logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
07.04.2016 Sklad6
Zrychlení algoritmu pro dohledávání volných nákupních operací (v režimu s vypnutým dohledáváním optimální nákupní operace). Změna se projeví především při velkém počtu nákupních operací a v případech, že není dostatečná zásoba nebo je z nějakého důvodu omezeno vydání z volných nákupních operací (např. při přefakturaci apod.)
04.04.2016 Sklad6, Účto Rozšíření syntaxe pro funkci str ve vnitřním zpracování výrazů (použití např. v zadání výběrové podmínky nebo v generátoru sestav). Nově lze funkci str použít také s jedním argumentem str(x), který převede číslo x na řetězec znaků, který neobsahuje úvodní mezery (na rozdíl od str(x,d,n), který naformátuje číslo x na d znaků s n desetinnými místy...
Více
30.03.2016 Sklad6

Kontrola zalistovaných položek pro dodavatele, kteří mají příznak "Jen zalistované" v evidenci objednávek na dodavatele a při převodu návrhu objednávky do objednávky.

29.03.2016 Účto Změna výchozí složky pro generování datových souborů pro přiznání DPH. V proměnných pro definování složky pro datové soubory lze použít následující zástupné znaky:...
Více
29.03.2016 Účto Nová funkce dostupná v menu se speciálními funkcemi (Alt+F6 v přehledu vydaných faktur) pro vstup data přijetí opravného daňového dokladu. Pokud je faktura v období uzamčeném pro editaci dle data UZP, tak může být vstup data omezen.
29.03.2016 Sklad6 Při odesílání dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele s PDF přílohou lze v textu mailu, který se generuje za pomocí definičního souboru sestav, používat informace u uživateli, který doklady vystavil a o aktuálně přihlášeném uživateli. V mailu tak může být např. celé jméno uživatele, který doklad vystavil.
Více
29.03.2016 Sklad6 Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.
24.03.2016 Sklad6, Účto

Změna protokolu pro komunikaci s registrem nespolehlivých plátců DPH z http na https. (od 1.9.2016 bude registr umožňovat přístup pouze přes https).

23.03.2016 Sklad6 Nová funkce do menu Alt+F6 v přehledu požadavků pro fakturaci požadavku podle příjemky - funkce umožní výběr příjemky a do výsledného dodacího dokladu načte operace z této příjemky a ceny změní na běžné prodejní ceny platné pro určeného odběratele (dle vybraného požadavku). Na závěr se provede spárování operací výsledného dokladu s původním požadavkem ...
Více
16.03.2016 Sklad6
Ve fulltextovém hledání v kartách se hledá také v nové položce Hled. název, kterou lze zadat na druhé podstránce skladové karty.
16.03.2016 Sklad6 Zrychleno hledání podle v vzoru ve skladových kartách a také ve většině dalších pohledů na ostatní databázové tabulky
15.03.2016 Sklad6
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota.
15.03.2016 Sklad6 Při tisku požadavku z přehledu požadavků (F8) se pro nezpracované požadavky nabízí nové menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjTiskMnu,x, kde x je ...
Více
14.03.2016 Sklad6, Účto
Optimalizace přístupu k databázi pro všechny databázové seznamy. Všechny běžné seznamy jsou načítány hromadně ze serveru s nastavením omezení, které vyhodnocuje server.
14.03.2016 Účto Doplněna funkce pro kopírování pokladního dokladu včetně kontací a textů (Ctrl+Enter)
Více
14.03.2016 Účto V seznamech faktur pro zaplacení (hromadné příkazy k úhradě či zápočty) je možné pomocí F11 skrýt/zobrazit faktury, které nejsou učçené k zaplacení. Program si pamatuje poslední režim zobrazení. Pomocí proměnné FakHPUF+,x, resp. FakHPUF-,x s hodnotou 11 lze pro přijaté či vydané faktury trvale přednastavit režim skrytí faktur...
Více
14.03.2016 Účto
Průvodce pro přípravu zápočtu rozšířen o možnost odeslat zápočet mailem. V definičním souboru sestav je možné definovat sekci obsahující definici těla mailu (v příloze bude PDF soubor obsahující zápočet). Jméno sekce pro definici mailu je tvořeno jako jméno sekce
pro zápoçet + "-email", napę. [Návrh zápoçtu-email]. Alternativně je možné určit obsah mailu pomocí proměnných ZAP-PDF,20 až ZAP-PDF,29.
08.03.2016 Sklad6 MO Prodej: v režimu dotaz (F9) se zobrazuje kromě názvu a ceny i kód zboží
08.03.2016 Sklad6
Přehled čárových kódů ke kartě nebo přehled všech čárových kódů - pomocí kalkulovaného pole CENASDPH je možné zobrazovat cenu zadanou k čárovému kódu včetně DPH.
01.03.2016 Účto Upraveno třídění účtů při tisku výkazů s podrobným rozpisem účtů
26.02.2016 Sklad6, Účto Optimalizace přístupu k databázi při práci s databázovými seznamy (odběratelé, karty, doklady, ...) Data nově načítá program po větších blocích s případným filtrováním na straně serveru, což vede k rychlejšímu zobrazování, vyhledávání či zpracování sestav a menšímu zatížení sítě. Proměnná BtrParams,0 nastavuje toto optimalizované chování: ...
Více
24.02.2016 Sklad6 Možnost po importu průvodky z plánování dopravy (Plantour) označit importovaný přenosový soubor jako zpracovaný (změna přípony souboru na *.BAK). Pomocí proměnné ImpPruPlTr,4 lze určit režim zpracování: ...
Více
12.02.2016 Sklad6

Pomocí proměnné TypDLjedn+,0 pro příjmové typy dokladů a TypDLjedn-,0 pro dodací typy dokladů lze nastavit seznam typů dokladů, které se mají považovat za dodací listy pro způsob fakturace DL jednotlivě při hromadné fakturaci (dodací listy se v tomto způsobu fakturace neslučují na rozdíl od faktur). Automaticky se neslučují všechny nedaňové doklady.

12.02.2016 Sklad6

Úprava práce s příznakem přefakturace dokladu. Nově je možné příznak zapnout nebo vypnout také u příjmových dokladů, ale přefakturace se uplatňuje pouze pro položky, které se ze skladu vydávají (u příjmových dokladů tedy jde o vrácené zboží).

12.02.2016 Sklad6

Nové kódy menu 27,51 až 27-55 pro OdbMenu nebo kódy menu 28,51-57 pro DodMenu pro vytvoření nových požadavků s určeným stavem (např. 27,55 pro rezervovaný požadavek).

12.02.2016 Sklad6 Úprava exportu ceníku do formátu XML. V programu lze pro konfiguraci exportu použít následující proměnné (x je 0 pro kompletní data, x je 1 pro export změněných karet): ...
Více
12.02.2016 Sklad6

Při evidování dokladů z požadavků (F6 v přehledu požadavků) nebo objednávek na dodavatele (Ctrl+P v objednávkách) se do záznamu změn požadavku nově zapisuje informace o dokladu, do kterého byl požadavek (resp. objednávka) převeden

09.02.2016 Účto

Prodloužení evidenčního čísla daňového dokladu v evidenci faktur, pokladny a DU dokladů na 30 znaků.

05.02.2016 Sklad6, Účto

Při přenosu sestavy v generátoru sestav (Alt+F5) lze při importu pomocí nového přepínače určit, že se nemají načítat relační soubory. To je vhodné v případě, že importujeme sestavu z databáze, kde je množství dalších relací, které nová sestava nevyužívá a do definice relací se tak přenesou i relace, které jsou v dané skupině sestav zbytečné.

05.02.2016 Účto

Rozšíření režimů zpracování dokladu v kontrolním hlášení pro tuzemské doklady. U dokladu je možné v nastavení DPH (F10 v editaci dokladu) vybrat, zda má být doklad zařazen do kontrolního hlášení automaticky (výchozí volba) nebo má být označen jako souhrnný doklad (A5/B3) nebo jako jednotlivý doklad (A4/B2).

05.02.2016 Účto

Rozšíření kontroly editace dokladu dle DUZP. U přijatých dokladů nebo u vydaných dokladů označených příznakem Opravný daňový doklad je kontrolováno, zda datum přijetí neleží mimo období, ve kterém je povoleno zadávání DUZP (Oprava INI hodnot/F7-nastavení období). Kontrola se provádí jen u uživatelů s vypnutým přístupovým právem 3 Právo opravovat doklady v omezeném období dle DUZP.

05.02.2016 Účto

Pokud je v nastavení importu v daném záznamu importního formátu pro import faktur ze Sklad6 nastaven příznak 256, tak import u všech importovaných dokladů nastaví údaj Saldokonto na hodnotu nepárovat

04.02.2016 Sklad6

Pomocí proměnné InvEvidDok,0 lze hodnotou 0 nebo 1 ovlivnit, zda se inventurní doklady, které vznikají v rámci vyrovnání inventury (čili doklady pro přebytky a manka), evidovaly bez standardní kontroly přístupových práv pro daného uživatele. Vyrovnání inventury může s tímto nastavením provést i uživatel, který má např. zakázaný příjem vybraných karet (výchozí stav je 1)

03.02.2016 Sklad6

Program je nově nastavený tak, aby se celý exe soubor načetl do paměti počítače ihned při startu programu v případě, že je spuštěný ze sítě. Dosud to fungovalo tak, že program načetl ze serveru jen ty části, které potřeboval pro běh programu a zbytek si dočítal až v okamžiku, kdy program došel do místa, které ještě nebylo načtené do paměti PC. Výhodou tohoto postupu je to, že program rychleji nastartuje a nezatěžuje síť načítáním informací, které nezbytně nepotřebuje. Problém ale nastane v okamžiku, kdy se Windows pokouší načíst ze síťového serveru nový kus programu a síť zrovna není k dispozici (např. kvůli nějakému krátkodobému výpadku). V té chvíli je aplikace okamžitě ukončena typicky s hlášením "External Exception XXXX". S novým nastavením bude o něco pomalejší start programu, ale nebude docházet k uvedeným chybám. Může se samozřejmě stát, že když nebude síť dočasně dostupná, tak bude hlášena nějaká databázová chyba, popř. jiná síťová chyba, ale z těchto chyb se dokáže program obvykle vzpamatovat. V konfiguraci databáze PSQL doporučujeme na klientu i na serveru nastavit "Auto reconnect", což pomáhá překonat krátkodobě výpadky.

01.02.2016 Sklad6 Nový číselník, umožňující u dané skladové karty sledovat, jaký druh přenesené daňové povinnosti se má u této karty uplatnit. V číselníku se uvádí interní identifikační číslo, kód přenesené DP, popis, limit v Kč, od kterého se má přenesená DP uplatňovat a měrná jednotka, ve které se má přenesená DP vykazovat (od 2016 ale již není nezbytné v souvislosti se změnami souvisejícími s kontrolním ...
Více
01.02.2016 Sklad6

V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F6) Kontrolovat přenesenou DP dle karet. U takto označených dokladů se při evidování DPH kontroluje, zda pro vybrané karty přesáhl celkový obrat bez DPH limit uvedený v číselníku a pokud ano, tak je u položky vynulováno DPH a v hlavičce dokladu je nastaven příznak 3 s hodnotou 2048. Doklady s přenesenou DP se pak při převodu do účetnictví automaticky zaúčtují tak, aby program dokázal správně zaevidovat přenesenou DP v rámci evidence DPH. V aktuální verzi může být v dokladu pouze jeden druh přenesené DP, aby se zaúčtování provedlo správně.

27.01.2016 Sklad6, Účto
Při exportu dat pro objednávkový program (OBX) program generuje prázdný ceník v případě, že nebyla dohledána adresa odběratele v seznamu odběratelů
27.01.2016 Sklad6 Pomocí proměnných VY5Id, 10 lze určit další identifikaci tabulky SkladVY5, která se má použít pro prohlížení či načtení oblíbených položek. Výchozí hodnota je 0. Tabulka SkladVY5 s tímto ID musí být definována v seznamu souborů v systémovém menu (nastavení je obdobné jako u SkladVY5 s identifikací 0, jen směrování musí být do jiné složky)...
Více
19.01.2016 Sklad6, Účto
Úprava načítání informací z ARES. Pokud je při kontrole plátce zjištěno, že se jedná o nespolehlivého plátce DPH, tak je do adresy tato informace uložena do údaje režim plátce DPH.
17.01.2016 Sklad6 Nová možnost automatické náhrady alternativních karet při převodu z požadavku do faktury. Pomocí proměnné AltKarPref,0 můžete ovlivnit preferenci jednotlivých karet podle údaje K2 (Strediska). Podle pořadí písmene z hodnoty proměnné se určí priorita alternativní karty. Pokud alternativní karta existuje, ale nemá ani jeden preferenční znak, tak se neprovádí automatická náhrada zboží, ...
Více
11.01.2016 Sklad6 V číselníku typů dokladů je pod F10 nová volba umožňující automatické rozdělení nevychystaných dokladů. Tato volba by měla být nastavena ve shodě s omezením na kontrolu celkové částky dokladu nad 10000 Kč.Nové doklady, které jsou označené jako nevychystané, program při evidování ani zápisu dokladu neomezuje, pokud mají nastaven automatický režim rozdělování. V rámci fakturace dojde ke sloučení dok
Více
11.01.2016 Sklad6 Změna druhé varianty kontroly výše dokladu v nastavení typů dokladů. Původní varianta nedovolit vystavit doklad pro plátce DPH nad 10000 je změněna na nedovolit vystavit doklad pro firmy nad 10000, která je určená především pro paragony (čili soukromé osobě nebo firmě bez přiděleného DIČ lze vystavit doklad bez omezení, firmám už ne, protože ty by měly mít fakturu na jméno). ...
Více
08.01.2016 Účto Do číselníku středisek doplněn nový údaj Nadřízené středisko.
08.01.2016 Účto
Do účetní osnovy doplněn druhý řádek s popisem (např. pro popis účtu v angličtině), skupina účtů a alternativní označení účtu (např. pro vytváření výkazů IFRS)
07.01.2016 Sklad6
Úprava kontroly duplicity variabilních symbolů při opravě dokladu (pokud se změní typ nebo číslo dokladu, tak mohla být hlášena duplicita i v případě, že VS byl unikátní).
04.01.2016 Účto
Nové příznaky v hlavičce faktur, pokladních dokladů a DU dokladů:
  • Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení (takto označené doklady jdou vždy do součtových řádků A5/B3)
  • Oprava daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44)
  • Poměrný nárok na odpočet daně
04.01.2016 Sklad6, Účto

Změna výchozího způsobu ukládání fontů při exportu QR2 sestav do PDF. Nyní se do PDF ve výchozím stavu neukládají kompletní fonty, ale pouze částečná znaková sada potřebná pro zobrazení PDF, což významně zmenší velikost výsledného PDF. Export do PDF je možné ovlivnit pomoc proměnných

QR2PDFPar,0 hodnota 1 znamená plnou znakovou sadu (0 částečnou)
QR2PDFPar,1 procento kvality vložených JPEG obrázků (1 až 100)

04.01.2016 Sklad6 Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku ma základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných ObjAutSt-,x, kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnní je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 ...
Více
31.12.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba (F10) pro označení dokladů pro kontrolní hlášení, které by měly spadnout do souhrnné částky a to i v případě, že doklady přesahují 10000 Kč. Jsou zde 3 varianty:...
Více
29.12.2015 Sklad6 Ve vstupu hlavičky dokladu a dodatků dokladu se u jednotlivých vstupních polí uplatňuje přepínač Jméno pole použít do dialogů ze systémové struktury DOKLAD. Pomocí proměnných DokINameM+,0 a DokINameM-,0 lze pro příjmové a dodací doklady určit, ...
Více
 předchozí  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  z 77 další