logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.02.2018 Sklad6 Úprava výběru jiných typů jízdy (F11) při vkládání nového dokladu do rozvozu.
13.02.2018 Sklad6 V dialogu pro nastavení odesílání pošty přes SMTP je možné určit rozšířené parametry SMTP. Parametry je třeba zadat v následujícím formátu:
Use socks [YN]/SocksIP/SocksPort/AutoTLS [YN]/FullSSL [YN]
Např. N///YN
AutoTLS = support for upgrade session to TSL/SSL; FullSSL=support for TSL/SSL tunnel.
Pro použití SSL funkcí mohou být potřeba DLL knihovny pro OpenSSL (ssleay32.dll, libeay32.dll)
13.02.2018 Sklad6 Pomocí proměnné GrfParams,0 lze ovlivnit zobrazení týdenních grafů za skladovou kartu (např. Alt+T). Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí hodnota je 15):...
Více
12.02.2018 Sklad6 Pomocí proměnné KartaNC,0 lze určit počet pásem dalších nákupních cen, které lze zobrazovat ve skladové kartě (přepínání pomocí Ctrl+P)...
Více
05.02.2018 Sklad6, Účto Úprava formuláře v systémovém menu pro zadání doplňkových typů uživatelů pro daný typ uživatele. Nově je také možnost všechny doplňkové typy smazat pomocí BackSpace.
05.02.2018 Sklad6 Při tisku objednávky na dodavatele je kurz pro měnu určenou v hlavičce objednávky dostupný pomocí funkce GetVar("Kurz"). V případě QR2 sestav je v relační tabulce tr_NOB pole _Kurz.
01.02.2018 Sklad6 Úprava práce se zalistovanými položkami u položek návrhů objednávek u dodavatelů, kteří mají zapnutý přepínač Jen zalistované položky.
01.02.2018 Sklad6 Změna potvrzovacího okna v terminálu ve funkci pro přeskladnění. Nová pozice se ukazuje výrazně větším písmem.
01.02.2018 Sklad6 Podpora pro odesílání EDI zpráv COMDIS pro odeslání případné obchodní námitky týkající se přijatého DL nebo přijaté faktury (EDI zprávy DESADV a INVOIC). Je možné připravit a odeslat zrušení (typ funkce 1), potvrzení (6) a originál (9)...
Více
01.02.2018 Sklad6 V hlavním menu jsou k dispozici nové funkce pro automatické párování EDI dodacích listů a faktur. Funkce projde všechny EDI záznamy určeného typu ve stavu "nezpracováno" z aktuálního skladu a pokusí se dohledat odpovídající skladové doklady. Pokud jsou doklady dohledány, tak je provedeno automatické spárování dokladu (formou sloučení dohledaných dokladů do nového dokladu určeného typu)...
Více
30.01.2018 Sklad6 Doplněn parametr programu pro určení maximální hodnoty vypršení času v sekundách (Timeout) pro provedení jednotlivých částí komunikace se serverem pro odeslání tržby do EET (proměnná EETParam,45). Doplněn byl také parametr pro určení maximálního počtu pokusů o odeslání tržby do EET. Výchozí hodnota je 1. Pokud je hodnota nastavena na 0, tak je při chybě komunikace hlášena chyba bez možnosti ...
Více
26.01.2018 Sklad6 Pomocí proměnné KontPP, 0 lze nastavit hraniční částku, od které se kontroluje, zda zákazník může dostat doklad převodním příkazem. Je tak možné nastavit, aby nebyly kontrolovány doklady s nějakou minimální hodnotou (např. do 1 Kč). Pokud je hodnota menší než zadaná částka, tak se kontrola neprovádí. Výchozí hodnota je 0, tzn. dodací doklady se zápornou celkovou hodnotou nejsou kontrolovány.
25.01.2018 Sklad6 Úprava převodu pokladní knihy za zvolené číslo pokladní knihy (kód menu 51,n nebo 52,n, kde n je číslo pokladní knihy; nebo 7, 47, resp. 7,56 pro převod pokladní knihy určené v nastavení konfigurace). V některých případech se mohlo stát, že převod nebyl dokončen.
24.01.2018 Sklad6 Úprava evidování faktur z evidence maloobchodního prodeje. Pokud je v MO prodeji vybraný typ dokladu jiný než typ určený pro MO prodej (dle nastavení přepínače [x] Nabízet v MO prodeji v číselníku typů dokladů), tak se před evidováním samotného dokladu při ukončování účtenky provedou standardní kontroly dokladu podobně, jako když se doklad eviduje přes menu Dodací doklady/Nový doklad ...
Více
24.01.2018 Sklad6 Při převodu faktur do účetnictví je možné ovlivnit obsah hlavičky faktury přenášené do účta. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot lze definovat záznamy s klíčem "FAKTURA" a hodnotou ve formátu "Položka=výraz", např. VariabSymb=if(val(Objednavka)>0,Trim(Objednavka),VariabSymb)
19.01.2018 Sklad6, Účto Rozšíření možností definičního souboru sestav. V sekci .KS.GO je možné definovat výraz, který určí číslo řádku, od kterého se má v sestavě pokračovat (používá se pro určení pozice patičky sestavy). Nově je možné sekci zadat ve formě .KS.GO=výraz nebo .KS.GO=výraz;opakovaný text. Hodnota výrazu musí vyjít jako celé číslo (maximum je počet řádků na stránce). Pokud je výsledkem záporné číslo, tak se chápe jako počet řádků před koncem stránky.
18.01.2018 Sklad6, Účto V záznamu odběratele/dodavatele je možné zadávat limit saldokonta v měně, kterou má partner jako výchozí. Pomocí proměnné AdrLimit,0 lze určit seznam povolených měn oddělených lomítkem, u který je tato kontrola povolena. Pomocí proměnné AdrLimit,9 lze určit typ kurzového lístku, který má být použit pro dohledání správného kurzu (výchozí typ je 0).
17.01.2018 Sklad6 Optimalizace exportu operací do DBF souboru. Při spuštění výpočtu se kontroluje parametr pro spuštění programu DBFOPE:n, kde n je číslo podmínky (viz. proměnné DBFOPE). Pokud je tento parametr uveden, pak se spouští jen export dle čísla podmínky (1 až 20).
17.01.2018 Sklad6 Při evidování dokladu s vyskladněním je možné, aby program dohledal vhodnou nákupní operaci i v případě, že je u výdeje určena identifikace umístění, ale na dané umístění není žádná zásoba. Program v té chvíli může vybrat jinou pozici vyhovující ostatním podmínkám. Pokud je zásoba na určené pozici a pozice vyhovuje ostatním omezením, tak je přednostně vybrána nákupní operace z této pozice ...
Více
15.01.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nabídce funkcí pro práci s Identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Vyskladnit z pevného výchozího id.umístění (pokud je vyplněno). Po zapnutí tohoto přepínače nejsou při evidování dokladu dohledány odpovídající nákupní operace pro skladové karty, u kterých je nastavena výchozí pozice (lokace). Operace je spárována s nákupní operací až při vyskladnění ...
Více
15.01.2018 Sklad6 Optimalizace zobrazení funkce přeskladnění pro on-line terminály. Pokud má displej dostatečné rozlišení, tak se původní pozice (lokace), ze které se má provést přeskladnění, zobrazuje dvojnásobně velkým písmem. Pokud je pro kartu definovaná výchozí pozice, tak se tato pozice zobrazuje ve spodní části okna.
15.01.2018 Sklad6 Úprava tisku vychystávacích dokladů (např. chystačka s pozicemi). Pro každou operaci je možné pomocí proměnné OpeIdPozDef zjistit výchozí identifikaci umístění (lokaci). Proměnná se připravuje pro typy dokladů se sledováním identifikace umístění, které mají nastavený přepínač Vyskladnit z pevného výchozího id.umístění nebo když operace nemají učenou pozici. Vždy se připravuje pro tisk ...
Více
15.01.2018 Sklad6 Pomocí proměnné RetrakParm,0RetrakParm,3 lze určit seznam zakázaných pozic, které se nebudou nabízet pro funkci Kontrola pozic-automatické doplňování jako zdrojové pozice. Hodnotu zadejte jako seznam masek oddělený lomítkem, např.: CASH*/PRIJE*/VZORK*
15.01.2018 Sklad6 Funkce Kontrola pozic-automatické doplňování rozšířena o možnost aktualizace zobrazených dat. Po stisknutí F6 se (pro stejné Id Retraku, jako bylo určeno při spuštění funkce) dohledají vyskladňovací pozice ve skladu, které mají kritickou zásobu a existuje pro ně vhodná další lokace, ze které je možné zboží přeskladnit. Dohledávání pozic bylo optimalizováno na rychlost.
15.01.2018 Sklad6 Pomocí proměnné DokOpeRoz,9 (popř. 19, 29, .. pro další podmínky rozdělení dokladu) lze určit, zda pro danou podmínku rozdělení nového dokladu při převodu z požadavku, má program oddělit operace dokladu, které mají počet větší, než je počet kusů na paletě (dle skladové karty). Hodnota proměnné 1 znamená, že tyto operace budou v samostatném dokladu a doklad bude označen příznakem ...
Více
10.01.2018 Účto V přehledu pokladních dokladů, bankovních výpisů a DU dokladů lze zobrazit informace z LOG souboru (obdobná funkce již dříve fungovala pro vydané i přijaté faktury). Pro danou položku (např. název, cena, ..) program vyhledá poslední záznam o změně a umožní zobrazení datumu, času změny, předchozí hodnotu, komentář a uživatele, který provedl změnu. Pro zobrazení je třeba definovat kalkulovanou po...
Více
08.01.2018 Sklad6 V nastavení záznamu individuální ceny lze pomocí F6 nastavit nové volby pro použití IC: ...
Více
08.01.2018 Sklad6 U automaticky rozdělených výdajových operací (rozdělení se provádí z důvodu párování výdajů na nákupní operace) se eviduje příznak rozdělení operace.
03.01.2018 Sklad6, Účto Úprava vstupu přepínačů v dialozích. Při stisknutí Delete nebo Ctrl+Y na vstupním prvku přepínače se přepínač vypne.
28.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DKGAnalyzy,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby výpočty Analýzy a grafy za skladové karty byly vyhodnoceny vždy za všechny sklady, které jsou dostupné v rámci aktuální tabulky operací.
28.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné VyrAutoEv,10 lze určit jméno individuální ceny, která se použije pro určení ceny výrobku v rámci zpracování nového výrobního dokladu. Lze tak například navýšit hodnotu výrobku o určené procento výrobních nákladů.
20.12.2017 Sklad6 Export karet do DBF (Shift+F5 v přehledu skladových karet) je upraven tak, aby se kontrolovala přístupová práva daného uživatele. Pokud nemá uživatel právo vidět danou položku skladové karty, tak nemůže tuto položku ani exportovat. Kontroluje se přístup typu uživatele k danému poli ve struktuře souborů KARTA ...
Více
18.12.2017 Sklad6 Při platbě dokladu pomocí funkce F8/Pokladní doklad (v přehledu dokladů) se provádí kontrola celkové částky zaplacené v jednom dni. Částka nesmí překročit 270000 Kč. Kontrola dohledává v pokladní knize také hotovostní platby na stejného odběratele včetně všech odběrných míst...
Více
14.12.2017 Sklad6 Rozšířena funkčnost proměnné DokRezKon,x. Pokud hodnota obsahuje navíc: +8 pro příjmové doklady nebo +16 pro dodací doklady, tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování...
Více
14.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ObjHlDlg-,0 lze určit číslo dialogu z číselníku uživatelsky definovatelných dialogů. O vstupní prvky uživatelského dialogu je pak rozšířen standardní vstup hlavičky požadavku (položky jsou v dialogu umístěny za poznámkou k objednávce)...
Více
14.12.2017 Sklad6, Účto V menu pro Tisk štítků z dokladu je nová možnost Třídit operace dokladu. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak je doklad tříděný stejně jako jsou tříděné operace při běžném tisku dokladu.
14.12.2017 Sklad6 Nová varianta výstupního formátu v generátoru sestav "PDF (QR2)". Pro definici designu sestavy se použije QR2 formulář. Pokud je QR2 formulář již připraven, tak se po spuštění výpočtu sestavy rovnou generuje PDF dokument. Pro editaci QR2 formuláře spusťte sestavu pomocí Shift+Enter a v nabídce výstupních formátů vyberte QR2.
07.12.2017 Sklad6 V číselníku tlačítek pro MO prodej (pro definici tlačítek na obrazovce) je možné definovat nový typ tlačítek Váhové zboží dle kódu. Pokud je v konfiguraci programu nastaveno připojení k váze, tak program před načtením kódu zboží provede přečtení hmotnosti z váhy.
07.12.2017 Sklad6 Upraveny zvýrazněné zvuky při zobrazení chyby v MO prodeji nebo v jiných částech programu. Program nově kromě standardního dvojitého pípnutí bude přerušovaně pípat po dobu 3 sekund. Délku a frekvenci tónu lze ovlivnit pomocí proměnnéBeepMsg. Hodnotu zadejte ve formátu délka_v_ms/frekvence (výchozí hodnota je 3000/800).
06.12.2017 Sklad6 V MO prodeji je možné provádět kontrolu prodeje do mínusu. Pokud se v tabulce SKLADCKF.BTR přidá do pole Přepínače hodnota +131072, tak se program bude řídit nastavením kontroly prodeje do mínusu a nastavením dotazu, zda povolit prodej do mínusu z číselníku typů dokladů.
04.12.2017 Sklad6 Do menu KARTA_OPR (popř. KARTA_OP2; kódy menu 51,x), KARTA_SPC (55,x) a NOBJINFO (19,x) doplněny nové kódy menu: ...
Více
01.12.2017 Sklad6 Do číselníku tlačítek pro MO prodej doplněna možnost určit prioritu. Tlačítka s nižším číslem budou zařazena více na začátku. V samotném číselníku se třídění neuplatňuje, ale v MO prodeji lze určit, jak mají být tlačítka setříděna (viz. proměnná MOBtn, 5)
01.12.2017 Sklad6 Optimalizace výpočtu Součet dokladů - výpočet by nyní měl být rychlejší (především v síťovém prostředí)
01.12.2017 Sklad6 Do výpočtů Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty doplněna možnost zpracovávat informace z hlavičky průvodky, do které spadá analyzovaný doklad (např. datum rozvozu nebo řidič).
29.11.2017 Sklad6 Rozšířena funkčnost proměnné DokRezKon,x. Pokud je hodnota proměnné 0, tak kontrola rezervací při evidování dokladu není prováděna (tj. neprovádí se automatické mazání rezervací pro zákazníka na nějž je rezervace provedena či kontrola dostatečného množství pro rezervované položky). Pokud je hodnota 1, tak je kontrola provedena vždy ...
Více
26.11.2017 Sklad6 Nová verze editoru skriptů s výrazně rozšířenou možností ladění editovaných skriptů. Nově je možné definovat body přerušení (breakpoint), zobrazovat hodnoty proměnných či výrazů, krokovat program, ukládat či načítat jednotlivá nastavení. Editor je rozšířen o nové funkce (např. možnost definovat záložky)
22.11.2017 Sklad6 Úprava zobrazování tlačítek v MO prodeji. Následující nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
16.11.2017 Sklad6 Upravená funkce pro zobrazování tlačítek v maloobchodním prodeji. Pokud se tlačítka z dané skupiny tlačítek nevejdou všechny na obrazovku, tak program automaticky přidá tlačítko Další, které umožňuje zobrazení dalších tlačítek.
16.11.2017 Sklad6 Pomocí proměnné MOBtn, 0 lze nastavit automatické skrývání tlačítek reprezentující zboží. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí je 7): ...
Více
03.11.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ObjOdhadC-,0 lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC. Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot: ...
Více
 předchozí  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  z 80 další