logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.06.2018 Sklad6, Účto
15.06.2018 Sklad6 V MO prodeji se při prodeji na ostatní typy dokladů (faktury apod.) provádí kontrola povolených typů dokladů dle hodnoty zadané v kartě zákazníka (pokud je definován číselník povolených typů dokladů). U adres označených "jen hotově" je zakázáno vybrání typu dokladu, který nemá povolenu hotovostní platbu.
15.06.2018 Sklad6 Při procesu evidování dokladu jsou lépe ošetřeny chybové stavy při načítání parametrů uložených v číselnících (při výskytu chyby se objeví chybové hlášení a evidování je tak nutné opakovat).
11.06.2018 Sklad6 Rozšíření evidence reklamací. K reklamaci je možné připojovat dokumenty (v číselníku evidencí je třeba nejdříve definovat odpovídající záznam s oblastí REK). Nově lze definovat více tiskových formulářů a pomocí Alt+F8 tisknout vybraný formulář reklamace. K dispozici je také nové menu se speciálními funkcemi dostupné pomocí Alt+F6 na záznamu reklamace...
Více
04.06.2018 Sklad6 V návrhu objednávky je nový přepínač [x] Odečíst rezervace, který zajistí odečtení ručně zadaných rezervací ze zásoby. Rezervace, které vznikly na základě rezervovaných požadavků, se již dříve daly ošetřit pomocí vhodného nastavení pro zpracování požadavků v návrhu objednávky.
30.05.2018 Sklad6 Upravena kontrola jména souboru při načítání dat z přenosových souborů. Databázové přenosové soubory mohou být nově definovány s použitím prefixu btrv: pro databázový přístup.
30.05.2018 Sklad6 Ve skladové kartě zobrazené pomocí Ctrl+F5 (lze vyvolat na většině míst programu, kde se pracuje se skladovou kartou) se nově zobrazuje informace o počtu zboží prodaných v rámci aktuálního maloobchodního prodeje (za účtenky, pro která nebyla dosud provedena uzávěrka).
29.05.2018 Sklad6 Ve funkci Informace o zboží, která se používá pro zobrazování informací na tzv. Pricechecker zařízeních (autonomní samoobslužný skener s displejem sloužící pro zobrazování informací o cenách zboží na prodejně) se nově kontrolují také čárové kódy generované v rámci evidence balíčků (např. z výkupu obalů nebo slevové čárové kódy) ...
Více
29.05.2018 Sklad6 V dotazovacím režimu maloobchodního prodeje (F9) je možné načítat informace z evidence balíčků. Balíček v tomto režimu není zpracován (odepsán), je ale zobrazena informace o ceně balíčku a druhu zboží.
25.05.2018 Sklad6 Podpora pro zobrazování znaku "č" v rámci zobrazování "Kč" na zákaznických displejích, které nemají přímou podporu pro zobrazování všech znaků s diakritikou, ale podporují zobrazení tohoto písmene v některé jiné znakové sadě nebo mají možnost definovat vizuální podobu některých znaků. Při nastavení kódování "ASCII 2" v ...
Více
24.05.2018 Sklad6 Prodeje provedené prostřednictvím maloobchodního prodeje se nově odečítají ze zásoby na všech běžně dostupných místech (v přehledu karet, v detailu skladové karty, v objednávkách, požadavcích apod.). Informace o maloobchodním prodeji se zahrnují také do grafů (denní, týdenní, měsíční) - zobrazení lze ovlivnit přepínačem [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu v číselníku typů dokladů (F12) ...
Více
24.05.2018 Sklad6 Úprava třídění individuálních cen podle datumu. Pokud se za sebou v seznamu konkrétní individuální ceny objeví záznamy na stejné zboží se stejným pořadím a typem klíče, tak se záznamy setřídí dle datumu. Kontroluje se, že se časová období v obou (nebo více) záznamech nepřekrývají. Změna ovlivní nalezení prvního vhodného záznamu pro budoucí akci.
21.05.2018 Sklad6, Účto V editoru skriptů doplněna nová funkce StringReplace umožňující nahrazení jednoho subřetězce jiným řetězcem znaků:
function StringReplace(S, OldPattern, NewPattern: String; ReplaceAll: Boolean = true; IgnoreCase: Boolean = true):String
17.05.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje (F8) jsou 2 nové přepínače [x] Cenové pásmo u MO prodeje nastavovat dle odběratele [x] Cenové pásmo u ostatních dokladů nastavovat dle odběratele Pokud je přepínač zapnutý, tak se cenové pásmo pro určení ceny po výběru odběratele nastaví dle hodnoty z karty zákazníka...
Více
17.05.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nabídce F6/Povolené typy nový přepínač [x] Povolit přirážky dle typu úhrady. Nastavení ovlivní např. přirážku za platbu stravenkami v případě velkoobchodního nebo i maloobchodního prodeje. (v případě maloobchodního prodeje se pro typ dokladu určený pro MO prodej použije obdobné nastavení v dialogu Nastavení MO prodeje; ...
Více
09.05.2018 Sklad6 Nový přepínač pro typ dokladu Kontrolovat existenci IČ v seznamu odběratelů/dodavatelů (F11). Pokud je tento přepínač zapnutý, tak je před evidováním dokladu prováděna kontrola, zda IČO z evidovaného dokladu existuje v seznamu odběratelů/dodavatelů. Přepínač ovlivňuje také chování programu při vstupu faktur přes rozhraní maloobchodního prodeje. Pokud se vybere typ dokladu, který má projít standardním evidováním a tento přepínač je zapnutý, tak při zahájení dokladu (před zápisem první položky dokladu) je nutné vybrat odběratele.
09.05.2018 Sklad6 V maloobchodním prodeji program může kontrolovat celkovou hodnotu dokladu. Nastavení se řídí volbou Kontrola celkové částky dokladu (F10) v číselníku typů dokladů.
09.05.2018 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulované položky MEMOWn a MEMOPn pro zobrazení informací o n-té vyskladňovací vlně nebo n-tém balíku přiděleném k dokladu. Pokud je namísto čísla použité písmeno X (čili např. MEMOPX), tak se zobrazí informace o poslední (čili aktuální) vlně nebo balíku. Ve vyskladňovací vlně je uloženo číslo vlny (W+10 číslic)/označení terminálu/ozn.uživatele...
Více
09.05.2018 Sklad6 V číselníku formulářů pro tisk štítků z dokladu lze definovat formulář obsahující informace pro tisk balící etikety. Pomocí proměnné WMSParams,1 lze definovat jméno tiskového formuláře použitého pro tisk balící etikety z terminálu (výchozí je PackingLabel.QR2).
09.05.2018 Sklad6 Pomocí proměnné WMSParams,0 lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.05.2018 Sklad6 Optimalizace procesu vyskladňování v případě použití pevných vychystávacích pozic. Program si připraví pro danou kartu seznam nákupních operací na dané pozici a při samotném zápisu do databáze použije předem připravený seznam (zkrátí se tak doba potřebná pro zápis a zmenší se rozsah transakce).
02.05.2018 Sklad6 V operaci dokladu se v poli Priznaky2 ukládá příznak signalizující, že cena byla převzata z čárového kódu (typicky slevový štítek). U takto označených operací není prováděna kontrola na prodej pod nákupní ceny.
02.05.2018 Sklad6
Při výpočtu odběratelských bonusů se pro skupinové bonusy provádí kontrola, zda alespoň jeden zákazník ze skupiny měl ve vypočítávaném období obrat. Pokud ne, tak se bonus rozdělí mezi všechny zákazníky ze skupiny.
02.05.2018 Sklad6 Struktura operací je rozšířena o číslo balíku. Při vyskladňování pak program dohledává aktuální číslo balíku a toto číslo je uloženo do operace.
20.04.2018 Sklad6

Nový číselník Podrobná identifikace umístění. Umožňuje evidovat jednotlivé pozice ve skladu v případě, že v běžném seznamu pro identifikaci umístění jsou evidovány jen zkrácené pozice kvůli definici cesty skladem. Je zde možné definovat také kontrolní číslo pro odsouhlasování lokace skladovým terminálem (kód menu 15, 66).

20.04.2018 Sklad6

Nový číselník Tiskárny pro terminály (kód menu 15, 43) umožňuje definovat tiskárny, které mají být na daném serveru dostupné pro skladové terminály. Platnost záznamu může být omezena podle jména počítače, kde služba běží. Odpovídající tiskárna také musí být definována v konfiguraci skladového programu (určuje se podle jména tiskárny Windows).

20.04.2018 Sklad6 Rozšíření číselníku skladníků (kód menu 15, 48) - doplněno pole s identifikací skladníka pro terminál a doplněna možnost přiřadit vyskladňovací skupinu. Je také možnost definovat nový číselník vyskladňovacích skupin, který umožňuje podle obsahu dokladu určit tzv. vyskladňovací skupinu a tu pak následně přiřadit konkrétnímu skladníkovi. ...
Více
20.04.2018 Sklad6 Doklady se při automatickém výběru dokladů pro vyskladnění automaticky zařadí do tzv. vyskladňovací vlny. Záznam o přidělené vlně se ukládá do tabulky MEMO s id. objektu 46. Pomocí proměnné PrepVyskl,3 lze ovlivnit, zda mají být záznamy vytvořeny (+1 = ano).
17.04.2018 Sklad6, Účto Úprava programu v souvislosti s GDPR.
Více
10.04.2018 Sklad6 Úpravy výpočtu odběratelských bonusů - podpora pro výpočty bonusů za celou skupinu odběratelů, možnost generovat DBF soubor s výsledky výpočtu bonusů
10.04.2018 Sklad6 Úpravy zpracování EDI dokladů; při importu zprávy INVOICE lze aktualizovat pole variabilní symbol, evidenční číslo daňového dokladu a splatnost v hlavičce výsledného dokladu (nastavení pro zprávu "INVOIC" je možné ovlivnit pomocí proměnné EDIpar+,18 s hodnotami: ...
Více
10.04.2018 Sklad6 Vyskladňování z pevných pozic za pomocí terminálu: upraveno zpracování položek, které v pozici obsahují šarži (např. vína).
03.04.2018 Sklad6 Program nově podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet ...
Více
21.03.2018 Účto Úprava výpočtu souhrnného hlášení. V dialogu pro přiznání DPH je nově možné zvolit způsob zaokrouhlování částek v souhrnném hlášení. Pokud je zvoleno Přizpůsobit celkové částce, tak program spočítá celkovou nezaokrouhlenou částku za všechny doklady v souhrnném hlášení a pokusí se přizpůsobit částky v jednotlivých řádcích hlášení (celkové částky za odběratele) tak, ...
Více
13.03.2018 Sklad6 V rámci importu CSV/DBF souborů do přijatých nebo dodacích dokladů je nově přímo podporován import EDI zpráv ve formátu DESADV. Současně je podporován přímý import souboru v obdobném formátu DESADV GECO.
02.03.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Preferovat ceny s DPH. Při zapnutí přepínače se hodnota DPH za položku účtenky počítá tak, aby celková cena s DPH odpovídala Ceně za MJ vč. DPH * Počet ks (jinak se počítá ze základu bez DPH).
02.03.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky. Po zapnutí tohoto přepínače se po přidání položky do seznamu prodaných položek zobrazuje prodaná položka také v levé části displeje, kde se zobrazí také celková cena za prodané množství.
02.03.2018 Sklad6 Úprava načítání hmotnosti z váhy za pomoci certifikované knihovny MaximScaleLib.dll. Program kontroluje ustálení váhy tak, že po dobu 1 sekundy musí být z váhy načítána stejná hmotnost. Délku kontroly (v sekundách) je možné ovlivnit pomocí proměnné VahaAutLib,2.
02.03.2018 Sklad6 Změna ve zobrazování informací na zákaznickém displeji. Pokud je v Konfigurace/Periferní zařízení/Zákaznický display nastaveno kódování ASCII 2, tak se všechny znaky zobrazují na displeji bez diakritiky s výjimkou znaku "č" v kombinaci s označením měny "". Předpokladem je, že displej podporuje znakovou sadu, která pod znakem s kódem 232 má č.
02.03.2018 Sklad6 Program podporuje načítání váhy pomocí certifikované knihovny MaximScaleLib.dll v.1.0 (certifikace u ČMI - Český metrologický institut). Certifikace je k dispozici pro komunikační protokoly:...
Více
22.02.2018 Sklad6 Upravena detekce CSV souboru pro import do příjmového nebo dodacího dokladu. Pomocí proměnných CSVautoFmt,x lze detekovat vhodný formát vstupního CSV souboru. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu: seznam_polí=ÇísloFormátu_Oddelovače_KódováStránka. Pokud ve vstupním souboru najde program v hlavičce CSV souboru všechna pole ze seznamu polí, tak použije pro nastavení dané číslo formátu ...
Více
22.02.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Zobrazovat celkové ceny zboží za položku v seznamu.
22.02.2018 Sklad6 V sestavách zpracovávaných za pomocí DEF souboru, v QR2 sestavách a v sestavách zpracovávaných v generátoru sestav jsou připraveny proměnné INI_Mena (obsahuje měnu globálně platnou pro danou verzi programu - např. Kč) a KFG_AktUzv (obsahuje celé jméno aktuálně přihlášeného uživatele)
16.02.2018 Sklad6 Při vytváření dobropisu k faktuře v cizí měně program přebírá do dobropisu měnu z původního dokladu a kurz nastaví dle data dobropisu.
16.02.2018 Sklad6 V nastavení maloobchodního prodeje lze pomocí F8 vyvolat dialog s možností nastavit vybrané přepínače pro upřesnění možností maloobchodního prodeje.
16.02.2018 Sklad6 Funkce pro změnu sazby DPH v operaci (Alt+F10 v detailu operace) se řídí přístupovým právem v menu Ope_Edit nebo Ope_Nova. Pokud funkce není v menu uvedena, tak je změna sazby povolena.
16.02.2018 Sklad6 V maloobchodním prodeji je upraveno zobrazení informací na zákaznickém displeji, tak aby vyhovovalo požadavkům pro certifikaci vah. U váhového i ostatního zboží je v případě počtu rozdílného od 0 nebo 1 zobrazena informace o množství, jednotce, ceně za měrnou jednotku a celkové ceně (vč. případné DPH)...
Více
16.02.2018 Sklad6 Při načtení hmotnosti z váhy (např. Ctrl+F6 v MO prodeji) program kontroluje, zda nově načítaná hmotnost je odlišná od předchozího načtení. Načtení je povoleno pouze v případě, že došlo ke změně hmotnosti (program provádí komunikaci s váhou několikrát za sekundu do té doby, než je hmotnost změněna).
16.02.2018 Sklad6 Při načítání hmotnosti z váhy jsou hlášeny všechny chyby, které vrátí váhový systém.
16.02.2018 Sklad6 U položek načtených přes čárový kód (resp. dohledaných v evidenci čárových kódů), se k položce účtenky zapíše příznak, podle kterého je možné zpětně určit, jak byla položka zadána (pole Priznaky2 s hodnotou 2).
 předchozí  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  z 81 další