logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
11.10.2013 Sklad6 Úprava slučování dokladů: pokud jsou k dokladu navázány připojené dokumenty (nebo jiné záznamy v rámci ADRINFO), tak se tyto záznamy převedou do sloučeného dokladu (vhodné v případě, že k dodacím listům jsou připojené naskenované kopie dokladů, které se po sloučení převedou k výsledné faktuře).
11.10.2013 Sklad6
Při exportu a odeslání PDF dokladu (v rámci nabídky Export dokladu z menu pro tisk dokladu) se nově do hlavičky dokladu zaznamenává příznak exportu dokladu.
01.10.2013 Sklad6
Doplněna kontrola vstupu celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku měrných jednotek.
01.10.2013 Sklad6 V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ObjPolEdit,x s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční...
Více
27.09.2013 Sklad6 Ve vstupu výrobního dokladu je v úvodním dialogu možné zadat poznámku, která se objeví v hlavičce dokladu pro příjem výrobku i spotřebu surovin.
27.09.2013 Sklad6 Pomocí proměnné PLTUhrDlg, 0 lze změnit, pro které typy úhrady ze zobrazuje dialog pro vracení hotovosti. Ve výchozím stavu to je nastaveno na Hotově. Součet bitových příznaků +1 Přev.př +2 Hotově +4 ...
Více
27.09.2013 Sklad6, Účto Úprava vkládání informací přes schránku do editačních polí (Ctrl+V). Při vložení je nově kontrolován povolený obsah a není dovolen vstup znaků, které v daném editačním poli nejsou povoleny (např. písmena v číselných polích). Po vložení je nově kurzor umístěn za vložený text.
26.09.2013 Sklad6 Vylepšení práce se zalistovanými položkami. V adrese je nový příznak Jen zalistované. V typu dokladu (F10) je nový příznak Kontrolovat omezení zalistovaných položek. U dokladů pro hotovostní prodeje (např. v Cash&Carry) a u dobropisů doporučujeme tento příznak vypnout. U požadavků se program řídí přepínačem podle typu dokladu vybraného v hlavičce.
Více
26.09.2013 Sklad6 Nové právo 130 Právo používat nezalistované položky. U zákazníků s příznakem Jen zalistované je pro uživatele se zapnutým právem 130 umožněno do dokladu zařadit i nezalistovanou položku.
18.09.2013 Sklad6 V nabídce pro tisk skladových karet (ceníku) lze nastavit tzv. uživatelské třídění, které je možné definovat pomocí výrazu uloženého v proměnných (KarTr000,0+KarTr000,1+KarTr000,2; např. using(Skupina,2)+Nazev )
Více
18.09.2013 Sklad6 V nabídce pro tisk skladových karet lze v dialogu pro tisk štítků určit počet štítků (záznamů), které mají být vynechány na začátku sestavy. Dosud program vždy tisknul štítky od levého horního rohu papíru. Nově umí určený počet štítků vynechat a papír se štítky je tak možné do tiskárny vkládat opakovaně a využít tak postupně celou plochu papíru. (u vícesloupcových sestav se tiskne od shora dolů a
Více
13.09.2013 Sklad6, Účto
V seznamu polí při definování výběrové podmínky (F10:hledání) lze hledat pole podle popisu nebo jména pole. Pro hledání stačí začít psát hledaný text.
13.09.2013 Sklad6 Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky se kontroluje typ dokladu určený v adrese dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněn, pak program ho program použije do nově vytvářeného dokladu s položkami objednávek. U objednávek s vyplněnou cizí měnou se program při převodu objednávky zeptá na kurz, který se má použít pro daný doklad (i v režimu postupného přebírání položek objednávky do dokladu).
Více
13.09.2013 Sklad6 Úpravy v dialogu pro editaci adresy v rámci CRM-hledání adres.
13.09.2013 Sklad6, Účto
Úprava velikosti fontů pro tisk a tiskové náhledy pro standardní sestavy s použitím ovladačů Windows. Na počítačích, které v nastavení zobrazení Windows mají nastavené zvětšené fonty mohly být výchozí fonty menší. Nově by měla být velikost fontu nezávislá na tomto nastavení.
13.09.2013 Sklad6 Optimalizace načítání hodnot proměnných z číselníku proměnných. Projeví se zrychlením startu programu (po přihlášení) a také při otevírání složitějších dialogů (těch, které mají možnost uložit výchozí hodnoty).
10.09.2013 Sklad6, Účto V systémové struktuře ADRESA lze definovat kalkulovaná pole MEMOAx, MEMOBx, MEMOCx a MEMODx pro zobrazení informací z poznámek 1, poznámek 2, řádků z dialogů k adresám a z obchodních podmínek. x je číslo řádku poznámky.
10.09.2013 Sklad6 Upravená ikona skladového programu (doplněna varianta pro rozlišení 64x64 pixelů x 32bit). Výběr vhodné varianty zobrazení ikony řídí Windows.
06.09.2013 Sklad6, Účto Pomocí proměnné AdrEdPrizn,x (x=0 pro odběratele a 1 pro dodavatele) lze ovlivnit, které příznaky v rámci editace adresy budou zobrazeny: +2 kompenzace cen +8 samoodvoz +16 zakázat příznaky dle typu úhrady +32 individuální ceny dle dnešního data +64 jen zalistované položky +128 použít speciální přepravní balení (např. klece)
Více
06.09.2013 Sklad6
Nová funkce do menu pro opravu dokladu (popř. do speciálních funkcí pro práci s doklady) umožňující zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu.
(menu DOKLAD_OPR, DOKLAD_OP2, kód menu 16,29; DOKLAD_SPC, kód menu 31,29)
06.09.2013 Sklad6 Nová funkce do menu pro práci s odběrateli a dodavateli umožňující zobrazení přehledu dokladů (DL), které byly sloučené pro dané IČO. Menu OdbMenu/DodMenu/Odb_SPC/Dod_SPC/Odb_ADRI/Dod_ADRI:
Kód menu Popis
28,25 konkrétní odběrné místo dodavatele
28,47 všechna odběrná místa dodavatele (IČO8)
27,25 konkrétní odběrné místo odběratele
27,47 všechna odběrná místa odběratele (IČO8)

06.09.2013 Sklad6 Při exportu dat pro notebooky program nově exportuje pro každou skladovou kartu nákupní operace podle jednotlivých datumů spotřeby. Informace o datech spotřeby je pak vidět v přehledu nákupních operací dané skladové karty nebo např. v nabídce Info o zboží. Nastavení exportu je možné ovlivnit v dialogu pro nastavení přenosů.
06.09.2013 Sklad6
Nová možnost inicializace záznamu adresy při zakládání nové adresy.V číselníku 177 je možné nadefinovat výrazy, které program použije pro inicializaci nového záznamu: Klíč(text) = ADRESA, údaj Popis ve formátu
JménoPole=výraz, např. RezimRozv=1 nebo Dealer=if(Prijem,"P1","D2") nebo Skupina="TEST"
02.09.2013 Sklad6 Rozšíření práce se zalistovanými položkami v rámci práce s požadavky. V menu pro práci s požadavkem lze vyvolat funkci pro zobrazení zalistovaných položek. V tomto seznamu se nově zobrazují i zalistované položky, které byly v seznamu zalistovaných položek odběratele definovány pomocí odkazu na individuální cenu (Alt+I v přehledu zalistovaných položek odběratele). Do seznamu jsou doplněny jenom ...
Více
26.08.2013 Sklad6
Nový číselník šablon pro sledování jakosti. V číselníku lze definovat seznam šablon identifikovaný jednoznačným ID, jméno šablony a případně jméno QR2 formuláře, kterým lze atest jakosti tisknout. V položkách šablony je nutné zadat seznam sledovaných parametrů, typy parametrů, jejich výchozí hodnoty a další upřesňující vlastnosti.
Kód menu 15,50: Šablony pro atesty jakosti
26.08.2013 Sklad6
V menu pro práci s kartou (KARTA_OPR, KARTA_OP2, popř. NOBJINFO) lze použít funkci Šablony ke kartě, pomocí které lze zadat seznam šablon, které se u dané karty mají sledovat a také je možné nastavit pro danou kartu jiné výchozí hodnoty k vybraným parametrům šablon jakosti.
Kód menu 51,60: Šablony ke kartě
26.08.2013 Sklad6
V menu pro práci s požadavky (Alt+F6 v přehledu požadavků) je nová funkce Sledování jakosti - atesty. Při prvním použití funkce se dohledají všechny šablony ke kartám použitým v požadavku a pro nalezené šablony se doplní záznam umožňující vybraným uživatelům doplnit naměřené hodnoty parametrů pro daný atest. Atesty lze vytisknout pomocí F8:
Kód menu OBJ_MNU 41,14: Sledování jakosti - atesty
23.08.2013 Sklad6
Oprava zpracování přirážek za typ úhrady - správné zpracování přeplatků při kombinované platbě stravenkami s doplatkem v hotovosti.
23.08.2013 Sklad6 Při spuštění programu je v levé dolní části obrazovky zobrazeno číslo verze programu.
23.08.2013 Sklad6 Úprava hledání adres v CRM dialogu pro vyhledání adres a práci s partnery.Pokud má daný uživatel nastaveno omezení pro zobrazení adres jen dle určeného seznamu dealerů, tak se toto omezení uplatňuje.
23.08.2013 Sklad6, Účto
Z výchozího nastavení barev pro grafické tabulky je pro typ záznamu Označený záznam 2Označený záznam 5 zrušen atribut tučného písma. Pokud nastavení barev již bylo uloženo, tak ale dále bude platit předchozí uložené nastavení (možno použít tlačítko Obnovit st.nastavení)
23.08.2013 Sklad6, Účto
Změna vstupního dialogu pro vstup hesla (při přihlašování nebo změně hesla uživatele). Nyní je možné využívat hesla do maximální délky 30 znaků.
23.08.2013 Sklad6
Úprava vyhledávání zboží zobrazeného v nabídce Oblíbené položky z menu pro práci s požadavkem. Při použití zalistovaných položek program prochází také zalistované položky typu Individuální cena (definované v seznamu zalistovaných položek odběratele pomocí Alt+I). Vyhledány jsou jen záznamy typu kód s odkazem na konkrétní skladovou kartu, které mají vyhovující časovou platnost.
23.08.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač Omezit opravu odsouhlasených dokladů pro vybrané typy uživatelů (F12). Pokud je přepínač zapnutý, tak doklady s příznakem Odsouhlaseno mohou editovat pouze uživatelé se zapnutým přístupovým právem 127 Právo opravovat odsouhlasený doklad.
23.08.2013 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač Při změně operací vytvářet změnový protokol v záznamech změn. Pokud je přepínač zapnutý, tak se při opravě dokladu vytváří pro každou změnu v operacích dokladu (přidání, mazání či změna operace) záznam ve změnovém protokolu dokladu (LOG.BTR).
Při větším množství změn může zapnutí přepínače vést k výraznému zvýšení počtu záznamů v LOG.BTR (a tím i velikosti této tabulky)
19.08.2013 Účto
Při výpočtu přiznání DPH se u pokladních dokladů do tabulky dokladů připravených pro výpočet DPH ukládá také informace o IČO (pokud je v pokladním dokladu IČO vyplněno)
19.08.2013 Účto
Úprava upomínek za fakturační místa - pro dohledání informací o e-mailové adrese partnera se používá IČO poslední upomínané faktury (dosud se použilo IČO bez posledních 2 znaků rozlišujících odběrná místa)
19.08.2013 Sklad6
Pomocí proměnné DOKLAD_SPC,x (popř. DOKLAD_SP-,x , resp. DOKLAD_SP+,x) lze změnit nastavení přístupových práv k položce menu v nabídce speciálních funkcí pro práci s doklady. Je tak možné jednotlivým uživatelům zpřístupnit nebo zakázat přístup k jednotlivým položkám tohoto menu (x je kód menu 2, hodnota vyjadřuje úroveň oprávnění 0..9).
Aby šlo přístupové právo pro danou položku menu změnit, tak musí v nastavení menu být daná položka s přístupovým právem alespoň 6.
15.08.2013 Sklad6
Při výběru výrobních kalkulací ze seznamu výrobků (např. v nabídce Nový výrobní doklad), lze zobrazit informace ze skladové karty nebo záznamu zásoby (kalkulovaná pole s využitím aliasů KAR a ZAS).
15.08.2013 Sklad6
V definici tisku průvodky k rozvozu lze používat kromě běžných proměnných #n také proměnné založené na aliasech PRU, DOK, TYP, ADR, INI a KFG pro informace z hlavičky průvodky, dokladů, typu dokladu, adresy, ini hodnot a konfiguračních hodnot.
15.08.2013 Sklad6
Úprava kontroly při slučování dokladů: nevychystané doklady, které mají nevyskladněné stavy expedice, se nedají sloučit (platí pro typy dokladů, u kterých je sledován stav vyskladnění)
15.08.2013 Sklad6
Úprava vytváření pokladních dokladů z nabídky pro tisk dokladů (F8). Pokud je označeno více dokladů, pak program upozorňuje, že platba se týká pouze jednoho aktuálního dokladu (dosud PD nešlo vytvářet)
15.08.2013 Sklad6
Ve vstupním okně pro import objednávek z offline objednávkového programu (OBX) program zobrazuje nově také adresu konečného příjemce. Pokud je v OBX souboru dostupná sekce [DELIVERYADDRESS], která má stejnou strukturu jako sekce [COMPANY], tak program zobrazí také informace z této sekce.
15.08.2013 Sklad6 Nové varianty kontroly prodeje pod nákupní cenu v požadavcích a dokladech. Pomocí proměnné ObjHlasNC,0 pro požadavky, resp. OpeHlasNC,0 lze ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC.
Více
14.08.2013 Sklad6
Nová volba v nastavení exportu dokladu do PDF. V číselníku exportních formátů je možné nastavit, aby po exportu PDF souboru program vytvořený PDF jen odeslal nebo odeslal a otevřel (např.v Acrobat Readeru).
14.08.2013 Účto
Při tisku zápočtů se připravuje elektronická adresa pro odeslání zápočtu ve formátu PDF v příloze mailu podle nového údaje v adrese odběratele/dodavatele (v záložce 5 s kontakty): email-účt. Pokud tento údaj není vyplněný, tak se použije jako alternativní adresa Email-el.fa a pokud ani tento není vyplněný použije se obecná e-mailová adresa z třetí stránky v kartě zákazníka.
14.08.2013 Sklad6
Funkce pro Změnu stavu vyskladnění volaná z přehledu dokladů nebo ze seznamu dokladů k danému rozvozu nyní umožňuje změnu stavu pro více označených dokladů současně.
09.08.2013 Účto
Úprava zpracování a ukládání penalizačních faktur. Nová verze programu s novým designem grafického menu
09.08.2013 Sklad6
Ve výkupu obalů je nově kontrolováno zadávané množství vrácených obalů zda vyhovuje limitům nastaveným v číselníku měrných jednotek.
07.08.2013 Sklad6, Účto
Oprava deklarace funkcí FileExists a DirectoryExists ve skriptovacím programovacím jazyku.
 předchozí  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  z 73 další