logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
09.01.2014 Sklad6 Nová přístupová práva pro omezení práce s doklady na základě posledního hlášení distributora nebo držitele a celní správu. Pro označené typy dokladů je možné zapnout blokování změny dokladu týkající se zboží s výjimkou vrácených obalů a zvlášť změny týkajících se vrácených obalů. ...
Více
07.01.2014 Účto
Možnost v přehledu DU dokladů kopírovat vybraný DU doklad včetně kontací do nového DU dokladu (Ctrl+Enter). Při kopírování je možné snadno změnit účetní měsíc, rok a datum dokladu. Pokud se kopírují spárované kontace, tak v novém dokladu jsou tyto kontace nespárované.
07.01.2014 Účto
V nabídce pro nastavení tisku faktur (F7 v seznamu faktur) je možné pomocí F6 uložit nastavení přepínačů:
[x] Tisk kontací a [x] Tisk plateb
02.01.2014 Sklad6

Úprava algoritmu pro dohledání dokladu v importu plateb z účetnictví. Pokud je importována platba k dokladu nespárovanému v účetnictví, tak program dohledává daný doklad v aktuálním i loňském roce pro každý typ daňového dokladu.

02.01.2014 Sklad6 Nový typ číslování dokladů, který je možné určit v definici typu dokladu: Automaticky-poslední číslo v daném roce. Pro nové doklady s takto nastaveným číslováním program dohledává poslední existující číslo dokladu v seznamu dokladů (hledání se provádí dle váhy dokladu nastavené v číselníku typů dokladů). Pokud pro daný rok doklad není nalezen, tak se číslo přidělí dle nastavení údaje ...
Více
27.12.2013 Sklad6 Nové funkce do menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-), které lze zobrazit pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů. Funkce umožňují změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu...
Více
27.12.2013 Sklad6 Úprava vstupu operací se zapnutým přepínačem Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Nově po zadání počtu balení a stisknutí Enter program přeskakuje vstup ceny a operace je ihned potvrzena (dosud přepínač takto reagoval pouze při zadávání počtu MJ, nikoli při vstupu počtu balení)...
Více
27.12.2013 Sklad6 V kontrole DIČ je pro DIČ začínající CZ kontrolováno, zda je délka 10 nebo 12 znaků.
23.12.2013 Sklad6, Účto
Úprava práce s konfiguračním adresářem, pokud jsou v názvu složky použity znaky s diakritikou (problém např. při tisku dokladů)
23.12.2013 Sklad6, Účto
Úprava práce se složkami a jmény souborů - interně je prodloužena délka většiny jmen složek a souborů na 255 znaků
23.12.2013 Sklad6, Účto Úprava dialogu pro výběr souborů - dialog je větší, plné jméno souboru je nyní na prvním místě a třídění je prováděno dle tohoto jména. Při výběru BTR souborů (např. pro soubory se schránkou na doklady) se přebírá celé jméno souboru (pokud neobsahuje mezery) ...
Více
23.12.2013 Sklad6 Při tisku objednávek je možné zobrazit také informaci o hodnotě vratných obalů. QR2 sestavy: v tabulce tr_NOB s hlavičkami objednávek jsou pole _HodnObalB a _HodnObalD pro hodnotu obalů bez DPH a včetně DPH a v hlavní tabulce s řádky objednávky tSKLADNPO jsou pole _HodnLahB, _HodnLahD, _HodnPrepB, _HodnPrepD pro hodnotu hodnotu lahví a přepravek bez DPH a včetně DPH...
Více
23.12.2013 Sklad6
V tisku účtenek MO prodeje (obvykle sekce [Pokladna] v DEF souboru) lze použít proměnnou #101 pro zobrazení celkové hodnoty spotřební daně.
23.12.2013 Sklad6
Při stahování obrázků ke kartě z webového serveru se obrázky při úspěšném stažení ukládají do standardní internetové keše Internet Exploreru. Platnost uložení obrázků v keši je ve výchozím stavu 30 dní. Pomocí proměnné HttpCache,0 s hodnotou určující počet dní. Pokud je hodnota 0 znamená, že keš se nebude používat. Pro aktualizaci obrázků, které jsou již načítány z keše, je třeba v Internet Exploreru spusti funkci Odstranit dočasné soubory Internetu.
20.12.2013 Sklad6
V programu je nové přístupové právo 131 [x] Právo měnit doklady s koncesí po výpočtu hlášení na celní správu. Pokud se uživatel pokouší vystavit nový doklad nebo opravuje doklad v období (dle DUZP), za které již byl proveden výpočet hlášení koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu, tak se kontroluje, zda zaevidováním dokladu nedojde ke změně, která by ovlivnila hlášení. Uživatelům s vypnutým přístupovým právem je pak při evidování dokladu hlášena chyba 62 Doklad zasahuje do období, pro které
již bylo vypočteno hlášení koncesovaného zboží a doklad nelze zaevidovat. Uživatelé se zapnutým právem jsou jen upozorněni na nutnost podat opravné hlášení. Ve výchozím stavu je toto přístupové právo vypnuto.
20.12.2013 Sklad6 Při slučování dokladů program kontroluje, zda sloučení dokladu neovlivní hlášení prodeje koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu. Při použití DKS souboru s hlavičkami slučovaných dokladů program povoluje sloučení dodacích listů, které již byly hlášeny, protože s tímto způsobem zpracování výpočet hlášení počítá (každá dodávka ve slučovaném dokladu se započítává do toho období, ...
Více
16.12.2013 Sklad6
V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Povolit přirážky za typ úhrady. Po zapnutí tohoto přepínače se začnou v maloobchodním prodeji uplatňovat nastavené přirážky definované v číselníku Způsobů úhrady (obdoba přepínače uplatňovaného pro běžné doklady)
09.12.2013 Sklad6 Úprava zaokrouhlování dokladu prováděného v rámci slučování více dokladů do jednoho.
09.12.2013 Sklad6 Úprava logování změn při mazání záznamu individuální ceny
09.12.2013 Sklad6
Pokud je zapnutý v číselníku typů dokladů přepínač Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ), tak se kontroluje také platnost DIČ (pokud je vyplněno).
06.12.2013 Účto Úprava importu bankovních výpisů ve formátu Multicash - Commerzbank
02.12.2013 Sklad6 V adrese je nová varianta pro údaj Režim fakturace DL jednotlivě. Volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku)...
Více
25.11.2013 Sklad6 Úpravy v souvislosti s požadavky celní správy na denní předávání dat v rámci oznamovací povinnosti distributora nebo držitele lihu. Je připraveno komplexní ošetření této problematiky i u zákazníků, kteří mají více středisek včetně možnosti posílat opravné hlášení za dny, kdy byl zjištěn nějaký nedostatek v evidenci.
15.11.2013 Sklad6 Do druhé podstránky v adrese odběratele/dodavatele doplněno nové tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. Ve zobrazeném dialogu jsou pak k dispozici dva přepínače: [x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..) [x] Koncese (lihoviny, ...) ...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba: Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese - s variantami: ...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba umožňující konfiguraci exportu denního reportu ve formátu XML pro celní správu: Typ exportu (líh) - s variantami:...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nový přepínač [x] Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ) - pokud je zapnutý tento přepínač, tak program umožňuje zaevidování dokladu jen v případě, že IČO v dokladu vyhovuje ...
Více
15.11.2013 Sklad6 Ve skladové kartě je na druhé podstránce nový údaje Koncese, krerý má tyto volby:...
Více
15.11.2013 Sklad6 Pro evidenci a reportování denních dat pro celní správu jsou připraveny nové číselníky a tabulky:
SKLADLPH.BTR - Evidence lihu - hlavičky přenosových dávek
SKLADLPP.BTR - Evidence lihu - položky přenosových dávek SKLADLOH.BTR - Evidence lihu - hlavičky odeslaných dávek SKLADLOP.BTR - Evidence lihu - položky odeslaných dávek
12.11.2013 Sklad6
Funkce pro hromadné smazání požadavků (kód menu 41,2) je upravena tak, aby se neprovádělo mazání kopie požadavku vytvořené v rámci funkce pro vyfakturování požadavku (pokud je vytváření kopie nakonfigurováno).
Pro hromadné mazání požadavků včetně této kopie je určena nová funkce s kódem menu 41,15
08.11.2013 Sklad6 Při exportu dokladů do PDF (např. přes menu Export dokladu v nabídce pro tisk dokladu) je možné v číselníku exportů pro PDF formát nastavit dva nové přepínače: ...
Více
07.11.2013 Sklad6 Pomocí proměnné ObjDefTypD,0 lze nastavit výchozí typ dokladu, podle kterého se má řídit práce s požadavkem, který nemá určený cílový typ dokladu v hlavičce požadavku. Proměnná ovlivňuje například práci se zalistovanými položkami...
Více
05.11.2013 Sklad6 V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.
04.11.2013 Sklad6, Účto Úprava zobrazovaní databázových gridů (použití grafických témat Windows pro zobrazení nadpisů)
04.11.2013 Sklad6, Účto Použití grafických témat Windows ve vybraných dialozích (nastavování formulářů, barev, dialogy CRM, pohledávky, ...)
04.11.2013 Sklad6, Účto Nová verze MIS (prezentační část) - nové možnosti filtrování, třídění, seskupování dat, celkových součtů, exportu dat a zobrazování dat. Data se ve výchozím stavu zobrazují s využitím grafických témat Windows. Nová verze dokáže automaticky importovat MDS soubory se schématy datových kostek z předchozí verze.
30.10.2013 Sklad6
Úprava logování změn položek požadavků. Pokud je u struktury POLOZKA u položek Prijem, CisloObjed, Kod a Sklad zapnutý příznak Klíč pro logování změn a u sledovaných položek zapnutý příznak Logovat změny hodnot, tak program při změnách v položkách požadavků zapisuje změny do LOG.BTR.
30.10.2013 Sklad6
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).
29.10.2013 Sklad6 Pokud je definována individuální cena ZALIST*, tak program použije karty zahrnuté v této individuální ceně na určení seznamu zalistovaných položek pro všechny zákazníky, kteří nemají definované žádné zalistované položky..
Více
29.10.2013 Sklad6
Při slučování dokladů (typicky dodacích listů), které vznikly sloučením nevychystaných dokladů, program nepřebírá informace o původních nevychystaných dokladech a ve výsledném sloučeném dokladu (např. faktuře) jsou pak v nadpisech dodávek vidět jen informace z DL
29.10.2013 Sklad6 Úprava zobrazování stavového řádku v přehledu operací dokladu a v operacích.
29.10.2013 Sklad6 Nová kolonka ve skladové kartě Zařazení-sítě (jen ve variantě EXTKARTA3), která je na třetí podstránce v kartě. K dispozici je tako nová funkce do menu Speciální funkce pro práci s kartou - Alt+F6 (KARTA_SPC, kód menu 55,32) pro hromadné naplnění této nové položky podle seznamu individuálních cen (podobně jako poznámky pro slevy)...
Více
29.10.2013 Účto Úprava XML exportů pro přiznání DPH a souhrnné hlášení v definičním souboru UCTO-??.DEF. Nově je používaná proměnná DPH-PFÚ, kterou je možné nastavit v nastavení INI hodnot pomocí F10. Proměnná musí obsahovat čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu. Pro automatické zpracování XML podání je také nutné nastavit v proměnné DPH-FÚ-ID aktuální číslo krajského finančního úřadu (např. Praha 451, Olomouc 462) Čísla lze zjistit např. ze správně vyplněného uloženého formuláře DPH ve formátu XML (na eds.mfcr.cz). Nová verze účta při vstupu do proměnných v Init.hodnotách/F10 automaticky doplní proměnnou DPH-PFÚ do seznamu proměnných.
23.10.2013 Sklad6
Pomocí proměnné DokSlFaEv,1 lze změnit způsob přeevidování výsledného dokladu po sloučení více dokladů do jednoho (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC - Alt+F6 v přehledu dokladů). Povolené jsou následující hodnoty:
0 přeevidování po sloučení dokladu je zakázáno
1 dotaz na zaevidování
2 automatické zaevidování po sloučení

22.10.2013 Sklad6 V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu).
21.10.2013 Sklad6
Ve skladové kartě je nové pole Kategorie spotřební daně (zkráceně Kateg.SD) s číselnou hodnotou 0 až 255. Je také definovaný nový číselník kategorií SD (typ číselníku 134). V číselníku je možné určit popis spotřební daně a klasifikace (kód nomenklatury).
21.10.2013 Sklad6 Nový typ výpočtu spotřební daně Objem hl*SD definovaný v údaji Výpočet SD ve skladové kartě. Spotřební daň je počítána jako počet hektolitrů (čili objem v litrech / 100) krát sazba spotřební daně za hektolitr zadaná v kolonce SD.
21.10.2013 Sklad6 V definičním souboru sestav je možné využít i více než 10 typů mezisoučtových řádků. Nové typy mezisoučtů jsou označeny písmeny A až Z a lze je definovat pomocí .MA až .MZ (využití prozatím jen u tisku dokladů)
21.10.2013 Sklad6 Úpravy tisku dokladů s využitím nových typů mezisoučtů: - po tisku operací (těsně před řádky .KS) se tisknou mezisoučtové řádky .MK - pak následují mezisoučtové řádky za jednotlivé druhy spotřebních daní v sekci mezisoučtových řádků .MS Při tisku těchto informací je možné využít následující proměnné:
Více
17.10.2013 Sklad6 Úprava závěrečného zpracování účtenek v maloobchodním prodeji. Pokud při vyhodnocování individuálních cen, slev nebo přepočítání celkové ceny vznikne nějaká databázová chyba, tak je uživatel upozorněn a v případě závažné chyby je vynulována celková částka dokladu a pokladní je nucena tuto situaci řešit (např. s uživatelem, který má odpovídající oprávnění).
 předchozí  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  z 73 další