logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
12.10.2015 Sklad6 Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné DokAutExpR, 0 lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):...
Více
12.10.2015 Sklad6

Pomocí proměnné DokAutExpE,1 můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).

12.10.2015 Sklad6

Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.

12.10.2015 Sklad6

Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).

05.10.2015 Sklad6 Úprava importu průvodek z terminálů ve formátu XML: Masku pro výběr XML souboru s průvodkou včetně cesty lze nastavit pomocí proměnné XMLImpPruv,1. Pomocí XMLImpPruv,2 lze hodnotou 1 nastavit, aby se při importu XML ignorovala některá přístupová práva. Doklady tak půjdou zaevidovat i pro uživatele, kteří by k tomu neměli jinak oprávnění...
Více
29.09.2015 Sklad6

Nový příznak adresy Po výběru firmy do dokladu vždy zůstat v režimu editace hlavičky dokladu. Adresy označené v poli příznaky3 hodnotou 128 (v aktuální verze nelze měnit přes dialog pro editaci adresy, ale jen přímou editací tabulkyt SkladAdr) ignorují příznak typu dokladu Ukončit vstup hlavičky dokladu po výběru firmy.

29.09.2015 Sklad6 Pomocí proměnné DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0 lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant): +1 změna nedaňového na daňový doklad ...
Více
25.09.2015 Účto

Úprava hledání firmy z adresáře pro zápočty. Pokud je jako první faktura v zápočtu uvedená vydaná faktura, tak program hledá adresu jako první v seznamu odběratelů a pak až v seznamu dodavatelů (pro přijatou fakturu je to naopak)

21.09.2015 Sklad6 V přehledu dokladů lze pomocí Alt+F6 (kód menu DOKLAD_SPC 31, 50, funkce Související doklady pro rozvozy) vyvolat okno, ve kterém lze zadat jeden nebo více souvisejících dokladů. Při zadání lze buď použít Enter na prázdném řádku (nabídnou se jen doklady, které mají stejné 8-místné IČO nebo pomocí F6 lze zobrazit přehled všech dokladů od libovolné firmy)...
Více
21.09.2015 Sklad6, Účto

Ve správci souborů lze pomocí Alt+F6 vyvolat novou funkci, která zaregistruje všechny existující tabulky do určené databáze PSQL. Tabulky je pak možné použít pro běžné SQL dotazy např. ve skriptovacím jazyku. V souvislosti s možností registrace tabulek byly aktualizovány některé systémové struktury a systémové indexy.
Doporučujeme aktualizovat strukturu ADRESA, BONUSZBO, FAKTURA, indexy ADRESA, ADRINFO, FAKTURA, STREDISK, REKLAMAC dle vzorových systémových souborů a následně přeindexovat soubory SkladADR, ADRINFO, SkladSTR, SkladREK, UctoFAK.
Teprve poté je vhodné provádět registraci tabulek do SQL. Správné vazby lze prověřit pomocí programu PSQL DDF Builder pomocí funkce "Check Tables" na označených tabulkách (problémy by měly být hlášeny jen u tabulek SkladDKS, SkladDOK, SkladINC, SkladKAR a SkladUCC, kde je možné chyby ignorovat).

16.09.2015 Sklad6

Pomocí proměnné PrvPoz,0 (při zapnuté práci s identifikaci umístění) nebo PrvPoz,1 (identifikace vypnuta) lze nastavit (hodnota 0), aby se při převodu požadavku do faktury poznámka z položky požadavku nepřenášela do identifikace umístění (resp. do poznámky) v operaci dokladu

14.09.2015 Sklad6 Při sloučení více dokladů do jednoho (např. při fakturaci DL) se při závěrečném přeevidování sloučeného dokladu automaticky přepočítává sleva, pokud má sloučený typ dokladu nastavený typ slevy Slevy dle sazeb DPH celkem.
Více
11.09.2015 Sklad6 Nová funkce pro rezervace zboží podle dokladu (Alt+F6 v přehledu dokladů). Při vyvolání funkce se program se zeptá na datum rezervace (do kdy má být zboží rezervované). Po potvrzení data se zarezervuje veškeré zboží z dokladu, které má kladně zadaný počet (ignorují se mínusové položky, obaly a účty). Při druhém vyvolání stejné funkce na dokladu se program zeptá, zda ...
Více
11.09.2015 Sklad6

V definici odměny bonusové akce doplněn přepínač Potvrzovat ručně přidělení odměny (ve výchozím stavu vypnuto). Pokud je přepínač zapnut, tak při přidělení odměny do dokladu si program vyžádá potvrzení přidání odměny (v případě více různých odměn je dotaz proveden pro každou odměnu zvlášť). Je možné odměnu potvrdit (výchozí volba), vynechat (tj. doklad bude zaevidován bez odměny) nebo zrušit evidování (odměny nebudou přiděleny).

11.09.2015 Sklad6

Úprava rozdělování nákupních operací v rámci přeskladnění. Do rozdělené nákupní operace se přenáší i případná informace o doporučených cenách a jménu individuální ceny z původní operace

11.09.2015 Sklad6

V menu pro Inventuru-zadávání stavu je nově k dispozici menu s informacemi o kartě (NOBJINFO). Menu se vyvolává klávesou Alt+F6 nebo Windows-lokální menu v inventurním seznamu nebo v detailu pro zadání nalezeného počtu MJ.

11.09.2015 Sklad6, Účto

Doplnění práce s grafy do skriptovacího jazyka (objekty TChart, TChartSeries apod.)

(viz. příklad na

08.09.2015 Sklad6

V číselníku typů dokladů je u přepínače Vyhodnocení bonusových akcí doplněna volba ručně nebo před evidováním. Volba ručně odpovídá původnímu způsobu zpracování bonusových akcí, ve kterém se vytváření nových dokladů spouští manuálně pomocí samostatné funkce v přehledu dokladů (Alt+F6). Volba před evidovánímzpůsobí, že před každým evidováním dokladu se provádí vyhodnocení bonusové akce a případné odměny se přidají rovnou do evidovaného dokladu. Vyhodnocují se pouze bonusové akce s typem akce Aktualizace dokladu před evidováním.

08.09.2015 Sklad6

V definici odměny bonusové akce doplněn přepínač Povolit hlášení o přidělení odměny (ve výchozím stavu zapnuto). Pokud je u odměny povolen tento přepínač, tak se při automatickém doplnění odměny do dokladu objeví informativní hlášení se seznamem přidělených odměn.

04.09.2015 Sklad6, Účto Nová verze podporuje až 10-místná čísla dokladů, objednávek na dodavatele a požadavků (v účetnictví čísla dokladů u faktur, pokladních dokladů, DU dokladů a bankovních výpisů). Běžně lze použít jako maximální číslo 2147483647. Pokud je třeba ještě vyšší číslo (maximální hodnota je 4294967295), tak je nutné ...
Více
28.08.2015 Sklad6 Možnost nastavit automatickou změnu typu úhrady při splatnosti 1 den (změna se týká údaje Splatnost2 pouze při změně splatnosti dle tohoto údaje). Pomocí proměnné DokSplAut, 0 lze určit maximální počet dní, pro který se použije úhrada v hotovosti. V hodnotě proměnné můžete za lomítko napsat také číslo typu úhrady, které se má použít. ...
Více
24.08.2015 Sklad6

Nová varianta funkce Kontrola vyskladnění (kód menu 1,118) lze provádět zrychlený způsob kontroly vyskladnění. V něm se pouze vybere doklad a potvrdí F2 a v dokladu se změní stav vyskladnění na zkontrolováno" (v případě oprávnění 9) nebo nedokontrolováno (v případě oprávnění 7 nebo 8). Do logu se zapisuje, že změna stavu proběhla bez fyzické kontroly.

24.08.2015 Sklad6 Ve struktuře ADRESA lze definovat nová kalkulovaná pole, které umožňují zobrazovat informace z kontaktů uložených v AdrInfo. Pole se musí jmenovat IADRKx, kde místo x uvedete číslo typu kontaktu, který chcete v poli zobrazovat (např. IADRK7 pro email el.fa.). ...
Více
19.08.2015 Sklad6 Rozšíření práce s crossdock objednávkami. V menu OBJ_MNU je možné definovat následující nové kódy menu: ...
Více
17.08.2015 Účto
Zrychlení výpočtu výkazů - při výpočtu se nepoužívají pomocné TMP tabulky, ale zpracování se připravuje v paměti
17.08.2015 Účto Při výpočtu výkazů za více roků se započítává pouze první nulté období v daném rozsahu
17.08.2015 Účto
Výpočet DPH - do kontrolních sestav s přenesenou daňovou povinností jsou doplněny součty za jednotlivé kódy plnění
12.08.2015 Sklad6
Při exportu průvodky do XML pro mobilní zařízení je nově kontrolováno, zda jsou všechny doklady vychystané a pokud ne, tak je export zrušen.
07.08.2015 Účto
Úprava formátu přiznání DPH (datový formát XML pro elektronické podání i PFD formát), tak aby byly správně importovány i dodatečná přiznání DPH a další menší změny
29.07.2015 Sklad6
Nová verze knihovny PvKAPLib.dll, která se používá pro propojení s SQL rozhraním Pervasive SQL. V nové verzi je vylepšeno zpracování chybových stavů (pokud v DLL vznikne nějaká chyba - typicky nějaká databázová chyba), tak se chyba "přesune" až do hlavní aplikace a uživatel je o chybě informován a DLL nepřestane fungovat.
29.07.2015 Sklad6 Úprava přečíslování IČO. Správně se provádí přečíslování také v tabulce AdrInfo.
29.07.2015 Sklad6, Účto
Nová varianta funkce pro vytvoření interface pro SQL rozhraní tabulek zpracovánaných v aplikaci (Alt+F6 ve správci souborů). Funkce provádí registraci pomocí SQL dotazu.
29.07.2015 Sklad6, Účto
V dialogu pro nastavení jména SQL databáze (Alt+F6 ve správci souborů) je také možné definovat prefix jmen souborů, pod kterými jsou BTR tabulky evidovány v prostředí PSQL. Je tak možné v jedné databázi PSQL evidovat více skladových databází.
23.07.2015 Sklad6
Optimalizace výpočtu individuálních cen. Při vyhledávání záznamů ind.cen program nyní častěji využívá rychlé hledání v tříděném seznamu, což u velkých ind.cen může vést k výraznému zrychlení určení ceny.
20.07.2015 Sklad6

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

20.07.2015 Sklad6

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

16.07.2015 Sklad6

Pomocí proměnné TermDok+,15 s hodnotou 0 lze nastavit, aby se při příjmu dokladu přes terminál neobjevovala volba Zaevidovat doklad, pokud nebyl vybrán dodavatel.

16.07.2015 Sklad6

Pomocí proměnné PrvPozDlg,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se nezobrazovala nabídka Nerozdělovat doklad v dialogu pro převod požadavku do dokladu

16.07.2015 Sklad6

V proměnné PruvExpXML,3 lze definovat i hodnoty vycházející z typů úhrad použitých v dokladech. Lze použít buď číselné hodnoty (např. 0) nebo popis typu úhrady (např. Přev.příkazem). (přev.příkazem = 0; hotově = 1; šekem = 2; směnkou = 3; pokl.dokl. = 4; dobírkou = 5; kartou = 6)

04.07.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba (F7) Editace tabulky DPH s hodnotami vypnuto/před vstupem operací/před evidováním/obě varianty. Zapnutí této volby způsobí, že program se u nových dokladů před vstupem operací nebo před každým evidováním dokladu zeptá na celkové částky dokladu formou tabulky DPH. Zde je možné vyplnit celkové údaje podle originálu dokladu (typicky u přijatých faktur)...
Více
03.07.2015 Sklad6 Pokud je definovaná proměnná ICSplat2,0 s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou Splatnost2 (odlišnou od běžné splatnosti), ...
Více
30.06.2015 Sklad6 V rámci sledování identifikace umístění je sledována šarže. Nově je možné definovat typ šarže, což určuje způsob vnitřního složení šarže (varianta programu EXTKARTA3). Ve skladové kartě je nové pole Typ šarže (číslo 0 až 255). Hodnota 0 je vyhrazena pro původní režim zpracování šarží. V hlavním menu programu je možné definovat nový kód menu 15,52 Číselník typů šarží.
Více
30.06.2015 Sklad6

Při kontrole limitů saldokonta pro omezení vystavení faktur převodním příkazem program do hodnoty dokladů PO splatnosti započítává i dobropisy a přeplacené faktury, které jsou ještě ve splatnosti (čili pokud dluh zákazníka po splatnosti pokrývá nějaký dobropis, který je ještě ve splatnosti, tak je povoleno vystavování dalších dokladů převodním příkazem)

15.06.2015 Sklad6
Úprava způsobu zadávání plateb platební kartou v tuzemské či cizí měně a bezhotovostních plateb. Pokud je výběrem typu úhrady automaticky určena částka platby, tak se při stisknutí klávesy pro jiný druh platby neprovede úhrada předchozím druhem, ale pouze je nastaven nový druh platby.
10.06.2015 Sklad6, Účto

V adrese odběratele a dodavatele (na 3. podstránce) je nové pole Letáky s číselníkem umožňujícím určit seznam letákových akcí pro daného odběratele. Pro definici číselníku lze využít funkci s kódem menu 15,56 (z hlavního menu programu).

04.06.2015 Sklad6, Účto

Rozšíření funkce příkazu .SET v definičním souboru sestav. Nově je možné nastavovat také hodnoty proměnných, které lze zjišťovat pomocí funkce GetVar("jménoproměnné"). Dosud šlo tímto způsobem nastavovat hodnoty číselných proměnných, které je možné vyhodnocovat pomocí #čísloproměnné. Pokud je použit následující formát příkazu .SET"jménoproměnné"=výraz, tak program uloží hodnotu proměnné stejně jako to provádí funkce SetVar("jménoproměnné",výraz)

03.06.2015 Sklad6

Úprava exportu pro plánování dopravy Plantour. Pomocí proměnných PruvExPlan,17 až PruvExPlan,19 lze definovat výběrovou podmínku pro filtrování dokladů exportovaných do přenosového souboru.
Pomocí proměnné PruvExPlan,20 lze definovat informativní popis exportu a proměnnou PruvExPlan,16 lze změnit výchozí označení střediska (depa) použitého pro export.

03.06.2015 Sklad6

V číselníku typů dokladů je nový přepínač [x] Povolit úhradu dokladů (F7). Pokud se přepínač u typu dokladu vypne, pak není povoleno ruční vytváření pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu nebo z průvodek).

02.06.2015 Sklad6

Při importu tras z Plantouru program umožňuje nastavit údaj Pořadí na trase podle odpovídajícího údaje z přenosového souboru. Pomocí proměnné ImpPruPlTr,3 s hodnotou 1 lze nastavit tento způsob importu pořadí.

26.05.2015 Sklad6, Účto

Přehled kontaktů v adrese odběratele a dodavatele (na 5. podstránce) rozšířen o nový typ kontaktu E-mail el. fakturace 2.

 předchozí  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  z 80 další