logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
13.05.2016 Sklad6 V nastavení programu lze určit výchozí exportní formáty pro export dokladů (např. pro exporty dokladů do PDF nebo EDI). Pomocí proměnné DokAutExpE,2 pro dodací doklady nebo DokAutExpE,3 pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / ...
Více
05.05.2016 Sklad6
Doplněny funkce pro zobrazení EDI všech dokladů pro daný typ zprávy
Kód hlavního menu:
2,146 jsou určené pro objednávky (zprávy ORDERS)
2,147 pro dodací listy (DESADV)
2,148 pro faktury (INVOIC)

28.04.2016 Sklad6 Nové tabulky pro ukládání informací pocházejících z EDI. Pro správnou funkci je třeba do systémových souborů přidat tabulky EDIHDR.BTR a EDILIN.BTR s odpovídajícími systémovými strukturami. Pro naplnění dat do těchto tabulek se používá novýskript, který umí hromadně importovat záznamy faktur (INVOIC), dodacích listů (DESADV) a objednávek (ORDERS) v EDI inhouse formátu...
Více
27.04.2016 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení vybraných adres na mapě. Pokud jsou GPS souřadnice určené v adrese, tak se použijí pro zobrazení v mapě, jinak je umožněno dohledání pozice v mapě pomocí Google Maps Geocoding API. V tomto případě je třeba zajistit API klíč pro zpřístupnění tohoto rozhraní. Kvůli zabezpečené komunikaci s webovým serverem je třeba ke skladovému programu doplnit knihovny pro OpenSSL ...
Více
25.04.2016 Sklad6, Účto
Prodloužení maximální šířky výsledné sestavy v generátoru sestav. Nyní je možné vytvářet sestavy širší než 254 znaků. Omezení pro vyhodnocení jednotlivých výrazů (včetně např. výrazů pro mezisoučty) zůstalo ale na původní délce s omezením na 255 znaků. Čili prodloužení lze využít hlavně na číselné součtované hodnoty nebo pro položkové sestavy.
25.04.2016 Sklad6, Účto
Zpřesněny chybová hlášení při zpracování výrazů (např. v generátoru sestav). V hlášení se může objevit jméno funkce, pozice chyby nebo označení neidentifikovaného pole.
25.04.2016 Sklad6 Menu pro vstup nového dokladu, pro opravu existujícího dokladu nebo pro tisk dokladu může být rozdílné pro příjmové a pro výdajové doklady. Pokud existuje menu DOKLAD_NV+ (pro příjmové doklady) nebo DOKLAD_NV- pro dodací doklady), tak je toto menu použito namísto DOKLAD_NOV. Podobně pro opravu dokladu lze použít menu DOKLAD_OP+ nebo DOKLAD_OP- namísto výchozího DOKLAD_OPR a pro...
Více
25.04.2016 Účto Nové verze výkazů pro rok 2016
19.04.2016 Sklad6, Účto
V přehledu proměnných zobrazovaných v záhlaví sestavy (resp. XLS nebu SLK souboru) vytvářených z generátoru sestav se u výčtových proměnných namísto číselné hodnoty vypisuje textová hodnota odpovídající vybrané položce z definice proměnné. Při vyhodnocení sestavy jsou ale stále výčtové proměnné vyhodnocovány jako číselné hodnoty.
18.04.2016 Sklad6
Pomocí parametru při spuštění programu CSVID:x lze určit číslo importního formátu pro import dokladů z CSV/DBF. Pokud parametr není uveden, tak je importní formát určen automaticky.
18.04.2016 Sklad6
Nová funkce GetParamByName(ParamName: string): string je dostupná ve skriptovacím jazyku. Funkce umožní zjistit hodnotu parametru při spuštění programu. Parametr musí být zapsaný ve formátu:
paramname:hodnota nebo /paramname:hodnota.
18.04.2016 Sklad6 Kontrola požadavků před evidováním. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení.
15.04.2016 Sklad6
Pomocí proměnné KarIdStred,0 lze určit interní "domácí" číslo střediska pro dané středisko. Hodnota musí být z rozsahu 0 až 255 a musí být odpovídat aktuálnímu středisku z číselníku středisek pro karty. Při přenosu skladových karet se pak provádí import karet jen pro střediska, která mají v přenosovém souboru dané středisko aktuální (pokud proměnná není určená nebo má zápornou hodnotu, tak se toto omezení neuplatňuje).
15.04.2016 Sklad6
Možnost definovat kalkulovanou položku STREDOK pro strukturu KARTA, která zobrazuje, zda daná karta je nebo není povolená pro středisko určené proměnnou KarIdStred,0 (hodnota N nebo A). Zobrazené hodnoty lze ovlivnit ve struktuře v poli Vzor pro vstup (výchozí je N/A).
08.04.2016 Sklad6 Možnost automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku. Pomocí proměnné ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky) lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ObjAutExp,20 lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním ...
Více
07.04.2016 Sklad6
Zrychlení algoritmu pro dohledávání volných nákupních operací (v režimu s vypnutým dohledáváním optimální nákupní operace). Změna se projeví především při velkém počtu nákupních operací a v případech, že není dostatečná zásoba nebo je z nějakého důvodu omezeno vydání z volných nákupních operací (např. při přefakturaci apod.)
04.04.2016 Sklad6, Účto Rozšíření syntaxe pro funkci str ve vnitřním zpracování výrazů (použití např. v zadání výběrové podmínky nebo v generátoru sestav). Nově lze funkci str použít také s jedním argumentem str(x), který převede číslo x na řetězec znaků, který neobsahuje úvodní mezery (na rozdíl od str(x,d,n), který naformátuje číslo x na d znaků s n desetinnými místy...
Více
30.03.2016 Sklad6

Kontrola zalistovaných položek pro dodavatele, kteří mají příznak "Jen zalistované" v evidenci objednávek na dodavatele a při převodu návrhu objednávky do objednávky.

29.03.2016 Účto Změna výchozí složky pro generování datových souborů pro přiznání DPH. V proměnných pro definování složky pro datové soubory lze použít následující zástupné znaky:...
Více
29.03.2016 Účto Nová funkce dostupná v menu se speciálními funkcemi (Alt+F6 v přehledu vydaných faktur) pro vstup data přijetí opravného daňového dokladu. Pokud je faktura v období uzamčeném pro editaci dle data UZP, tak může být vstup data omezen.
29.03.2016 Sklad6 Při odesílání dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele s PDF přílohou lze v textu mailu, který se generuje za pomocí definičního souboru sestav, používat informace u uživateli, který doklady vystavil a o aktuálně přihlášeném uživateli. V mailu tak může být např. celé jméno uživatele, který doklad vystavil.
Více
29.03.2016 Sklad6 Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.
24.03.2016 Sklad6, Účto

Změna protokolu pro komunikaci s registrem nespolehlivých plátců DPH z http na https. (od 1.9.2016 bude registr umožňovat přístup pouze přes https).

23.03.2016 Sklad6 Nová funkce do menu Alt+F6 v přehledu požadavků pro fakturaci požadavku podle příjemky - funkce umožní výběr příjemky a do výsledného dodacího dokladu načte operace z této příjemky a ceny změní na běžné prodejní ceny platné pro určeného odběratele (dle vybraného požadavku). Na závěr se provede spárování operací výsledného dokladu s původním požadavkem ...
Více
16.03.2016 Sklad6
Ve fulltextovém hledání v kartách se hledá také v nové položce Hled. název, kterou lze zadat na druhé podstránce skladové karty.
16.03.2016 Sklad6 Zrychleno hledání podle v vzoru ve skladových kartách a také ve většině dalších pohledů na ostatní databázové tabulky
15.03.2016 Sklad6
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota.
15.03.2016 Sklad6 Při tisku požadavku z přehledu požadavků (F8) se pro nezpracované požadavky nabízí nové menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjTiskMnu,x, kde x je ...
Více
14.03.2016 Sklad6, Účto
Optimalizace přístupu k databázi pro všechny databázové seznamy. Všechny běžné seznamy jsou načítány hromadně ze serveru s nastavením omezení, které vyhodnocuje server.
14.03.2016 Účto Doplněna funkce pro kopírování pokladního dokladu včetně kontací a textů (Ctrl+Enter)
Více
14.03.2016 Účto V seznamech faktur pro zaplacení (hromadné příkazy k úhradě či zápočty) je možné pomocí F11 skrýt/zobrazit faktury, které nejsou učçené k zaplacení. Program si pamatuje poslední režim zobrazení. Pomocí proměnné FakHPUF+,x, resp. FakHPUF-,x s hodnotou 11 lze pro přijaté či vydané faktury trvale přednastavit režim skrytí faktur...
Více
14.03.2016 Účto
Průvodce pro přípravu zápočtu rozšířen o možnost odeslat zápočet mailem. V definičním souboru sestav je možné definovat sekci obsahující definici těla mailu (v příloze bude PDF soubor obsahující zápočet). Jméno sekce pro definici mailu je tvořeno jako jméno sekce
pro zápoçet + "-email", napę. [Návrh zápoçtu-email]. Alternativně je možné určit obsah mailu pomocí proměnných ZAP-PDF,20 až ZAP-PDF,29.
08.03.2016 Sklad6 MO Prodej: v režimu dotaz (F9) se zobrazuje kromě názvu a ceny i kód zboží
08.03.2016 Sklad6
Přehled čárových kódů ke kartě nebo přehled všech čárových kódů - pomocí kalkulovaného pole CENASDPH je možné zobrazovat cenu zadanou k čárovému kódu včetně DPH.
01.03.2016 Účto Upraveno třídění účtů při tisku výkazů s podrobným rozpisem účtů
26.02.2016 Sklad6, Účto Optimalizace přístupu k databázi při práci s databázovými seznamy (odběratelé, karty, doklady, ...) Data nově načítá program po větších blocích s případným filtrováním na straně serveru, což vede k rychlejšímu zobrazování, vyhledávání či zpracování sestav a menšímu zatížení sítě. Proměnná BtrParams,0 nastavuje toto optimalizované chování: ...
Více
24.02.2016 Sklad6 Možnost po importu průvodky z plánování dopravy (Plantour) označit importovaný přenosový soubor jako zpracovaný (změna přípony souboru na *.BAK). Pomocí proměnné ImpPruPlTr,4 lze určit režim zpracování: ...
Více
12.02.2016 Sklad6

Pomocí proměnné TypDLjedn+,0 pro příjmové typy dokladů a TypDLjedn-,0 pro dodací typy dokladů lze nastavit seznam typů dokladů, které se mají považovat za dodací listy pro způsob fakturace DL jednotlivě při hromadné fakturaci (dodací listy se v tomto způsobu fakturace neslučují na rozdíl od faktur). Automaticky se neslučují všechny nedaňové doklady.

12.02.2016 Sklad6

Úprava práce s příznakem přefakturace dokladu. Nově je možné příznak zapnout nebo vypnout také u příjmových dokladů, ale přefakturace se uplatňuje pouze pro položky, které se ze skladu vydávají (u příjmových dokladů tedy jde o vrácené zboží).

12.02.2016 Sklad6

Nové kódy menu 27,51 až 27-55 pro OdbMenu nebo kódy menu 28,51-57 pro DodMenu pro vytvoření nových požadavků s určeným stavem (např. 27,55 pro rezervovaný požadavek).

12.02.2016 Sklad6 Úprava exportu ceníku do formátu XML. V programu lze pro konfiguraci exportu použít následující proměnné (x je 0 pro kompletní data, x je 1 pro export změněných karet): ...
Více
12.02.2016 Sklad6

Při evidování dokladů z požadavků (F6 v přehledu požadavků) nebo objednávek na dodavatele (Ctrl+P v objednávkách) se do záznamu změn požadavku nově zapisuje informace o dokladu, do kterého byl požadavek (resp. objednávka) převeden

09.02.2016 Účto

Prodloužení evidenčního čísla daňového dokladu v evidenci faktur, pokladny a DU dokladů na 30 znaků.

05.02.2016 Sklad6, Účto

Při přenosu sestavy v generátoru sestav (Alt+F5) lze při importu pomocí nového přepínače určit, že se nemají načítat relační soubory. To je vhodné v případě, že importujeme sestavu z databáze, kde je množství dalších relací, které nová sestava nevyužívá a do definice relací se tak přenesou i relace, které jsou v dané skupině sestav zbytečné.

05.02.2016 Účto

Rozšíření režimů zpracování dokladu v kontrolním hlášení pro tuzemské doklady. U dokladu je možné v nastavení DPH (F10 v editaci dokladu) vybrat, zda má být doklad zařazen do kontrolního hlášení automaticky (výchozí volba) nebo má být označen jako souhrnný doklad (A5/B3) nebo jako jednotlivý doklad (A4/B2).

05.02.2016 Účto

Rozšíření kontroly editace dokladu dle DUZP. U přijatých dokladů nebo u vydaných dokladů označených příznakem Opravný daňový doklad je kontrolováno, zda datum přijetí neleží mimo období, ve kterém je povoleno zadávání DUZP (Oprava INI hodnot/F7-nastavení období). Kontrola se provádí jen u uživatelů s vypnutým přístupovým právem 3 Právo opravovat doklady v omezeném období dle DUZP.

05.02.2016 Účto

Pokud je v nastavení importu v daném záznamu importního formátu pro import faktur ze Sklad6 nastaven příznak 256, tak import u všech importovaných dokladů nastaví údaj Saldokonto na hodnotu nepárovat

04.02.2016 Sklad6

Pomocí proměnné InvEvidDok,0 lze hodnotou 0 nebo 1 ovlivnit, zda se inventurní doklady, které vznikají v rámci vyrovnání inventury (čili doklady pro přebytky a manka), evidovaly bez standardní kontroly přístupových práv pro daného uživatele. Vyrovnání inventury může s tímto nastavením provést i uživatel, který má např. zakázaný příjem vybraných karet (výchozí stav je 1)

03.02.2016 Sklad6

Program je nově nastavený tak, aby se celý exe soubor načetl do paměti počítače ihned při startu programu v případě, že je spuštěný ze sítě. Dosud to fungovalo tak, že program načetl ze serveru jen ty části, které potřeboval pro běh programu a zbytek si dočítal až v okamžiku, kdy program došel do místa, které ještě nebylo načtené do paměti PC. Výhodou tohoto postupu je to, že program rychleji nastartuje a nezatěžuje síť načítáním informací, které nezbytně nepotřebuje. Problém ale nastane v okamžiku, kdy se Windows pokouší načíst ze síťového serveru nový kus programu a síť zrovna není k dispozici (např. kvůli nějakému krátkodobému výpadku). V té chvíli je aplikace okamžitě ukončena typicky s hlášením "External Exception XXXX". S novým nastavením bude o něco pomalejší start programu, ale nebude docházet k uvedeným chybám. Může se samozřejmě stát, že když nebude síť dočasně dostupná, tak bude hlášena nějaká databázová chyba, popř. jiná síťová chyba, ale z těchto chyb se dokáže program obvykle vzpamatovat. V konfiguraci databáze PSQL doporučujeme na klientu i na serveru nastavit "Auto reconnect", což pomáhá překonat krátkodobě výpadky.

01.02.2016 Sklad6 Nový číselník, umožňující u dané skladové karty sledovat, jaký druh přenesené daňové povinnosti se má u této karty uplatnit. V číselníku se uvádí interní identifikační číslo, kód přenesené DP, popis, limit v Kč, od kterého se má přenesená DP uplatňovat a měrná jednotka, ve které se má přenesená DP vykazovat (od 2016 ale již není nezbytné v souvislosti se změnami souvisejícími s kontrolním ...
Více
 předchozí  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  z 73 další