logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.01.2015 Sklad6
Do struktury KARTA je možné doplnit kalkulované pole HODNOTASD obsahující hodnotu spotřební daně za jednu MJ dané karty. Délka pole a desetinná místa se řídí nastavením kalkulovaného pole. Hodnota je určena na základě polí Výpočet SD, Objem, Procento LA, SD atd. ze skladové karty.

14.01.2015 Sklad6 Nový přepínač ve skladové kartě v nastavení přepínačů (F6 v opravě karty) Povolit záporné ceny v kartě a indiv. cenách. Pokud je přepínač zapnutý, tak je dovoleno v kartě zadat libovolné cenové pásmo jako zápornou hodnotu a u individuálních cen na konkrétní zboží je dovoleno zadání mínusové ceny (vhodné např. pro slevové kupóny, vouchery či provize)...
Více
14.01.2015 Sklad6 Pomocí proměnné ICTypKar,0 lze nastavit, pro které typy skladových karet je zakázáno vyhodnocování některých individuálních cen. Hodnota proměnné musí obsahovat seznam čísel oddělených znakem / pro typy karet účet/zboží/výrobek/vr.obal./nevr.obal./Zb.pevná c./Zb.min.cena/Materiál. Jednotlivá čísla určují součet hodnoty pro jednotlivé kategorie individuálních cen, pro které ...
Více
09.01.2015 Sklad6, Účto Nová implementace funkce pro ověření, zda daná tabulka je k dispozici. Nově se ověření provádí zkušebním otevřením databázové tabulky na serveru (původní se testovala jen existence souboru ve složce, což ale mohlo vést k problémům s odpojenými mapovanými síťovými složkami)
Více
09.01.2015 Sklad6, Účto
Úprava indexování souborů. V závěrečné fázi je vytvořená dočasná tabulka přejmenována za pomocí funkce databázového serveru. Původní BAK soubor je smazán také za pomocí funkce DB serveru.
07.01.2015 Sklad6
Do konfiguračních parametrů váhy připojené přes sériový port (Konfigurace/Periferní zařízení) jsou doplněné přepínače XOn/XOff a RST/CTS umožňující použití těchto parametrů pro sériovou komunikaci s váhou.
07.01.2015 Sklad6
Do nabídky podporovaných vah přibyla nová varianta CAS DEP-Str (váha CAS nastavená do režimu práce s tiskárnou DEP50 v kontinuálním režimu).
07.01.2015 Sklad6
Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná BUcetInfo obsahující IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
07.01.2015 Sklad6 Do tisku požadavků doplněna nová relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ObjTskAdrZ,0 obsahující pořadové číslo souboru zásob, ...
Více
07.01.2015 Sklad6 Pomocí proměnné VahEAN2x,0 lze určit, které typy čárových kódů EAN začínající 2 má program považovat za váhové čárové kódy (21:+1, 22-ne, 23:+4, 24:+8, 25:+16, 26:+32, 27:+64, 28:+128, 29:+256) Výchozí hodnota je 65535 (čili všechny běžné typy 21xxx, 23xxx..29xxx se považují za váhové kódy). Program stále počítá i s původní proměnnou VahEAN23, která byla určená jen pro EAN kódy začínající 23.
Více
06.01.2015 Sklad6 Ve funkci pro fakturaci nevychystaných dokladů (z rozvozů, za odběratele nebo hromadně) program neprovádí změnu fakturační adresy dle údaje nadřízené IČO. Nadřízené IČO se kontroluje pouze v případě, že mezi slučovanými doklady není žádný nevychystaný doklad. Při ruční fakturaci program po sloučení dokladů upozorňuje na to,...
Více
06.01.2015 Sklad6
Při zakládání nové skladové karty lze pomocí F8 vybrat kód zboží ze seznamu okruhů. Pokud je nastavena proměnná KartaEdit,1 na hodnotu 1, pak při založení karty program převezme název karty z názvu okruhu (pokud již nebyl název nové karty vyplněn).
06.01.2015 Sklad6 Pomocí proměnné KartaEdit,2 s hodnotou 1 lze povolit zadávání záporných cen ve skladové kartě .
03.01.2015 Sklad6
Do funkce pro rozdělení aktuální databáze na dvě databáze podle zadaného data uzávěrky doplněno rozdělování tabulky SkladDKS obsahující informace o sloučených dokladech. Tabulka se rozděluje v rámci rozdělení dokladů, operací a zásob.
02.01.2015 Sklad6 Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu. Rozšířena podpora pro nově zveřejněnou verzi XSD šablon 1.2.0. Pomocí proměnné LPHCZL002,9 lze nastavit číslo verze šablony s XSD souborem. Výchozí hodnota je 1.1.0 (čili starší verze). Při použití verze 1.2.0 je nutné do složky, ze které se spouští skladový program, ...
Více
02.01.2015 Sklad6 Úprava maloobchodního prodeje. Pokud přivyhodnocování celkové částky vznikne databázová chyba, tak program nabídne opakované přepočítání celkové částky. Při ukončování účtenky klávesou pro platbu (před F2:Total) program přepočítá slevy a individuální ceny (pokud se mají vyhodnocovat na konci účtenky) a pro placení nabídne aktualizovanou částku...
Více
02.01.2015 Sklad6 Rozšíření vstupu položkových slev v maloobchodním prodeji (F12). Program při zadávání slevy umožňuje zadání textové poznámky s důvodem slevy. Pomocí proměnné UCCSlevy,1 lze ovlivnit způsob zadávání tohoto údaje: +1 vstup poznámky povolen (výchozí hodnota) +2 Enter na procentu slevy ukončuje vstup +4 povinné zadání textové poznámky +8 hodnota musí být jedna z hodnot v číselníku textů
Více
02.01.2015 Sklad6 Logování změn v účtenkách v maloobchodním prodeji do LOG.BTR. Při jakékoli opravě účtenky po prvním uzavření účtenky program zapisuje veškeré změny (oprava, smazání či přidání položky účtenky nebo platby účtenky. U struktury POKLADNA není třeba zapínat příznaky Klíč pro logování změn (pokud máte zapnuté, tak je doporučujeme vypnout) a program ignoruje i příznaky Logovat změny hodnot...
Více
02.01.2015 Sklad6 Nové menu pro práci s účtenkami v MO prodeji. Menu lze vyvolat pomocí Alt+F6 v přehledu účtenek. Nyní jsou k dispozici tyto funkce (menu UCC_MNU): ...
Více
29.12.2014 Sklad6 Doplněna podpora pro platební terminály ICT220 dodávané ČSOB a.s. Podporováno je připojení přes síťové připojení (UDP - komunikace s terminálem na portu 33333) a připojení přes sériový port. Platební terminály je třeba nastavit v konfiguraci programu v sekci Periferní zařízení. ...
Více
29.12.2014 Účto
Upravena kontrola kontací. Kontrola byla výrazně zrychlena, do chybového hlášení se zobrazuje popis typu dokladu a v log souboru, který se vytváří při kontrole se informace o nalezených chybách zapisují mnohem přehledněji a je zde i popis typu dokladu.
22.12.2014 Sklad6, Účto Připraveny varianty programu pro podporu zpracování druhé snížené sazby DPH 10% platné od roku 2015. Verze programu s direktivou EXTUCTO2 mají rozšířené datové struktury, které umožňují uložení informací o této třetí sazbě DPH a správný převod faktur a pokladních dokladů. Ve strukturách souborů jsou nové položky TabDPH17, TabDPH18, TabDPH19, TabDPH20, TabDPH21...
Více
22.12.2014 Sklad6 Soupis daňových dokladů ve verzi programu s direktivou EXTUCTO2 započítává položky s první a druhou sníženou sazbou do jednoho sloupce. Pokud chcete toto chování potlačit, tak nastavte proměnnou SoupisDD,3 na hodnotu 0. V tom případě je ale nutné upravit tiskovou sestavu Soupis daňových dokladů, tak aby obsahovala sloupce s informacemi o třetí sazbě DPH. ...
Více
22.12.2014 Účto
Při tisku faktur, pokladny, DU dokladů a bankovních výpisů jsou k dispozici nové tiskové proměnné #120..#123 obsahující procento DPH platné pro období daného dokladu. Pro QR2 formuláře jsou nachystané proměnné SazbaDPH0 až SazbaDPH3 dostupné pomocí funkce Var. K dispozici jsou nové vzorové formuláře pro tisk faktur (úprava UCTO-01.DEF, Fakt.QR2, FaktKos.QR2), které již využívají tyto proměnné
20.12.2014 Sklad6
Do speciálního menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33,18). V sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
20.12.2014 Sklad6 Do speciálního menu pro práci s požadavky (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu OBJ_MNU, kód menu 41,18). V sestavě lze využít předdefinované proměnné O_Sklad, O_Prijem, O_Cislo, O_DatumZal, O_DatumPoz, O_ICO, O_ICO8, O_Jmeno, O_Zakazka, O_ExtCObj, O_PasIdObj, O_TypDokl obsahující číslo skladu, příjem (0/1), ...
Více
20.12.2014 Sklad6
Do speciálního menu pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu NOBJED_SPC, kód menu 39,18). V sestavě lze využít předdefinované proměnné O_Cislo, O_DatumZal, O_DatumPoz, O_ICO, O_ICO8, O_Jmeno, O_Zakazka obsahující číslo objednávky, datum založení, datum-požadováno, IČO, IČO (8 znaků), jméno či zakázku z aktuální objednávky
20.12.2014 Sklad6 Do speciálního menu pro práci s příjmovými nebo dodacími doklady (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu DOKLAD_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-, kód menu 33,52). Stejnou funkci lze spustit z menu DOKLAD_TSK (kód menu 19,52). V sestavě lze využít předdefinované proměnné D_Sklad, D_Prijem, D_Rok, D_TypDokl, D_Cislo, ...
Více
20.12.2014 Sklad6
Do objektu TBrandBankWebServiceClient ve skriptovacím jazyce doplněna funkce SupplyCoverageReport, která umožňuje odeslání informací ve formátu XML obsahující seznam zboží, o kterých má služba BrandBank poskytovat informace.
15.12.2014 Sklad6 Úprava importu plateb z přenosového souboru PLATBY.EXP z účetnictví. V některých speciálních případech nemusela být správně identifikována platba ze skladové pokladní knihy.
Více
15.12.2014 Sklad6, Účto
Při zakládání nových adres je doplněna nová možnost zobrazení a načtení informací z obchodního nebo živnostenského rejstříku SR. Funkce pro zadané IČO zobrazí informace ve webovém rozhraní a pomocí tlačítka Převzít údaje je možné informace z dané HTML stránky převzít do adresy (zjištění údajů je prováděno formou analýzy HTML textu stránky a nemusí být tak spolehlivé jako zjišťování obdobných informací z české služy ARES).
12.12.2014 Sklad6
Úprava vracení hotovosti při platbě kartou v cizí měně. Pokud byla před provedením platby kartou v cizí měně provedena jiná částečná platba (např. částečná platba v hotovosti), tak se při zapsání platby kartou nabídne zůstatková hodnota k doplacení v cizí měně.
12.12.2014 Sklad6 Při kombinovaných platbách v domácí a cizí měně se na zákaznickém displeji nově nezobrazuje nedoplatek/přeplatek, pokud je jeho hodnota v Kč menší než 0.50 Kč. Haléřové doplatky vznikají vlivem přepočtu z cizí měny. ...
Více
12.12.2014 Sklad6
Nový přepínač Povolit příjem zboží s příznakem zakázaného příjmu v číselníku typů dokladů (F10), který je aktivní jen u příjmových typů dokladů. Pomocí přepínače lze určit, že karty se zapnutým přepínačem Zakázat příjem v přepínačích skladové karty mohou být přijaty na daném typu dokladu (typicky např. inventární doklady nebo interní příjemky).
06.12.2014 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněny nové objekty TBrandBankWebServiceClient (komunikace s webovou službou BrandBank pro poskytování dat o zboží) a THTTPSend (pro načítání a odesílání informací přes HTTP protokol).
28.11.2014 Sklad6 Při změně kurzu v dodatcích dokladu program automaticky nabídne přepočítání všech cen v operacích dokladu, tak aby byla zachována cena v cizí měně. je také možnost zachovat ceny v domácí měně (dojde tak k přepočítání cen v cizí měně - podobně jako dosud). Pomocí proměnné DokKurzZm+,0 nebo DokKurzZm-,0 pro příjmové nebo dodací doklady lze nastavit výchozí způsob zpracování při změně kurzu...
Více
28.11.2014 Sklad6 Ve vstupu dokladů se nyní může přebírat výchozí měna z adresy odběratele/dodavatele do hlavičky dokladu (měna a kurz se edituje v dialogu Dodatky dokladu). Pokud je u typu dokladu nastaven přepínač [x] Vstup dodatků dokladu na začátku a je nastaven typ dialogu 5:cizí měna nebo 1:standardní, tak se kontroluje, zda měna zadaná v adrese je definovaná v kurzovém lístku. Pokud ano, tak se nastaví ...
Více
28.11.2014 Sklad6
Pomocí proměnné TypKurzT+,x a TypKurzT-,x se nastavuje typ kurzového lístku pro daný typ dokladu. Pokud není pro typ dokladu x určena hodnota proměnné, tak se kontroluje ještě proměnná TypKurzT+,0 nebo TypKurzT-,0 pro všechny příjmové nebo dodací typy dokladů (výchozí hodnota je 0).
28.11.2014 Sklad6
U fakturace požadavků v pevné měně se kurz výsledného dokladu (faktury) bere z aktuálního kurzového lístku. Pokud má požadavek nastavený přepínač Pevná cena v cizí měně, pak jsou ceny v domácí měně u jednotlivých operací přepočteny tak, aby cena v cizí měně zůstala zachována.
25.11.2014 Účto
Změna zaokrouhlování částek při výpočtu přiznání DPH. Změna se týká především zaokrouhlování záporných částek na celé Kč.
25.11.2014 Sklad6
Do hlavičky požadavku doplněn nový příznak Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek. Příznak se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.
25.11.2014 Sklad6
Ve struktuře ADRESA lze definovat kalkulovaná pole CTYPADRESY, CDEALER, CDOPORCENY, CINDIVCENY, CSKUPINA, CREGION, CROZVTRASA, CID, CFORMATA, CFORMATB, CFSTAT, CKSTAT pro zobrazení popisu z odpovídajícího číselníku pro typ adresy, dealera, doporučených cen, individuálních cen, skupin, regionu, rozvozové trasy, ID, exportního formátu A a B, státu pro fakturační adresu a státu pro odběrné místo dle dané adresy.
24.11.2014 Sklad6, Účto
Úprava ovládání menu pomocí myši. Při kliknutí myši na nadřízenou položku v menu zůstává otevřené podřízené menu.
24.11.2014 Sklad6 Doplněna kontrola povinných polí při zakládání nové objednávky na dodavatele (hlavičky).
19.11.2014 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z tabulky MEMO pro odpovídající doklad. Položky struktury DOKLAD se musí jmenovat MEMOAn, MEMOBn, MEMOCn resp. MEMODn, ...
Více
18.11.2014 Účto Upraveno hledání faktur dle čísla faktury. Pokud faktura není nalezena v roce zadaném při hledání dokladu, tak se program pokusí vyhledat číslo faktury v rozmezí několika roků. Pokud ji najde, tak nabídne vyhledání této faktury..
Více
18.11.2014 Sklad6 Možnost sledování doby rozvozu (čas dodání) pro doklady. Informace se ukládají k danémo dokladu do tabulky MEMO. Pomocí proměnné DokMemCasD,0 lze nastavit číslo řádku v MEMO, do kterého se bude informace o čase dodání ukládat. Doporučená hodnota je 2. Ve výchozím stavu je evidence času dodání vypnutá (hodnota proměnné -1). V dialogu Přehled za doklad ...
Více
14.11.2014 Sklad6 Změna nabídky pro tisk označených dokladů (F7 v přehledu dokladů). V menu, které má nyní nový design, je navíc také volba Soupis daňových dokladů za označené doklady. Menu lze definovat v rámci systémového menu: buď pro příjmové nebo dodací doklady zvlášť (název menu DOKTSKOZN+ nebo DOKTSKOZN-) nebo pro všechny druhy dokladů (menu DOKTSKOZN)...
Více
14.11.2014 Sklad6
V přehledu dokladů je možné použít klávesy Ctrl+G pro vyhledání dokladu dle ID dokladu (obvykle ve formě čárového kódu). V okně pro zadání ID dokladu je možné také zadat jen číslo dokladu a program automaticky dohledá typ dokladu podle odpovídající číselné řady.
14.11.2014 Sklad6 Pomocí proměnných DokOpeRoz,x lze nastavit parametry automatického rozdělování dokladu při převodu z požadavku do faktury. ...
Více
 předchozí  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  z 73 další