačního místa).
Při kliknutí na mapu se na daném místě zobrazí červená značka a při následném kliknutí na odkaz Převzít souřadnice se souřadnice načtou z mapy a tyto souřadnice se pak uloží do adresy.
14.06.2013 Sklad6 Při importu naplánované trasy z aplikace Plantour se do adres odběratelů aktualizují GPS souřadnice, pokud jsou v přenosovém souboru. Pomocí proměnné ImpPruPlTr,2 lze import souřadnic ovlivnit Hodnota Popis 0 aktualizovat-výchozí 1 aktualizovat jen pokud je souřadnice v adrese dosud nezadaná 2 neaktualizovat adresu
Více
14.06.2013 Sklad6
Při exportu dokladů pro Plantour se současně exportují i adresy odběratelů použitých v exportovaných dokladech.
Proměnná Popis
PruvExPlan,7 s hodnotou 0 lze export adres vypnout
PruvExPlan,5
určuje jméno sekce pro adresy (výchozí ExportAdresTXT2)
PruvExPlan,6 určuje jméno sekce INI s nastavením (ADREXPTX2-)

12.06.2013 Sklad6
V tisku dodacích dokladů je možné v tiskových formulářích tisknout informace z požadavku dohledaného podle čísla objednávky z hlavičky dokladu. Pro tisk je nutné použít alias OBJ.
12.06.2013 Sklad6
V tisku QR2 štítků z dokladu je možné k jednotlivým operacím dokladu zobrazovat údaje z memo poznámek A, B, C ke skladovým kartám.
10.06.2013 Sklad6 Podpora formátu ISDOC pro odesílání elektronických faktur
10.06.2013 Sklad6
Do karty dodavatele a odběratele doplněno nové pole pro uložení informace o době nakládky/skládky a nový příznak Samoodvoz. U nových požadavků se pro odběratelů s tímto příznakem nastaví typ dopravy vlastní.
01.06.2013 Účto
Úprava výpočtu saldokonta: upraven výpočet případů, kdy účetní období platby předchází účetnímu období faktury
01.06.2013 Účto
Při mazání kontace s platbou se aktualizuje datum poslední platby v hlavičce faktury dle předchozí platby (popř. se vynuluje).
01.06.2013 Účto Při ručním účtování faktur je ve stavovém řádku zobrazován i rozdíl MáDáti-Dal. Při ručním účtování faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů i DU dokladů lze pomocí Ctrl+Enter v údajích Má Dáti nebo Dal přenést rozdíl stran Má dáti-Dal do editovaného údaje. Pokud je rozdíl stran Má Dáti-Dal nulový, tak se přenese místo toho celková částka z hlavičky dokladu (např. celková částka faktury).
Více
01.06.2013 Účto Při vytváření zápočtů lze v seznamu pohledávek a závazků označit pomocí F8 jednu fakturu jako zápočtovou a při tisku zápočtu může být tato faktura označena a lze u ní vytisknout započítanou částku. Při zaúčtování faktury je zápočtová faktura použita pro vyrovnání zápočtu. Pokud není zápočtová faktura určena ručně, tak se ji program pokusí automaticky dohledat. ...
Více
01.06.2013 Účto
Úprava vstupu číselníku kontačních předpisů. V seznamu kontačních předpisů lze pomocí Ctrl+Enter zkopírovat hlavičku kontačního předpisu a kontace daného předpisu. Při změně označení kontačního předpisu se provede i přečíslování v seznamu kontací. Při mazání kontačního předpisu se maže hlavička i příslušné kontace. U nových kontačních předpisů se kontace zadávají až po uložení hlavičky kontačního předpisu.
28.05.2013 Sklad6 Doplněny nové typy individuálních cen Cena v cizí měně a Cena v cizí měně s DPH (zkratky CM a CMD). Při použití těchtotypů slev se ceny zadávají v cizí měně. Ta se definuje buď v seznamu tiskových proměnných (Oprava INI hodnot/F10 - proměnná Mena2 nebo Měna2) nebo případně proměnnou Mena2, 0. V obou variantách se určí označení druhé měny (např. EUR). ...
Více
28.05.2013 Sklad6
Nové kódy menu pro prohlížení a editaci kurzového lístku jen za jeden určený typ kurzového lístku. Kódy menu 15,80 až 15,89 pro typy kurzového lístku 0 až 9.
22.05.2013 Sklad6 Při přidávání dokladů do rozvozu pomocí výběru dokladů z přehledu dokladů ze po dokočení výběru provádí kontrola, zda není některý z označených dokladů již zařazen v jiném rozvozu (možnost zrušit přidání všech dokladů nebo vynechání duplicitního dokladu).
10.05.2013 Sklad6
Nové funkce do nabídky pro práci s doklady v rozvozu (Alt+F6).
Menu ROZVOZ_SPC, kódy menu 32,x
x Funkce
20 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval+stav expedice)
21 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval+stav+datum expedice)
22 Změna stavu vyskladnění dokladu (stav expedice)
23 Změna stavu vyskladnění dokladu (expedoval)
10.05.2013 Sklad6
V adresáři odběratelů je na třetí podstránce v kartě zákazníka nový údaj Kopie dokladů navíc, který určuje kolik kopií dokladu se má navíc tisknout při tisku nového dokladu. Hodnota se přičítá k údaji Počet kopií z nastavení typu dokladu.
10.05.2013 Sklad6 V menu pro tisk dokladu je v případě více kopií zobrazena informace o celkovém požadovaném počtu kopií dokladu a o počtu kopií, který byl dosud vytisknut v rámci aktuálního tisku. Zobrazení počtu kopií je zobrazováno i v režimu Po tisku ukončit vstup z nastavení typu dokladu.
Více
10.05.2013 Sklad6 Vstup operací dokladu upraven pro možnost vstupu operací při zobrazení s nízkým rozlišením v rámci terminálového režimu (online terminály). V režimu nízkého rozlišení může být omezen vstup některých méně významných údajů.
10.05.2013 Sklad6 Nová funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů. Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je doklad v režimu vychystávání, tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu),
Více
06.05.2013 Sklad6
Pomocí proměnné PlanMatNet lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu (Ctrl+F8 v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků) tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)
03.05.2013 Sklad6
Rozšířeno logování změn při kopírování dokladů, objednávek či požadavků do/ze schránky. Ve schránce je navíc nově u každého dokladu ukládána informace o datumu a času uložení do schránky.
03.05.2013 Sklad6
V nastavení INI hodnot je nový přepínač F7 Individuální ceny vyhodnocovat dle DUZP. Pokud je přepínač zapnutý, tak při vystavování dokladů program pro určení platnosti individuální ceny použije datum uskutečnění zdanitelného plnění z hlavičky dokladu. U požadavků a objednávek se pro stejný účet použije datum Požadováno. Pokud je přepínač vypnutý (výchozí stav), tak se použije dnešní datum.
03.05.2013 Sklad6
Doplněno logování změn rezervací. Při jakékoli změně rezervace (včetně automatických změn vlivem evidování rezervovaných požadavků) se provede zápis do logu ke skladové kartě.
 předchozí  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  z 78 další