logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
03.11.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ObjOdhadC-,0 lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC. Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot: ...
Více
03.11.2017 Sklad6 Nově lze tabulku Odhad ceny s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí Alt+C v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0.
03.11.2017 Sklad6 V seznamu skladových karet lze pomocí F10/Podmínka pro hledání dle vzoru vyhledávat karty, které nevyhovují určené individuální ceně (dosud šlo vybrat jen karty, které vyhovují ind.ceně)
03.11.2017 Sklad6 Úprava uživatelských dialogů: změny memo položek, které jsou ukládány do MEMO.BTR jsou logovány k odpovídajícímu záznamu karty, dokladu nebo požadavku. Pomocí uživatelských dialogů je možné nově editovat také položky ze struktury skladové karty (např. skupinu zboží)
24.10.2017 Sklad6 Rozšíření funkce pro změnu čísla střediska v INI hodnotách. Nově program provádí přečíslování záznamů ve všech tabulkách, které jsou závislé na čísle skladu. U některých tabulek (SkladPOK, LOG), které mají vypnutou modifikovatelnost klíčových hodnot v nastavení indexů, provádí program aktualizaci tak, že vytvoří nový identický záznam se změněným číslem skladu a původní záznam se smaže....
Více
24.10.2017 Sklad6 Vytvořen nový typ poznámky pro práci se skladovými kartami (ukládáno v MEMO, id objektu 45). Poznámku je možné využít pro ukládání volného textu - editace v menu pro opravu karty KARTA_OPR (51,75) a práci s položkou objednávky NOBJINFO (19,75) nebo lze do této evidence ukládat informace za pomocí uživatelských dialogů ke skladovým kartám (položky MEMOEn, kde n je číslo řádku v memo) ...
Více
12.10.2017 Sklad6 Upraven výpočet návrhů objednávek, aby se dalo počítat se zásobou za více středisek. Pomocí proměnné NBJVyp3,16 lze nastavit, za které sklady má být zásoby započítána. Načítání zásob může být provedeno i z více skladů současně. Další sklady musí být definovány stejným způsobem, jako se definují pro zobrazení zásob v kartách...
Více
12.10.2017 Sklad6 Úprava generování XML dat pro řidiče. Pokud program detekuje, že obaly nesouhlasí s dodaným zbožím (např. dodáno 5 sudů se zbožím, ale k tomu jsou jen 4 odpovídající vratné obaly nebo se v dokladu vyskytují obaly, které nemají vazbu na zboží), tak program automaticky zruší u zboží vazbu na vratný obal a obal je účtován jako zboží. Změna se pak projeví v terminálu řidiče...
Více
06.10.2017 Sklad6 Rozšíření záznamu změn při přidávání, mazání a přesunů záznamů v průvodce
06.10.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDupDokl,0 s hodnotou 0 lze zakázat, aby do stejné nebo jiné průvodky šlo vložit doklad duplicitně.
03.10.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PruvZmDatD,3 lze ovlivnit rozsah kontroly dokladu před změnou DUZP ve funkci pro změnu data v označených dokladech v průvodce k rozvozu při opakovaném závozu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
03.10.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PruvZmDatD,2 lze nastavit, které údaje mají být změněny ve funkci pro změnu data v označených dokladech v průvodce k rozvozu při opakovaném závozu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
29.09.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DokStExTUz,x lze ovlivnit přístup k dokladům podle stavu expedice dokladu. x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení...
Více
29.09.2017 Sklad6 Program podporuje definování číslování dokladů pro více různých roků současně. Při přechodu roku pak program umožňuje připravit číselné řady pro nový rok a používat je současně s řadami pro starý rok. Pokud je v záznamu číselné řady určený rok, tak záznam číselné řady platí jen pro doklady z daného roku (dle data DUZP). Pokud záznam pro daný rok není určen, tak program hledá záznam s rokem 0...
Více
29.09.2017 Sklad6 Při přechodu roku program je upravena funkce pro přípravu číselných řad. Pokud existují záznamy číselných řad pro starý rok a pro nový neexistují, tak program staré záznamy zkopíruje do nového roku a nastaví poslední číslo dle údaje "První číslo v novém roce"...
Více
29.09.2017 Sklad6 S číselnými řadami pro více roků počítá také roční uzávěrka pro rozdělení dat, která umožňuje do skladu se starými daty přenést pouze číselné řady ze starého období a do skladu s novými daty přenést číselné řady pro nové období (včetně záznamů číselných řad pro 1 předchozí rok).
29.09.2017 Sklad6 Program zaznamenává zakládání, editaci a mazání záznamů do číselníku číselných řad do LOG souboru. Při změně číselné řady z důvodu evidování dokladů apod. k záznamu změny nedochází. Pro zapnutí logování zkontrolujte, zda ve struktuře CISELNAR je u položky SkupinaCis zapnutý příznak "Klíč pro logování změn" a pro sledované položky je zapnutý příznak pro logování změn.
29.09.2017 Sklad6 V číselníku číselných řad je k dispozici menu se speciálními funkcemi pro práci s číselnými řadami. Menu CIS_SPC má následující kódy menu: ...
Více
29.09.2017 Sklad6 V nastavení INI hodnot (F8) lze definovat označení číselné řady z číselníku číselných řad pro požadavky a objednávky na dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněný, tak má přednost před původním režimem číslování na základě posledního čísla požadavku/objednávky uloženého v INI hodnotách...
Více
27.09.2017 Sklad6 Do tabulky SKLADZAS doplněn nový index dle kódu zboží a čísla skladu. Index je v aktuální verzi nepovinný a použije se v případě zobrazení přehledu zásob za danou skladovou kartu.
22.09.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ICKategTUz,x lze ovlivnit přístup k jednotlivým kategoriím individuálních cen x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení...
Více
22.09.2017 Sklad6 Nová funkce pro export tabulky operací do DBF s rozšířenými informacemi (kód menu 7,111). Nastavení exportu je možné ovlivnit pomocí proměnných DBFOPE,x...
Více
22.09.2017 Sklad6 Ve funkci Analýzy a grafy je v přípravě mezisoučtových údajů doplněno fulltextové vyhledávání v seznamu polí (stačí začít psát hledaný text)
18.09.2017 Sklad6 Pomocí proměnné OpeHlasNC,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury program nezobrazoval hlášení o prodeji pod NC.
18.09.2017 Sklad6, Účto Rozšíření délky při vstupu výběrové podmínky. Nově není délka výběrové podmínky omezena. Pro ruční vstup výběrové podmínky je použit interní editor.
18.09.2017 Sklad6, Účto Při změně velikosti hlavního okna aplikace dojde automaticky k přepočítání vnitřního rozlišení. Změna se uskuteční až při návratu do hlavního okna aplikace.
13.09.2017 Sklad6 Úprava použití snímače čárového kódu ve vstupu příjemky, výdejky a inventury (v terminálových režimech). Použití prefixu Ctrl+G může uložit rozpracovanou položku a čárový kód použít pro novou položku (tato funkčnost je omezena v místě, kde je použitelný čárový kód pro jiné použití - např. pro vstup lokace nebo data spotřeby).
13.09.2017 Sklad6 V přehledech pro práci s databázovými tabulkami je k dispozici nová nástrojová lišta, která obsahuje všechny běžně použitelné funkce v daném kontextu (např. tisk, export do Excelu či různé speciální funkce)
10.09.2017 Sklad6 Přístup k funkcím v menu OdbMenu, DodMenu, Odb_SPC a Dod_SPC lze ovlivnit pomocí proměnné se stejným názvem jako má menu, kde v čísle proměnné je kód menu 2 (např. proměnná OdbMenu,61 s hodnotou 5 znepřístupní tuto funkci pro všechny uživatele, kteří do ní mají přístup pomocí standardní definice menu pro typ uživatele.
10.09.2017 Sklad6 Nový modul pro zpracování odběratelských bonusů. Odběratelské bonusy potřebují správně definovanou tabulku SKLADBNO včetně systémových struktur a indexů. Pro práci s odběratelskými bonusy lze využít následující funkce: ...
Více
08.09.2017 Sklad6 Oprava funkce MatchMasks. Pro negativní masky (čili masky začínající znakem ! ), je vrácená hodnota počítána od -2. Hodnota -1 je vrácena jen v případě, že žádná maska nevyhovuje. Toto chování vyhovuje dřívějšímu popisu této funkce.
29.08.2017 Sklad6 Pro zobrazování informací o sezónnosti karty je k dispozici kalkulované pole CSEZONNOST ve struktuře KARTA. Ve stejné struktuře lze definovat také kalkulované pole JEVSEZONE, které ukazuje, zda je karta v sezóně vzhledem k aktuálnímu datu.
25.08.2017 Sklad6 Doplnění funkce pro rozdělení dat na 2 databáze (roční uzávěrka) o možnost přenosu tabulek pro definici bonusových akcí
24.08.2017 Sklad6, Účto Nové verze programů s novou kontextovou nástrojovou lištou v databázových tabulkách. Zobrazení nástrojové lišty je možné zapnout nebo vypnout v nastavení formuláře (Alt+F12). Změněné nastavení je třeba uložit, aby se uplatnilo při příštím zobrazení okna.
24.08.2017 Sklad6 Do menu pro práci s doklady v průvodce (Alt+F6; menu ROZVOZ_SPC, kód menu 32,88) je doplněna nová funkce pro sloučení více označených dokladů do jednoho.
24.08.2017 Sklad6 Při rozdělování dokladu při zpracování požadavku do faktury se přepočítává celková hmotnost a celkový počet palet za jednotlivé rozdělené doklady
22.08.2017 Sklad6, Účto V definici sestavy v generátoru sestav je možné definovat Texty a proměnné globální výraz QR2_Sort, který určuje seznam polí z výsledné pracovní tabulky, podle kterých se má pracovní tabulka setřídit. Je tak možné připravit například sestavy tříděné dle výsledných čísel (např. podle celkového obratu nebo dle dosaženého procenta zisku). Pole musí být oddělena středníkem..
Více
11.08.2017 Sklad6 Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout. Pomocí proměnné HromFaPruv,0 lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):---
Více
11.08.2017 Sklad6 Nová funkce do přehledu dokladů v rozvozu (Alt+F6/Změna DUZP - opakovaný závoz; kód menu 32, 87 v menu ROZVOZ_SPC). Funkce umožní zadat nové datum DUZP, které je uloženo do dokladu a doklad je poté zrušen z rozvozu. Do poznámky v dokladu se přidá text "OPAKOVANÝ;". Text lze nastavit pomocí proměnné DokZmDUZP,0.
11.08.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PDPrirV-, 0 nebo PDPrirV+, 0 lze povolit alternativní způsob výpočtu přirážky za platbu stravenkami či kartou ve vstupu pokladního dokladu.
11.08.2017 Sklad6 V detailu položky objednávky na dodavatele se nově ukazuje také informace o individuální ceně, která vychází z alternativní individuální ceny NC* (typicky používané pro akční nákupní ceny). Informace se zobrazuje jen v případě, že je individuální cena jiná, než IC vyhodnocená na základě IC dodavatele.
07.08.2017 Sklad6 Rozšíření funkce pro rozdělování dat na 2 databáze (Alt+F8 v INI hodnotách) o možnost rozdělení záznamů EET.
31.07.2017 Sklad6 V maloobchodním prodeji se sledují nové příznaky v poli Priznaky2:...
Více
31.07.2017 Sklad6 Rozšíření skriptovacího jazyka: třída TKAPIndPrice má nově metodu GetFieldAsString, která umožňuje zjistit pro danou skladovou kartu hodnotu libovolného pole definovaného ve struktuře souborů (včetně kalkulovaných polí)
21.07.2017 Sklad6 Nová funkce pro hromadné označení dokladů jako drobný daňový doklad. Funkce je dostupná pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů (menu Doklad_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-, kód menu 31, 33 nebo 31, 38). Pokud je označený nějaký záznam pomocí Ins nebo jsou záznamy vyhledané pomocí F10, tak se objevuje jen zjednodušený dotaz a program zpracuje všechny označené/vyhledané záznamy bez ohledu na to, ...
Více
18.07.2017 Sklad6, Účto Při zakládání nebo opravě adresy odběratele nebo dodavatele se kontroluje IBAN pomocí kontrolního mechanizmu. Pokud nesouhlasí kontrolní součet, tak je zobrazeno hlášení.
17.07.2017 Sklad6 Při tisku Objednávky pro kuchyni z maloobchodního prodeje (Ctrl+F7 v účtence MO prodeje) se tisknou pouze položky, které dosud nebyly vytisknuté. Do položek účtenky se zaznamenává příznak tisku a do LOG souboru se zapisuje informace o provedeném tisku.
14.07.2017 Sklad6 Export a import záznamů z číselníků je rozšířen o novou variantu Vymazat odpovídající záznamy z číselníku+aktualizace. V tomto režimu se aktualizují pouze záznamy, které odpovídají masce zadané v nastavení přenosu daného číselníků (na rozdíl od prvního režimu Vymazat+aktualizovat, který nejdříve vymaže celý daný číselník a pak do něj teprve doplňuje záznamy z NTB_CSL)...
Více
14.07.2017 Sklad6 Kontrola středisek ve skladových kartách - kontrola se neprovádí u typů dokladů s vypnutým přepínačem "Kontrolovat omezení zalistovaných položek" a také u příjmových operací pocházejících z objednávky; u přenosů přes BTR soubory povoleno načtení/zaevidování pouze pokud doklad pochází z jiného střediska (do BTR se kopíruje ID střediska pro karty);...
Více
14.07.2017 Sklad6 Maloobchodní prodej umožňuje rozdělování účtenky na více samostatných účtenek. Tato funkce pracuje v režimu, ve kterém jsou definována pokladní místa (stoly). Je tak možné vyúčtovat zboží z jednoho prodejního místa více různým zákazníkům (restaurační provozy).
Více
 předchozí  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  z 77 další