logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.08.2016 Sklad6 Zrychlenozobrazování položek návrhů objednávek na dodavatele. Nově se u každé položky sleduje příznak aktuální a budoucí nákupní akce a tento příznak se vyhodnocuje již v době výpočtu návrhu.
04.08.2016 Sklad6 Úprava výpočtů v generátoru sestava. U některých specifických sestav mohlo dojit k nesprávnému vyhodnocení údaje, pokud některý z relačních záznamů nebyl nalezen
29.07.2016 Sklad6 V MO prodeji lze používat zákaznické karty definované v nabídce Odběratel/Jednání,úkoly../Zákaznické karty. Pomocí proměnné ADRINFOEAN,0 s hodnotou 0 lze dohledávání zákaznických karet v této evidenci zakázat.
28.07.2016 Sklad6 Rozsáhlé vylepšení návrhů objednávek na dodavatele. Algoritmus pro výpočet návrhů podle průměrného prodeje byl významně rozšířen. Program umí pracovat s extrémními hodnotami, váhami pro určení významnosti aktuálního a staršího období, z prodejů je možné vynechat vybrané "spekulativní" prodeje, je umožněna práce s maximy, do prodejů a zásob jsou započítány alternativní karty, ...
Více
28.07.2016 Sklad6 Nové menu pro práci s operacemi karty. V menu OPE_SPC (Alt+F6 v přehledu operací karty) a OPERACE (Enter v přehledu nákupních operací karty) lze použít následující kódy menu:...
Více
15.07.2016 Sklad6, Účto

Při práci v textovém editoru se zvýrazní ve stavovém řádku F2:Uložit v případě, že je v textu provedena změna. Po uložení textu se zvýraznění zruší. Zrychleno bylo také ukládání textu do záznamů MEMO.

15.07.2016 Sklad6, Účto

Úprava zobrazování chybových zpráv a dialogu pro výběr jedné z více možností. V dialogu jsou použita grafická tlačítka (podle konfigurace Windows jsou použita grafická témata Windows)

11.07.2016 Sklad6, Účto

Optimalizace načítání proměnných uložených v číselníku. Zrychlení se projeví především u proměnných, které mají více číselných variant (například proměnné závislé na čísle typu dokladu).

11.07.2016 Sklad6, Účto V číselníku typů dokladů je nový přepínač "Nabízet v MO prodeji". Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky)...
Více
11.07.2016 Sklad6 Pomocí proměnných ZDisplay,n lze nastavit texty pro vybrané situace při zobrazení informací na zákaznickém displeji. Například: n=21 nebo 22 lze nastavit texty pro první a druhý řádek displeje při zahájení nové účtenky v maloobchodním prodeji,...
Více
02.07.2016 Sklad6 Pro kontrolu maximálních cen je v číselníku typů dokladů pod F5 nový přepínač pro zapnutí kontroly. Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách...
Více
24.06.2016 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskDod+,0 nebo DokTskDod-,0 lze nastavit chování programu při zobrazení dialogu pro výběr dodávky při tisku. Hodnota 0 je výchozí a znamená, že se bude objevovat dialog pro výběr dodávky ve standardní podobě. 1 tisk jedné dodávky (bez dialogu) 2 tisk celého dokladu (be...
Více
20.06.2016 Sklad6, Účto V záznamu odběratele/dodavatele lze nastavit skupinu alternativních tiskových formulářů. Pomocí tohoto nastavení lze pro jednotlivé partnery nastavit změnu jména použitého tiskového formulářů při tisku dokladů. Lze tak například namísto formuláře "Faktura" tisknout formulář "FakturaB", která může být obsahově jinak zpracovaná. ...
Více
20.06.2016 Sklad6 Nová možnost kontroly minimálního odběru při vystavování dokladů. V typu dokladu lze pomocí F5 nastavit nový přepínač Kontrolovat minimální objem objednávky. Pomocí proměnné DokMinOdb,0 lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů). DokMinOdb,1 - hodnota 1 kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za...
Více
20.06.2016 Sklad6 V adrese odběratele lze do kolonky Minim.odběr zadat jinou hodnotu minimálního obratu, než platí pro ostatní zákazníky (nenulová hodnota). Nově je v adrese na straně 6 kolonka "Spojovací IČO" (varianta EXTADR2). Při vystavení objednávky program prohledává všechny odběratele, kteří mají identické spojovací IČO a sčítá jejich obrat. Pokud Spojovací IČO není v adrese vyplněno, kontrola se pr...
Více
17.06.2016 Sklad6, Účto Interní textový editor nyní podporuje editaci řádků širších než 255 znaků (maximum je nyní cca 2000000000 znaků) a současně může být editováno více než 16000 řádků (maximum je nyní cca 2000000000 řádků nebo dle dostupné paměti)
Více
17.06.2016 Sklad6, Účto Rozšířeno interní zpracování paměťových seznamů. U většiny seznamů (např. seznam načtených individuálních cen ke kartě) je omezení na 32000 záznamů rozšířeno na 2000000000 záznamů.
Více
16.06.2016 Sklad6 Při vytváření pokladních dokladů s možností připočítání přirážky za úhradu (např. při platbě stravenkami) program kontroluje příznak v kartě odběratele Zakázat přirážky dle úhrady.
Více
10.06.2016 Sklad6, Účto Při přenosu pokladní knihy ze skladového programu lze pro jednotlivé typy úhrady (hotově/stravenky/pl.karta,..) nastavit rozdílné účtování pro účet pokladní knihy (např. 211, 213) a také pro účty plateb (311/321). Nastavení se provádí v účetnictví pomocí proměnné TypPltUcet. Při nastavení proměnné je nutné do pole Popis zadat čísla účtů ve formátu: účetpokladna//účet321/účet311, např. 213.100//...
Více
03.06.2016 Sklad6 Při tisku objednávky na dodavatele pomocí QR2 formuláře se do polí _HmotnostZ a _HmotnostO připravuje celková váha zboží za položky s kladným počtem MJ (hmotnost zboží + hmotnost vázaných obalů).
Více
03.06.2016 Sklad6 Opraveno automatické vytváření operací v druhém skladu pro karty, které mají nastaveno sledování zásoby ve druhém skladu (změna příznaku nákupní operace).
Více
01.06.2016 Sklad6 Skladová karta rozšířena o 4. záložku, ve které jsou k dispozici údaje pro Intrastat (statistický kód, země původu a doplňková MJ) a pro EDI (objednávkový koeficient). Současně je upraveno grafické zpracování záložek při zobrazení a editaci skladové karty.
30.05.2016 Sklad6 V práci s přehledem EDI dokladů jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů: Kódy menu pro EDI_Dok: 57, 1 Potvrzení dokladu 57, 2 Odmítnutí dokladu 57, 3 Záznam změn EDI dokladu ...
Více
30.05.2016 Sklad6 Změna stavu - zrušeno-duplicita (přišel znovu stejný doklad - původní se ruší) EDI doklady v přehledu dokladů jsou barevně zvýrazněny dle stavu, ve kterém se aktuálně nachází
Více
30.05.2016 Sklad6 V práci s přehledem položek EDI dokladu jsou doplněny nové funkce dostupné pomocí Alt+F6: Kódy menu pro EDO_Pol: 56,1 Ruční párování položky - přiřazení skladové karty konkrétní EDI položce 56,2 Záznam změn EDI položky 56,3 Rozděle...
Více
30.05.2016 Sklad6 EDI položky jsou barevně zvýrazněny dle příznaků párování podle posledního provedeného párování
Více
30.05.2016 Sklad6 Z přehledu EDI dokladů lze vyvolat funkci "Párování dokladu". Funkce dohledá odpovídající skladový doklad z evidence příjmových dokladů (musí souhlasit číslo dokladu dodavatele s číslem EDI dokladu, doklad musí být přibližně ze stejného období a musí mít stejný kód zákazníka s EAN distribučního skladu dodavatele, nebo s EAN dodavatele nebo musí souhlasit IČO). V případě, že jsou vš...
Více
30.05.2016 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba pro určení režimu párování EDI dokladů (F11) umožňující nastavit, zda je typ dokladu určený pro párování DL (předpříjemky) nebo faktur (dodací listy, které mají být zpracovány do faktur).
Více
30.05.2016 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba pro určení režimu párování EDI dokladů (F11) umožňující nastavit, zda je typ dokladu určený pro párování DL (předpříjemky) nebo faktur (dodací listy, které mají být zpracovány do faktur).
Více
20.05.2016 Sklad6 K dispozici je nová verze s rozšířenými databázovými strukturami. Při instalaci nové verze program nabídne automatickou instalaci a konverzi dat. V době aktualizace nesmí s programem pracovat žádní jiní uživatelé v síti. ...
Více
20.05.2016 Účto
K dispozici je nová verze s rozšířenými databázovými strukturami pro tabulku SKLADADR (odběratelé a dodavatelé) - direktiva EXTADR2. Při instalaci nové verze program nabídne automatickou konverzi dat.
20.05.2016 Sklad6
Možnost rozšířit program o speciální individuální ceník sloužící pro výpočet nákupních cen. Data jsou uložena v tabulce SKLADSS2, která má stejnou strukturu jako SKLADSSL, ale nová tabulka může být šifrována a přidělením speciálních přístupových hesel pro zobrazení a editaci záznamů je umožněna práce s touto tabulkou.
17.05.2016 Sklad6

Pomocí proměnné NaklListI,5 lze ovlivnit třídění při tisku souhrnu vrácených obalů v průvodce

0 kód
1 skupina
2 dodavatel
3 název
4 střediska (K2)
5 skupina2
6 zařazení
Proměnnou NaklListI,4 lze ovlivnit výchozí třídění pro běžné nakládací listy (třídění lze v tomto případě změnit v dialogu před tiskem)

17.05.2016 Sklad6 Nová funkce pro automatické odeslání objednávek na dodavatele v požadovaných formátech platných pro jednotlivé dodavatele. Požadovaný formát se zadá v adrese dodavatele do exportního formátu "C". V číselníku exportních formátů lze použít export do PDF, schránky Sklad6, export do textového souboru a výstup přes generátor sestav. Výstupní soubor může být odeslán mailem na adresu určenou v záznamu ..
Více
13.05.2016 Sklad6 V nastavení programu lze určit výchozí exportní formáty pro export dokladů (např. pro exporty dokladů do PDF nebo EDI). Pomocí proměnné DokAutExpE,2 pro dodací doklady nebo DokAutExpE,3 pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / ...
Více
05.05.2016 Sklad6
Doplněny funkce pro zobrazení EDI všech dokladů pro daný typ zprávy
Kód hlavního menu:
2,146 jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
2,147 pro dodací listy (DESADV)
2,148 pro faktury (INVOIC)

28.04.2016 Sklad6 Nové tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI. Pro správnou funkci je třeba do systémových souborů přidat tabulky EDIHDR.BTR a EDILIN.BTR s odpovídajícími systémovými strukturami. Pro naplnění dat do těchto tabulek se používá novýskript, který umí hromadně importovat záznamy faktur (INVOIC), dodacích listů (DESADV) a objednávek (ORDERS) v EDI inhouse formátu...
Více
27.04.2016 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení vybraných adres na mapě. Pokud jsou GPS souřadnice určené v adrese, tak se použijí pro zobrazení v mapě, jinak je umožněno dohledání pozice v mapě pomocí Google Maps Geocoding API. V tomto případě je třeba zajistit API klíč pro zpřístupnění tohoto rozhraní. Kvůli zabezpečené komunikaci s webovým serverem je třeba ke skladovému programu doplnit knihovny pro OpenSSL ...
Více
25.04.2016 Sklad6, Účto
Prodloužení maximální šířky výsledné sestavy v generátoru sestav. Nyní je možné vytvářet sestavy širší než 254 znaků. Omezení pro vyhodnocení jednotlivých výrazů (včetně např. výrazů pro mezisoučty) zůstalo ale na původní délce s omezením na 255 znaků. Čili prodloužení lze využít hlavně na číselné součtované hodnoty nebo pro položkové sestavy.
25.04.2016 Sklad6, Účto
Zpřesněny chybová hlášení při zpracování výrazů (např. v generátoru sestav). V hlášení se může objevit jméno funkce, pozice chyby nebo označení neidentifikovaného pole.
25.04.2016 Sklad6 Menu pro vstup nového dokladu, pro opravu existujícího dokladu nebo pro tisk dokladu může být rozdílné pro příjmové a pro výdajové doklady. Pokud existuje menu DOKLAD_NV+ (pro příjmové doklady) nebo DOKLAD_NV- pro dodací doklady), tak je toto menu použito namísto DOKLAD_NOV. Podobně pro opravu dokladu lze použít menu DOKLAD_OP+ nebo DOKLAD_OP- namísto výchozího DOKLAD_OPR a pro...
Více
25.04.2016 Účto Nové verze výkazů pro rok 2016
19.04.2016 Sklad6, Účto
V přehledu proměnných zobrazovaných v záhlaví sestavy (resp. XLS nebu SLK souboru) vytvářených z generátoru sestav se u výčtových proměnných namísto číselné hodnoty vypisuje textová hodnota odpovídající vybrané položce z definice proměnné. Při vyhodnocení sestavy jsou ale stále výčtové proměnné vyhodnocovány jako číselné hodnoty.
18.04.2016 Sklad6
Pomocí parametru při spuštění programu CSVID:x lze určit číslo importního formátu pro import dokladů z CSV/DBF. Pokud parametr není uveden, tak je importní formát určen automaticky.
18.04.2016 Sklad6
Nová funkce GetParamByName(ParamName: string): string je dostupná ve skriptovacím jazyku. Funkce umožní zjistit hodnotu parametru při spuštění programu. Parametr musí být zapsaný ve formátu:
paramname:hodnota nebo /paramname:hodnota.
18.04.2016 Sklad6 Kontrola požadavků před evidováním. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení.
15.04.2016 Sklad6
Pomocí proměnné KarIdStred,0 lze určit interní "domácí" číslo střediska pro dané středisko. Hodnota musí být z rozsahu 0 až 255 a musí být odpovídat aktuálnímu středisku z číselníku středisek pro karty. Při přenosu skladových karet se pak provádí import karet jen pro střediska, která mají v přenosovém souboru dané středisko aktuální (pokud proměnná není určená nebo má zápornou hodnotu, tak se toto omezení neuplatňuje).
15.04.2016 Sklad6
Možnost definovat kalkulovanou položku STREDOK pro strukturu KARTA, která zobrazuje, zda daná karta je nebo není povolená pro středisko určené proměnnou KarIdStred,0 (hodnota N nebo A). Zobrazené hodnoty lze ovlivnit ve struktuře v poli Vzor pro vstup (výchozí je N/A).
08.04.2016 Sklad6 Možnost automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku. Pomocí proměnné ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky) lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ObjAutExp,20 lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním ...
Více
07.04.2016 Sklad6
Zrychlení algoritmu pro dohledávání volných nákupních operací (v režimu s vypnutým dohledáváním optimální nákupní operace). Změna se projeví především při velkém počtu nákupních operací a v případech, že není dostatečná zásoba nebo je z nějakého důvodu omezeno vydání z volných nákupních operací (např. při přefakturaci apod.)
 předchozí  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  z 80 další