logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
10.09.2017 Sklad6 Nový modul pro zpracování odběratelských bonusů. Odběratelské bonusy potřebují správně definovanou tabulku SKLADBNO včetně systémových struktur a indexů. Pro práci s odběratelskými bonusy lze využít následující funkce: ...
Více
08.09.2017 Sklad6 Oprava funkce MatchMasks. Pro negativní masky (čili masky začínající znakem ! ), je vrácená hodnota počítána od -2. Hodnota -1 je vrácena jen v případě, že žádná maska nevyhovuje. Toto chování vyhovuje dřívějšímu popisu této funkce.
29.08.2017 Sklad6 Pro zobrazování informací o sezónnosti karty je k dispozici kalkulované pole CSEZONNOST ve struktuře KARTA. Ve stejné struktuře lze definovat také kalkulované pole JEVSEZONE, které ukazuje, zda je karta v sezóně vzhledem k aktuálnímu datu.
25.08.2017 Sklad6 Doplnění funkce pro rozdělení dat na 2 databáze (roční uzávěrka) o možnost přenosu tabulek pro definici bonusových akcí
24.08.2017 Sklad6, Účto Nové verze programů s novou kontextovou nástrojovou lištou v databázových tabulkách. Zobrazení nástrojové lišty je možné zapnout nebo vypnout v nastavení formuláře (Alt+F12). Změněné nastavení je třeba uložit, aby se uplatnilo při příštím zobrazení okna.
24.08.2017 Sklad6 Do menu pro práci s doklady v průvodce (Alt+F6; menu ROZVOZ_SPC, kód menu 32,88) je doplněna nová funkce pro sloučení více označených dokladů do jednoho.
24.08.2017 Sklad6 Při rozdělování dokladu při zpracování požadavku do faktury se přepočítává celková hmotnost a celkový počet palet za jednotlivé rozdělené doklady
22.08.2017 Sklad6, Účto V definici sestavy v generátoru sestav je možné definovat Texty a proměnné globální výraz QR2_Sort, který určuje seznam polí z výsledné pracovní tabulky, podle kterých se má pracovní tabulka setřídit. Je tak možné připravit například sestavy tříděné dle výsledných čísel (např. podle celkového obratu nebo dle dosaženého procenta zisku). Pole musí být oddělena středníkem..
Více
11.08.2017 Sklad6 Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout. Pomocí proměnné HromFaPruv,0 lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):---
Více
11.08.2017 Sklad6 Nová funkce do přehledu dokladů v rozvozu (Alt+F6/Změna DUZP - opakovaný závoz; kód menu 32, 87 v menu ROZVOZ_SPC). Funkce umožní zadat nové datum DUZP, které je uloženo do dokladu a doklad je poté zrušen z rozvozu. Do poznámky v dokladu se přidá text "OPAKOVANÝ;". Text lze nastavit pomocí proměnné DokZmDUZP,0.
11.08.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PDPrirV-, 0 nebo PDPrirV+, 0 lze povolit alternativní způsob výpočtu přirážky za platbu stravenkami či kartou ve vstupu pokladního dokladu.
11.08.2017 Sklad6 V detailu položky objednávky na dodavatele se nově ukazuje také informace o individuální ceně, která vychází z alternativní individuální ceny NC* (typicky používané pro akční nákupní ceny). Informace se zobrazuje jen v případě, že je individuální cena jiná, než IC vyhodnocená na základě IC dodavatele.
07.08.2017 Sklad6 Rozšíření funkce pro rozdělování dat na 2 databáze (Alt+F8 v INI hodnotách) o možnost rozdělení záznamů EET.
31.07.2017 Sklad6 V maloobchodním prodeji se sledují nové příznaky v poli Priznaky2:...
Více
31.07.2017 Sklad6 Rozšíření skriptovacího jazyka: třída TKAPIndPrice má nově metodu GetFieldAsString, která umožňuje zjistit pro danou skladovou kartu hodnotu libovolného pole definovaného ve struktuře souborů (včetně kalkulovaných polí)
21.07.2017 Sklad6 Nová funkce pro hromadné označení dokladů jako drobný daňový doklad. Funkce je dostupná pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů (menu Doklad_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-, kód menu 31, 33 nebo 31, 38). Pokud je označený nějaký záznam pomocí Ins nebo jsou záznamy vyhledané pomocí F10, tak se objevuje jen zjednodušený dotaz a program zpracuje všechny označené/vyhledané záznamy bez ohledu na to, ...
Více
18.07.2017 Sklad6, Účto Při zakládání nebo opravě adresy odběratele nebo dodavatele se kontroluje IBAN pomocí kontrolního mechanizmu. Pokud nesouhlasí kontrolní součet, tak je zobrazeno hlášení.
17.07.2017 Sklad6 Při tisku Objednávky pro kuchyni z maloobchodního prodeje (Ctrl+F7 v účtence MO prodeje) se tisknou pouze položky, které dosud nebyly vytisknuté. Do položek účtenky se zaznamenává příznak tisku a do LOG souboru se zapisuje informace o provedeném tisku.
14.07.2017 Sklad6 Export a import záznamů z číselníků je rozšířen o novou variantu Vymazat odpovídající záznamy z číselníku+aktualizace. V tomto režimu se aktualizují pouze záznamy, které odpovídají masce zadané v nastavení přenosu daného číselníků (na rozdíl od prvního režimu Vymazat+aktualizovat, který nejdříve vymaže celý daný číselník a pak do něj teprve doplňuje záznamy z NTB_CSL)...
Více
14.07.2017 Sklad6 Kontrola středisek ve skladových kartách - kontrola se neprovádí u typů dokladů s vypnutým přepínačem "Kontrolovat omezení zalistovaných položek" a také u příjmových operací pocházejících z objednávky; u přenosů přes BTR soubory povoleno načtení/zaevidování pouze pokud doklad pochází z jiného střediska (do BTR se kopíruje ID střediska pro karty);...
Více
14.07.2017 Sklad6 Maloobchodní prodej umožňuje rozdělování účtenky na více samostatných účtenek. Tato funkce pracuje v režimu, ve kterém jsou definována pokladní místa (stoly). Je tak možné vyúčtovat zboží z jednoho prodejního místa více různým zákazníkům (restaurační provozy).
Více
12.07.2017 Sklad6 Úprava uzavírání průvodek pomocí Alt+F6 v přehledu průvodek. Pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení (funkce s kódem menu 33, 2 v menu ROZVOZ_MNU)
09.07.2017 Sklad6 V dialogu pro převod požadavku do faktury (F6) je možné pomocí proměnné VstupPozPr,255 nastavit omezení jednotlivých prvků vstupního dialogu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (u vybraných údajů pak nebude možné měnit hodnotu): SK8575000000004024270302...
Více
07.07.2017 Účto Import hromadných příkazů rozšířen o nový formát "SEPA Multicash XML". Formát je definován v definičním souboru sestav v sekci [ABO-SEPAMultiCash]. Pro zpracování výpisů z účtu je pro tuto variantu použit GPC formát...
Více
07.07.2017 Sklad6 Varianty výpočtu jednotkových cen rozšířeny o nové varianty:...
Více
28.06.2017 Sklad6 Optimalizace převodů do účetnictví. Jsou využívány hromadné operace pro vkládání, byl vylepšen filtr pro vyhledání dokladů k převodu, číselník druhů pohybů pro převod do účetnictví se načítá jen jednou. Pomocí proměnné SK_UC_PRV-,11 (resp. SK_UC_PRV+,11 pro přijaté faktury) je možné nastavit po kolika dokladech má program provádět transakční zpracování. Výchozí hodnota 0 zpracovává všechny dokl...
Více
28.06.2017 Sklad6 Upravena funkce pro změnu plateb účtenky MO. Pokud má uživatel v přístupových právech k položce menu s kódem menu 41,3 (Změna plateb účtenky) nebo 41,4 (Změna plateb účtenky pro uživatele s omezenými právy pro opravu účtenky) nastaveno oprávnění 9, tak může opravovat i platby, pro které proběhla automatická uzávěrka dokladů s vytvořením pokladního dokladu do pokladní knihy...
Více
28.06.2017 Účto Úprava kopírování faktur pomocí Ctrl+Enter - nekopíruje se informace o poslední platbě a upomínce; u vydaných faktur se nastavuje variabilní symbol dle čísla faktury
28.06.2017 Účto Při importu faktur ze Sklad6 do účetnictví lze nastavit, aby se nepřenášela informace o čísle objednávky (do přepínačů je třeba přičíst hodnotu 512).
Více
23.06.2017 Sklad6 Při importu průvodek z rozvozu pomocí XML souboru je možné pomocí proměnné XMLImpPruv,10 ovlivnit kontrolu opakovaného importu obalů nebo plateb z XML souboru pro stejný doklad. Hodnotu uveďte jako součet hodnot: ...
Více
23.06.2017 Sklad6 Při importu průvodek z rozvozu pomocí XML souboru lze pomocí proměnné XMLImpPruv,11 nastavit hranici pro automatické dorovnání hodnoty dokladu v případě, že terminál, který zpracovává doklad, zaokrouhlí celkovou částku jinak než skladový program. Výchozí maximální hodnota pro doúčtování zaokrouhlení je 1.5 Kč
23.06.2017 Sklad6 Pomocí proměnné KARVCeny,0 lze definovat "virtuální" cenová pásma pro zobrazení v přehledu karet nebo třeba při tisku ceníků nebo cenovek. Proměnná musí obsahovat seznam cenových pásem (číslo cenového pásma) oddělených znakem /. Pro zobrazení a další použití virtuální ceny je třeba také definovat kalkulované pole ve struktuře karta s názvem VCENAx (bez DPH) nebo VCENAxDPH (cena s DPH), kde ...
Více
29.05.2017 Sklad6 V číselníku typů dokladů je možné změnit omezení typů úhrad. Původní přepínač Omezit typy úhrady byl přesunut do dialogu pro výběr povolených úhrad (přepínač se týká omezení typu úhrady při evidování dokladu) a v tomto dialogu je také nový pęepínač Omezit vstup plateb na vybrané úhrady...
Více
29.05.2017 Sklad6 V číselníku typů dokladů lze definovat označení individuální ceny, které slouží pro omezení karet, které je možné na daném typu dokladu použít. Pokud je nastavena individuální cena pro povolené karty, pak program dovolí do dokladu zaevidovat jen karty vyhovující individuální ceně. Pokud je nastavena individuální cena pro zakázané karty, ...
Více
19.05.2017 Sklad6 Doplněna kontrola maximálního počtu při zadání vrácených obalů ve vstupu operace a také při hromadném zadání vrácených obalů v tabulce pro vracení obalů (např. ve funkci Dobropis na obaly). Kontrola se provádí na základě maximální hodnoty zadané v číselníku měrných jednotek.
19.05.2017 Sklad6 V příjmových dokladech je možné zobrazovat marži/rabat zadané nákupní ceny ve vztahu k běžné prodejní ceně z karty. Pro nastavení je třeba v číselníku typů dokladů otevřít "Zobrazení seznamu operací" a vybrat jednu z následujících možností...
Více
19.05.2017 Sklad6 Pomocí proměnné NaklListI,6 lze nastavit, aby se po tisku nakládacího listu zaznamenal tisk označených dokladů podobně, jako by byly doklady vytisknuté.
Hodnota 1 povoluje zobrazení přepínače Označit doklady jako vytisknuté.
Hodnota 2 navíc označí tento přepínač jako zaškrtnutý (lze změnit uložením nastavení dialogu)
10.05.2017 Sklad6 Ve struktuře POKLDOKL pro zobrazování pokladních dokladů v pokladní knize a ve struktuře DOKLAD pro zobrazování dokladů v přehledu dokladů lze definovat kalkulovaná pole zobrazující informace o posledním zapsaném záznamu EET příslušejícím k danému dokladu. Ve výrazech je možné použít alias EET, který zpřístupňuje položky ze struktury EETDATA...
Více
10.05.2017 Sklad6 Nová funkce Tisk štítků dle ID dokladu. Funkce umožní vstup ID dokladu (obvykle za pomocí čtečky čárového kódu) a připraví tiskový formulář s informacemi z dokladu (např. etikety pro jednotlivé zboží z dokladu). Pomocí proměnné DokIdTsk,0 lze určit jméno formuláře, který se má automaticky použít pro tisk...
Více
02.05.2017 Účto V přehledu faktur je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace ze záznamů k dané faktuře z LOG souboru. Pro zobrazení je třeba definovat kalkulovanou položku ve struktuře FAKTURA s názvem začínající "LOG" a určit jméno sledované položky struktury i zobrazené údaje (v textu nápovědy se zadá jméno položky/příznaky zobrazení).
28.04.2017 Sklad6 Program zobrazuje podrobnější informace v případě hlášení o uzamknutí dokladu. Nově je doplněna informace o důvodu uzamknutí (např. že datum vystavení dokladu leží v uzamknutém období)
28.04.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DokUzaV+,0 nebo DokUzaV-,0 s hodnotou 0 lze nastavit, aby vychystávací doklady bylo možné opravovat, i když spadají do uzavřeného období
28.04.2017 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je nový přepínač Do účetnictví převádět bez částek. Lze tak převádět pokladní doklady s typem úhrady "kartou" nebo dalšími bezhotovostními doklady, které by neměly ovlivňovat zůstatek hotovosti.
20.04.2017 Sklad6
V exportu dokladů do textového souboru (např. pro EDI) je k dispozici proměnná SpotrDan, která obsahuje informace o hodnotě spotřební daně za řádek nebo celý doklad.
20.04.2017 Sklad6 Při výpočtu návrhu objednávek podle optima a kritické zásoby se bere v úvahu zásoba na alternativních kartách
20.04.2017 Sklad6 Při sledování šarží v rámci identifikace umístění se kontroluje přepínač "Vyžadovat šarži". Při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.
20.04.2017 Sklad6 Nová funkce pro podporu vyúčtování prodeje telefonních kuponů. Při vyúčtování je třeba označit dodací doklady, za které se má provést vyúčtování. Program projde označené doklady a vybere z nich všechny operace, které vyhovují určené individuální ceně. Současně spočítá rozdíl mezi cenou v dokladu a vyhodnocenou individuální cenou a tuto hodnotu pak dá do operace nového příjmového dokladu ...
Více
09.04.2017 Sklad6 Úprava sledování EET a plateb při zpracování inventury za pomocí maloobchodního prodeje
09.04.2017 Sklad6 Doplnění číselníku MO bonusů do evidence odběratelů. V číselníku je možné určit procenta bonusů pro určené dodavatele
04.04.2017 Sklad6
Nová funkce do menu pro práci s průvodkami (Alt+F6 v přehledu průvodek) umožňující hromadně změnit typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách (kód menu ROZVOZ_MNU: 33, 23)
 předchozí  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  z 80 další