logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
08.09.2015 Sklad6

V definici odměny bonusové akce doplněn přepínač Povolit hlášení o přidělení odměny (ve výchozím stavu zapnuto). Pokud je u odměny povolen tento přepínač, tak se při automatickém doplnění odměny do dokladu objeví informativní hlášení se seznamem přidělených odměn.

04.09.2015 Sklad6, Účto Nová verze podporuje až 10-místná čísla dokladů, objednávek na dodavatele a požadavků (v účetnictví čísla dokladů u faktur, pokladních dokladů, DU dokladů a bankovních výpisů). Běžně lze použít jako maximální číslo 2147483647. Pokud je třeba ještě vyšší číslo (maximální hodnota je 4294967295), tak je nutné ...
Více
28.08.2015 Sklad6 Možnost nastavit automatickou změnu typu úhrady při splatnosti 1 den (změna se týká údaje Splatnost2 pouze při změně splatnosti dle tohoto údaje). Pomocí proměnné DokSplAut, 0 lze určit maximální počet dní, pro který se použije úhrada v hotovosti. V hodnotě proměnné můžete za lomítko napsat také číslo typu úhrady, které se má použít. ...
Více
24.08.2015 Sklad6

Nová varianta funkce Kontrola vyskladnění (kód menu 1,118) lze provádět zrychlený způsob kontroly vyskladnění. V něm se pouze vybere doklad a potvrdí F2 a v dokladu se změní stav vyskladnění na zkontrolováno" (v případě oprávnění 9) nebo nedokontrolováno (v případě oprávnění 7 nebo 8). Do logu se zapisuje, že změna stavu proběhla bez fyzické kontroly.

24.08.2015 Sklad6 Ve struktuře ADRESA lze definovat nová kalkulovaná pole, které umožňují zobrazovat informace z kontaktů uložených v AdrInfo. Pole se musí jmenovat IADRKx, kde místo x uvedete číslo typu kontaktu, který chcete v poli zobrazovat (např. IADRK7 pro email el.fa.). ...
Více
19.08.2015 Sklad6 Rozšíření práce s crossdock objednávkami. V menu OBJ_MNU je možné definovat následující nové kódy menu: ...
Více
17.08.2015 Účto
Zrychlení výpočtu výkazů - při výpočtu se nepoužívají pomocné TMP tabulky, ale zpracování se připravuje v paměti
17.08.2015 Účto Při výpočtu výkazů za více roků se započítává pouze první nulté období v daném rozsahu
17.08.2015 Účto
Výpočet DPH - do kontrolních sestav s přenesenou daňovou povinností jsou doplněny součty za jednotlivé kódy plnění
12.08.2015 Sklad6
Při exportu průvodky do XML pro mobilní zařízení je nově kontrolováno, zda jsou všechny doklady vychystané a pokud ne, tak je export zrušen.
07.08.2015 Účto
Úprava formátu přiznání DPH (datový formát XML pro elektronické podání i PFD formát), tak aby byly správně importovány i dodatečná přiznání DPH a další menší změny
29.07.2015 Sklad6
Nová verze knihovny PvKAPLib.dll, která se používá pro propojení s SQL rozhraním Pervasive SQL. V nové verzi je vylepšeno zpracování chybových stavů (pokud v DLL vznikne nějaká chyba - typicky nějaká databázová chyba), tak se chyba "přesune" až do hlavní aplikace a uživatel je o chybě informován a DLL nepřestane fungovat.
29.07.2015 Sklad6 Úprava přečíslování IČO. Správně se provádí přečíslování také v tabulce AdrInfo.
29.07.2015 Sklad6, Účto
Nová varianta funkce pro vytvoření interface pro SQL rozhraní tabulek zpracovánaných v aplikaci (Alt+F6 ve správci souborů). Funkce provádí registraci pomocí SQL dotazu.
29.07.2015 Sklad6, Účto
V dialogu pro nastavení jména SQL databáze (Alt+F6 ve správci souborů) je také možné definovat prefix jmen souborů, pod kterými jsou BTR tabulky evidovány v prostředí PSQL. Je tak možné v jedné databázi PSQL evidovat více skladových databází.
23.07.2015 Sklad6
Optimalizace výpočtu individuálních cen. Při vyhledávání záznamů ind.cen program nyní častěji využívá rychlé hledání v tříděném seznamu, což u velkých ind.cen může vést k výraznému zrychlení určení ceny.
20.07.2015 Sklad6

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

20.07.2015 Sklad6

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

16.07.2015 Sklad6

Pomocí proměnné TermDok+,15 s hodnotou 0 lze nastavit, aby se při příjmu dokladu přes terminál neobjevovala volba Zaevidovat doklad, pokud nebyl vybrán dodavatel.

16.07.2015 Sklad6

Pomocí proměnné PrvPozDlg,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se nezobrazovala nabídka Nerozdělovat doklad v dialogu pro převod požadavku do dokladu

16.07.2015 Sklad6

V proměnné PruvExpXML,3 lze definovat i hodnoty vycházející z typů úhrad použitých v dokladech. Lze použít buď číselné hodnoty (např. 0) nebo popis typu úhrady (např. Přev.příkazem). (přev.příkazem = 0; hotově = 1; šekem = 2; směnkou = 3; pokl.dokl. = 4; dobírkou = 5; kartou = 6)

04.07.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba (F7) Editace tabulky DPH s hodnotami vypnuto/před vstupem operací/před evidováním/obě varianty. Zapnutí této volby způsobí, že program se u nových dokladů před vstupem operací nebo před každým evidováním dokladu zeptá na celkové částky dokladu formou tabulky DPH. Zde je možné vyplnit celkové údaje podle originálu dokladu (typicky u přijatých faktur)...
Více
03.07.2015 Sklad6 Pokud je definovaná proměnná ICSplat2,0 s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou Splatnost2 (odlišnou od běžné splatnosti), ...
Více
30.06.2015 Sklad6 V rámci sledování identifikace umístění je sledována šarže. Nově je možné definovat typ šarže, což určuje způsob vnitřního složení šarže (varianta programu EXTKARTA3). Ve skladové kartě je nové pole Typ šarže (číslo 0 až 255). Hodnota 0 je vyhrazena pro původní režim zpracování šarží. V hlavním menu programu je možné definovat nový kód menu 15,52 Číselník typů šarží.
Více
30.06.2015 Sklad6

Při kontrole limitů saldokonta pro omezení vystavení faktur převodním příkazem program do hodnoty dokladů PO splatnosti započítává i dobropisy a přeplacené faktury, které jsou ještě ve splatnosti (čili pokud dluh zákazníka po splatnosti pokrývá nějaký dobropis, který je ještě ve splatnosti, tak je povoleno vystavování dalších dokladů převodním příkazem)

15.06.2015 Sklad6
Úprava způsobu zadávání plateb platební kartou v tuzemské či cizí měně a bezhotovostních plateb. Pokud je výběrem typu úhrady automaticky určena částka platby, tak se při stisknutí klávesy pro jiný druh platby neprovede úhrada předchozím druhem, ale pouze je nastaven nový druh platby.
10.06.2015 Sklad6, Účto

V adrese odběratele a dodavatele (na 3. podstránce) je nové pole Letáky s číselníkem umožňujícím určit seznam letákových akcí pro daného odběratele. Pro definici číselníku lze využít funkci s kódem menu 15,56 (z hlavního menu programu).

04.06.2015 Sklad6, Účto

Rozšíření funkce příkazu .SET v definičním souboru sestav. Nově je možné nastavovat také hodnoty proměnných, které lze zjišťovat pomocí funkce GetVar("jménoproměnné"). Dosud šlo tímto způsobem nastavovat hodnoty číselných proměnných, které je možné vyhodnocovat pomocí #čísloproměnné. Pokud je použit následující formát příkazu .SET"jménoproměnné"=výraz, tak program uloží hodnotu proměnné stejně jako to provádí funkce SetVar("jménoproměnné",výraz)

03.06.2015 Sklad6

Úprava exportu pro plánování dopravy Plantour. Pomocí proměnných PruvExPlan,17 až PruvExPlan,19 lze definovat výběrovou podmínku pro filtrování dokladů exportovaných do přenosového souboru.
Pomocí proměnné PruvExPlan,20 lze definovat informativní popis exportu a proměnnou PruvExPlan,16 lze změnit výchozí označení střediska (depa) použitého pro export.

03.06.2015 Sklad6

V číselníku typů dokladů je nový přepínač [x] Povolit úhradu dokladů (F7). Pokud se přepínač u typu dokladu vypne, pak není povoleno ruční vytváření pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu nebo z průvodek).

02.06.2015 Sklad6

Při importu tras z Plantouru program umožňuje nastavit údaj Pořadí na trase podle odpovídajícího údaje z přenosového souboru. Pomocí proměnné ImpPruPlTr,3 s hodnotou 1 lze nastavit tento způsob importu pořadí.

26.05.2015 Sklad6, Účto

Přehled kontaktů v adrese odběratele a dodavatele (na 5. podstránce) rozšířen o nový typ kontaktu E-mail el. fakturace 2.

26.05.2015 Sklad6

Pomocí proměnné NOB-CrossI,8 pro Crossdock A nebo NOB-CrossI,16 pro Crossdock B lze nastavit jméno individuální ceny použité pro filtrování skladových karet při přenosu z požadavků do nové objednávky na dodavatele.

22.05.2015 Sklad6

Rozšíření importu adres z přenosového souboru o nová pole. Nově je přidán samostatný přepínač pro přenos výchozího e-mailu a do stávajících přepínačů byl doplněn přenos dalších údajů (IBAN, stát, měna, ...)

22.05.2015 Sklad6

Pomocí proměnné DokVarImpF,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu dokladů přes schránku se variabilní symbol nastavil dle prostého čísla dokladu (ve výchozím stavu je doplněn o písmeno dle typu dokladu a mezery)

18.05.2015 Sklad6

Import požadavků ze souborů ve formátu OBX je rozšířen o možnost nastavení výchozího způsobu dopravy (proměnná OBX,10)

18.05.2015 Sklad6

V nastavení exportu do externího účetnictví je nová volba [ ] Po exportu zobrazit protokol o převodu. Pokud je přepínač v nastavení zapnutý, tak se po exportu dat zobrazí sestava zobrazující informace o průběhu dokladu s přehledem jednotlivých dokladů, které byly exportovány.

13.05.2015 Sklad6
Rozšíření procesu vyskladňování pro konfigurace bez tabulky SkladEAN. Skladový program v tomto případě dovoluje u více karet mít stejný EAN. Při vyskladnění pak program dohledá všechny karty s určeným EAN kódem a pokud některá z těchto karet je v seznamu vyskladňovaných položek dokladu, tak tuto kartu rovnou nabídne.
13.05.2015 Sklad6

Rozšíření sledování reklamací o stav v řešení u dodavatele a v řešení-oprava. Reklamace v těchto dvou stavech jsou barevně zvýrazněny.

11.05.2015 Sklad6 Proměnná PDAuto,x je nově rozšířena o variantu umožňující nastavení pokladního limitu při odvodu hotovosti. Hodnota proměnné může být nyní ve formátu: Text1/Text2/P nebo V nebo ?(dotaz)/typ úhrady/Limit např. Odvod hotovosti//V/2000 připraví nový výdajový pokladní doklad s textem Odvod hotovosti a částku pokladního dokladu nastaví tak, Že od aktuálního zůstatku pokladny v domácí měně odečte 2000..
Více
05.05.2015 Sklad6, Účto
V generátoru sestav prodloužena maximální délka výrazu pro definici klíčové hodnoty v relačních tabulkách ze 100 znaků na 140 znaků. Je tak umožněna definice složitějších výrazů pro vytvoření relace.
04.05.2015 Účto

Doplněna podpora pro nové kódy přenesené daňové povinnosti (11-povolenky, 12-obiloviny a technické plodiny,13-kovy,14-mobilní telefony,15-integrované obvody,16-přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,17-videoherní konzole. Program pro správné vyplnění "Výpisu z evidence pro účely DPH" potřebuje u všech těchto nových kódů přenesené DP, aby byla v řádcích faktury vyplněná informace o počtu měrných jednotek a musí být také uvedena správná měrná jednotka (program nově neumožní zadat neodpovídající měrnou jednotku).

04.05.2015 Účto
Úprava importu dokladů ze skladového programu v režimu přenesené DP (program automaticky importuje také řádek do faktury obsahující informace o rozsahu plnění v měrné jednotce odpovídající dané přenesené DP.
04.05.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový způsob převodu faktur do účetnictví: Přev.-přenesená DP. Takto označené doklady jsou do účetnictví převáděny s kódem plnění, který je možné zadat v nové kolonce v nastavení typu dokladu a také s doplňkovou informací o rozsahu plnění podle určené měrné jednotky (definuje se také v typu dokladu)...
Více
28.04.2015 Sklad6 Úprava zobrazování obrázků v tlačítkách s obrázky (např. v MO prodeji u zboží s obrázky)
Více
16.04.2015 Sklad6
Nové objekty pro práci se skriptovacím jazykem TKAPDocument a TKAPDocItem umožňující pracovat s příjmovými i dodacími doklady. Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu.

10.04.2015 Sklad6
Úprava spouštění dotazů v rámci Manažerského informačního systému. V některých případech se správně neuvolňovalo databázové připojení a při dalším spuštění analýzy mohla být hlášena chyba týkající se chybné relace SessionL.
08.04.2015 Sklad6
Úprava vytváření objektů v rámci skriptovacího jazyka. Program je paměťově úspornější a nedochází nyní ke zbytečnému alokování paměti.
08.04.2015 Sklad6 Možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů. Pomocí proměnné TermKntV,3 lze určit režim práce s expedičními pozicemi:...
Více
03.04.2015 Sklad6
Úprava výstupního formátu XML souboru s průvodkou k rozvozu generovanou za pomocí funkce Export průvodky do XML. Pomocí proměnné PruvExpXML,5 s hodnotou 1 lze ovlivnit, aby se do XML exportovali i prázdné tagy pro většinu tabulek, kteréjsou součástí exportu. Upraven byl také formát čísel a dalších údajů pro lepší kompatibilitu s externími programy.
 předchozí  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  z 77 další