logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.01.2016 Sklad6, Účto

Změna výchozího způsobu ukládání fontů při exportu QR2 sestav do PDF. Nyní se do PDF ve výchozím stavu neukládají kompletní fonty, ale pouze částečná znaková sada potřebná pro zobrazení PDF, což významně zmenší velikost výsledného PDF. Export do PDF je možné ovlivnit pomoc proměnných

QR2PDFPar,0 hodnota 1 znamená plnou znakovou sadu (0 částečnou)
QR2PDFPar,1 procento kvality vložených JPEG obrázků (1 až 100)

04.01.2016 Sklad6 Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku ma základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných ObjAutSt-,x, kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnní je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 ...
Více
31.12.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba (F10) pro označení dokladů pro kontrolní hlášení, které by měly spadnout do souhrnné částky a to i v případě, že doklady přesahují 10000 Kč. Jsou zde 3 varianty:...
Více
29.12.2015 Sklad6 Ve vstupu hlavičky dokladu a dodatků dokladu se u jednotlivých vstupních polí uplatňuje přepínač Jméno pole použít do dialogů ze systémové struktury DOKLAD. Pomocí proměnných DokINameM+,0 a DokINameM-,0 lze pro příjmové a dodací doklady určit, ...
Více
29.12.2015 Sklad6, Účto Rozšíření údaje v adrese odběratele/dodavatele pro určení, zda je partner plátce DPH o 2 nové varianty:...
Více
28.12.2015 Sklad6
28.12.2015 Sklad6 V typech dokladů je v nastavení F10 k dispozici nové nastavení Kontrola celkové částky dokladu.Lze vybírat mezi následujícími hodnotami: ...
Více
28.12.2015 Sklad6 Nová funkce pro přímý export požadavku do PDF (Alt+F6 v přehledu požadavků). Pokud je definováno menu OBJ_MNU, tak je třeba funkci do tohoto menu přidat (kód menu 41,20). Funkce je konfigurovatelná pomocí proměnných OBJ-PDF,x
Více
28.12.2015 Sklad6 Po zaevidování nového požadavku program nabízí nové menu, ve kterém je možné zvolit následující položky ...
Více
28.12.2015 Sklad6

Do menu OBJ_MNU lze doplnit následující položky menu

41,20 Odeslání požadavku mailem - PDF
41,21 Kopírování požadavku do schránky - je možné označit i více požadavků pro kopírování
41,22 Odeslání požadavku mailem (schránka) - je možné označit i více požadavků pro odeslání

11.12.2015 Sklad6

Nový číselník středisek pro skladové karty (kód menu 15,58). Číselník by měl popisovat firmy, divize a střediska, které je třeba v systému sledovat. Každé středisko (resp. divize či firma) musí mít přidělené jednoznačné interní identifikační číslo od 0 do 255. Nemusí to odpovídat běžnému číslu střediska - s číslem se nebude přímo nijak pracovat a viditelné bude pouze pro administrátory. Hlavní podmínkou je to, že musí být jednoznačné a taky, že by se nemělo měnit, pokud už je středisko přiděleno kartám (ztratila by se vazba na uložený příznak střediska v kartě).
Pro zadání středisek v kartě pak slouží funkce s kódem menu 51,67 v menu KARTA_OPR nebo 55,67 v KARTA_SPC (Alt+F6 v seznamu karet) nebo 19,67 v NOBJINFO (popř. v libovolném podmenu těchto menu).

11.12.2015 Sklad6 V menu KARTA_SPC (Alt+F6 v přehledu karet) je možné nadefinovat tyto funkce: ...
Více
11.12.2015 Sklad6 V menu KARTA_SPC (Alt+F6 v přehledu karet) je možné nadefinovat tyto funkce: ...
Více
09.12.2015 Sklad6
Úprava generování dat s doklady pro plánování dopravy PlanTour. Pokud je nastavena proměnná DokMemCasD,0 na hodnotu 2, tak se hodnota doby rozvozu bere přímo z dokladu (pokud zde není vyplněna, tak se hledá v rozvozu nebo se bere z adresáře firem).

30.11.2015 Sklad6

Rozšíření funkce na validaci DIČ o kontrolu zda odpovídají kontrolním mechanizmům pro kontroli IČ nebo RČ

30.11.2015 Sklad6

Funkce pro kontrolu nespolehlivých plátců DPH je ve výchozím nastavení menu doplněna i do odběratelů (Alt+F6)

23.11.2015 Sklad6

Nachystány nové kódy hlavního menu související s konfigurací:

Kód menu Položka
15,126 Nastavení periférií
15,127 Číselník tiskáren
15,128 Nastavení připojení tiskáren
15,129 Parametry sestav
15,130 Číselník směrování tiskáren

20.11.2015 Sklad6

Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena

20.11.2015 Účto

Program umožňuje v rámci přiznání DPH spočítat kontrolní hlášení DPH.

16.11.2015 Sklad6

Při importu požadavků z OBX formátu si program k požadavku může přidat příznak, který zajistí, že program při převodu požadavku do faktury nebude aktualizovat ceny dokladu podle aktuálního ceníku (požadavek musí splňovat podmínky na zabezpečení cen dle nastavení programu).

11.11.2015 Sklad6 Nová funkce pro zpracování příznaků průvodek (funkce do menu ROZVOZ_MNU s kódem menu 33,21). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných PruvPrizn. ...
Více
11.11.2015 Sklad6

Rozšíření importu průvodek z XML - doklady pro platby se dohledávají v evidenci souvisejících dokladů

05.11.2015 Sklad6, Účto Podpora tisku čárových kódů na tiskárnách v textovém režimu, které tisk čárových kódů přímo podporují. Stačí jen v souboru PRINTER.DEF doplnit nakonec sekce pro příslušnou tiskárnu výraz, který určí znaky, které vedou k vytisknutí čárového kódu. Příslušný ovladač tiskárny z Printer.DEF ale pak lze použít jen pro tiskárnu, která ten čárový kód umí vytisknout, ...
Více
04.11.2015 Sklad6 Odesílání mailů z více přílohami je nově podporováno i pro odesílání přes SMTP rozhraní
30.10.2015 Sklad6 Pomocí proměnné XMLImpPruv,8 lze nastavit výchozí pozici s identifikací umístění pro zboží, které je vrácené v rámci importu dat z XML souboru
27.10.2015 Sklad6 Nové kódy menu pro převod pokladní knihy za jedno určené číslo pokladní knihy...
Více
26.10.2015 Sklad6 V tisku skladových karet (pomocí DEF souboru i v QR2 formátu) jsou nachystané datové relační tabulky, které obsahují informace o skladové kartě odpovídajícího vratného obalu pro láhve i pro přepravky: ...
Více
26.10.2015 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA (přehled odběratelů nebo dodavatelů) lze definovat kalkulované položky...
Více
21.10.2015 Sklad6

V nakládacím listu (včetně přehledu vrácených obalů z rozvozu) lze zobrazovat celkovou hodnotu zboží a obalů v cenách odpovídajících vybraným dokladům. Pro QR2 sestavy je hodnota uložená ve sloupcích _CELKHODN a _CELKHODNSDPH a v sestavách definovaných za pomocí definičního souboru jsou tyto hodnoty dostupné v proměnných #175 a #176.

20.10.2015 Sklad6

Změna zpracování příznaku dopravy při převodu požadavků do dokladu. Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).

19.10.2015 Sklad6 Doklad lze uzavírat pomocí nového příznaku uzavření již při exportu průvodky do XML (pomocí proměnné PruvExpXML,7 to lze ovlivnit ...
Více
19.10.2015 Sklad6 Nová metoda odesílání mailů pomocí SMTP protokolu (při tomto způsobu odeslání mailů program kontaktuje rovnou poštovní server a není tak třeba na PC mít nainstalovaného poštovního klienta). Pro nastavení SMTP jsou k dispozici tyto proměnné:...
Více
15.10.2015 Sklad6 Nové přístupové právo 134 Právo měnit doklad uzavřený průvodkou. V menu DOKLAD_SPC (popř. v podmenu tohoto menu) jsou nové kódy menu pro práci s označenými doklady:...
Více
12.10.2015 Sklad6 Nový příznak pokladních dokladů Peníze na cestě. Pokud je tento příznak u pokladního dokladu zapnutý, tak se v přehledu Zůstatek pokladní knihy (např. F6 v pokladní knize) nově zobrazuje přehled za takto označené doklady. V menu pro práci s pokladní knihou (Alt+F6) POKL_SPC lze přidat novou funkci pro zapínání nebo vypínání tohoto příznaku:...
Více
12.10.2015 Sklad6

Pomocí proměnné XMLImpPruv,7 lze nastavit, které příznaky pokladního dokladu se mají zapnout při importu XML průvodky. Nový příznak peníze na cestě má hodnotou 16.

12.10.2015 Sklad6

V adrese odběratele/dodavatele jsou na třetí záložce . Tyto formáty se využívají pro odeslání zpracovaných dokladů po dokončení práce s rozvozy. V menu ROZVOZ_MNU jsou připraveny nové 2 funkce:

Funkce Popis
14 Export neodeslaných dokladů C+D
15 Export neodeslaných dokladů A+B+C+D

funguje i původní funkce:

5 Export neodeslaných dokladů A+B

12.10.2015 Sklad6 Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné DokAutExpR, 0 lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):...
Více
12.10.2015 Sklad6

Pomocí proměnné DokAutExpE,1 můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).

12.10.2015 Sklad6

Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.

12.10.2015 Sklad6

Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).

05.10.2015 Sklad6 Úprava importu průvodek z terminálů ve formátu XML: Masku pro výběr XML souboru s průvodkou včetně cesty lze nastavit pomocí proměnné XMLImpPruv,1. Pomocí XMLImpPruv,2 lze hodnotou 1 nastavit, aby se při importu XML ignorovala některá přístupová práva. Doklady tak půjdou zaevidovat i pro uživatele, kteří by k tomu neměli jinak oprávnění...
Více
29.09.2015 Sklad6

Nový příznak adresy Po výběru firmy do dokladu vždy zůstat v režimu editace hlavičky dokladu. Adresy označené v poli příznaky3 hodnotou 128 (v aktuální verze nelze měnit přes dialog pro editaci adresy, ale jen přímou editací tabulkyt SkladAdr) ignorují příznak typu dokladu Ukončit vstup hlavičky dokladu po výběru firmy.

29.09.2015 Sklad6 Pomocí proměnné DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0 lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant): +1 změna nedaňového na daňový doklad ...
Více
25.09.2015 Účto

Úprava hledání firmy z adresáře pro zápočty. Pokud je jako první faktura v zápočtu uvedená vydaná faktura, tak program hledá adresu jako první v seznamu odběratelů a pak až v seznamu dodavatelů (pro přijatou fakturu je to naopak)

21.09.2015 Sklad6 V přehledu dokladů lze pomocí Alt+F6 (kód menu DOKLAD_SPC 31, 50, funkce Související doklady pro rozvozy) vyvolat okno, ve kterém lze zadat jeden nebo více souvisejících dokladů. Při zadání lze buď použít Enter na prázdném řádku (nabídnou se jen doklady, které mají stejné 8-místné IČO nebo pomocí F6 lze zobrazit přehled všech dokladů od libovolné firmy)...
Více
21.09.2015 Sklad6, Účto

Ve správci souborů lze pomocí Alt+F6 vyvolat novou funkci, která zaregistruje všechny existující tabulky do určené databáze PSQL. Tabulky je pak možné použít pro běžné SQL dotazy např. ve skriptovacím jazyku. V souvislosti s možností registrace tabulek byly aktualizovány některé systémové struktury a systémové indexy.
Doporučujeme aktualizovat strukturu ADRESA, BONUSZBO, FAKTURA, indexy ADRESA, ADRINFO, FAKTURA, STREDISK, REKLAMAC dle vzorových systémových souborů a následně přeindexovat soubory SkladADR, ADRINFO, SkladSTR, SkladREK, UctoFAK.
Teprve poté je vhodné provádět registraci tabulek do SQL. Správné vazby lze prověřit pomocí programu PSQL DDF Builder pomocí funkce "Check Tables" na označených tabulkách (problémy by měly být hlášeny jen u tabulek SkladDKS, SkladDOK, SkladINC, SkladKAR a SkladUCC, kde je možné chyby ignorovat).

16.09.2015 Sklad6

Pomocí proměnné PrvPoz,0 (při zapnuté práci s identifikaci umístění) nebo PrvPoz,1 (identifikace vypnuta) lze nastavit (hodnota 0), aby se při převodu požadavku do faktury poznámka z položky požadavku nepřenášela do identifikace umístění (resp. do poznámky) v operaci dokladu

14.09.2015 Sklad6 Při sloučení více dokladů do jednoho (např. při fakturaci DL) se při závěrečném přeevidování sloučeného dokladu automaticky přepočítává sleva, pokud má sloučený typ dokladu nastavený typ slevy Slevy dle sazeb DPH celkem.
Více
11.09.2015 Sklad6 Nová funkce pro rezervace zboží podle dokladu (Alt+F6 v přehledu dokladů). Při vyvolání funkce se program se zeptá na datum rezervace (do kdy má být zboží rezervované). Po potvrzení data se zarezervuje veškeré zboží z dokladu, které má kladně zadaný počet (ignorují se mínusové položky, obaly a účty). Při druhém vyvolání stejné funkce na dokladu se program zeptá, zda ...
Více
11.09.2015 Sklad6

V definici odměny bonusové akce doplněn přepínač Potvrzovat ručně přidělení odměny (ve výchozím stavu vypnuto). Pokud je přepínač zapnut, tak při přidělení odměny do dokladu si program vyžádá potvrzení přidání odměny (v případě více různých odměn je dotaz proveden pro každou odměnu zvlášť). Je možné odměnu potvrdit (výchozí volba), vynechat (tj. doklad bude zaevidován bez odměny) nebo zrušit evidování (odměny nebudou přiděleny).

 předchozí  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  z 81 další