logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
17.08.2023 Sklad6 Rozšíření práce s EDI doklady Do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC lze doplnit funkce pro zobrazení dokladů z evidence EDI.
Více
17.08.2023 Sklad6 Do struktury DOKLAD doplněno nové pole COMDIS, které slouží pro určení stavu přijetí zprávy COMDIS v rámci EDI pro daný daňový doklad. Údaj může nabývat následujících hodnot:...
Více
17.08.2023
V kartě odběratele je na záložce pro nastavení EDI nový přepínač
[ ] Vyžadovat potvrzení COMDIS (bitové pole Priznaky4, hodnota +128)
U odběratelů, kteří mají příznak zapnutý, se při evidování daňového dokladu změní stav COMDIS z "neurčeno" na "nepotvrzeno".
31.07.2023 Sklad6 V seznamu položek objednávky na dodavatele je možné pro jednotlivou položku vyvolat přes Alt+F6 novou funkci Nastavit očekávané datum spotřeby při dodání (menu NPO_MNU, kód menu 77, 9). Při následném příjmu zboží za pomocí terminálu nebo převodem z objednávky na dodavatele se provádí kontrola na toto očekávané datum spotřeby (u karet, kde je zapnuto sledování data spotřeby)...
Více
31.07.2023 Sklad6
V kartě dodavatele jsou nové přepínače v seznamu příznaků (2. podstránka):
Uplatňovat sankce
Povolit opakované závozy pro nedodané zboží.
Přepínače jsou připravené na použití v novém modulu pro výpočet sankcí na dodavatele za nedodávky (jde o bitové příznaky +4096 a +8192 v poli Priznaky4).
31.07.2023 Sklad6
V číselníku Sortiment jsou nově přidaná pole Typ sankce s hodnotami: Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč.
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.
31.07.2023 Sklad6
Nový číselník Parametry pro objednávky (kód hlavního menu 15, 79) umožňující nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji Sortiment ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).
24.07.2023 Sklad6
Podpora zpracování dat ve formátu JSON ve skriptovacím jazyku. Je možné načítat či ukládat všechny běžné elementy tohoto formátu.
22.07.2023 Sklad6 Úprava dohledávání informací ze slovenského obchodního rejstříku (orsr.sk). V souvislosti se změnami na straně serveru muselo být upraveno načítání informací do adresáře firem.
19.07.2023 Sklad6 Nová volba Sledovat Účetní datum dokladů (+samostatné datum vystavení)" v nastavení INI hodnot. Pokud je přepínač zapnutý, tak se začne používat nové pole v dokladu pro určení data vystavení dokladu. V dokladu pak není sledováno pole účetní měsíc, ale místo toho se sleduje účetní datum, který určuje jak účetní měsíc, tak i účetní rok dokladu (rok je obvykle zobrazený za číslem dokladu)...
Více
30.06.2023 Sklad6
Úprava zpracování 8-místných EAN kódů. Znaky 00000 se před 8-místný EAN doplňují jen v případě, že EAN obsahuje pouze znaky 0 až 9 (neobsahuje tedy např. písmena).
22.06.2023 Sklad6
Do číselníku pro tisk štítků z dokladu doplněna volba
[ x] Zahrnout také operace pro obaly a účty.
Pokud je přepínač zapnutý, tak se do tiskového formuláře zahrnou i operace pro obaly a účty
22.06.2023 Sklad6
Nová funkce do nabídky pro tisk dokladu:
Tisk štítků - balíky (kód menu 19, 68).
Tiskové operace jsou seřazeny dle čísla balíku (v režimu vyskladňování s použitím balíků/SSCC).
22.06.2023 Sklad6 Nová možnost v exportu průvodky pro mobilní zařízení řidiče ovlivnit na základě SPZ z průvodky seznam povolených úhrad. V proměnné PruvExpXML,40 určíte seznam SPZ oddělený znakem /, pro které má platit alternativní seznam způsobů úhrad (např. navíc zde bude uvedena i platba kartou)...
Více
22.06.2023 Sklad6
Pomocí proměnné MoBtnRoot,x (kde x je číslo pokladny z konfigurace programu) je možné ovlivnit hlavní blok tlačítek použitý v maloobchodním prodeji. Pro různé pokladny je tak možné nastavit různý seznam zobrazených tlačítek (např. různá tlačítka pro úsek masa či zeleniny)
16.06.2023 Sklad6
Úprava vyhodnocování proměnné ICKategTUz,x a DokStExTUz,x, kde x je typ aktuálně přihlášeného uživatele. Nově se v rámci vyhodnocení počítá i s doplňkovými typy uživatele, které jsou pro daného uživatele povoleny.
16.06.2023 Sklad6 Úprava vyhodnocování proměnných upřesňující přístupová práva pro lokální menu (KARTA_OPR, OBJ_MNU, apod.), aby bylo pomocí proměnné změnit práva jen pro jednotlivé typy uživatelů. Nově je možné hodnotu proměnné zadat ve formátu: Výchozí právo/Právo pro typ už. 1/Právo pro typ už. 2/.../Právo pro typ uživatele 20 ...
Více
16.06.2023 Sklad6
Ve variantě práce s čárovými kódy bez tabulky SkladEAN (pracuje se jen s EAN a EAN balení) program umožňuje zadat stejný EAN kód do pole "EAN balení" u více skladových karet. V případě, že se hledá čárový kód, který má v poli EAN balení více karet stejný, tak program na tuto skutečnost upozorní a nabídne výběr správné karty ze seznamu karet.
16.06.2023 Sklad6
Nový příznak v kartě odběratele Zakázat tisk zákaznické karty.
Pokud má označený odběratel zapnutý tento příznak, tak není povolen tisk QR2 sestavy pomocí Alt+F9 (sestava se používá pro tisk zákaznické karty).
K dispozici je také nová funkce pro tisk zákaznické karty dostupná v menu pro práci s odběrateli (menu OdbMenu/Odb_SPC/DodMenu/Dod_SPC, kód menu 27,65, popř. 28,65), která vyvolá sestavu určenou proměnnou AdrZakKar-,0 (popř. AdrZakKar+,0 pro dodavatele). Výchozí jméno sestavy je SKLADADR.QR2.
Pomocí přístupového práva je možné určit, zda má být sestava rovnou vytisknuta (právo 6) nebo má být zobrazena ve formě náhledu (právo 7), popř. zda může být editována (právo 9). Záznam odběratele není nutné před tiskem označovat pomocí Ins (pokud nic není označeno, tak se vytiskne aktuální záznam). Tisk pomocí této nové funkce je zaznamenán do logu pro daného zákazníka.
Běžný tisk QR2 sestav pomocí Alt+F9 lze zakázat pomocí proměnné AdrZakKar-,1 (popř.AdrZakKar+,1) s hodnotou 0.
16.06.2023 Sklad6
Nový příznak v kartě dodavatele Zakázat příjem zboží bez EAN, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje vyhledání zboží jiným způsobem, než přes EAN kód.
16.06.2023 Sklad6

Nový příznak v kartě dodavatele Zakázat příjem zboží bez zadání záruky, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje zadání zboží, které nemá dostatečnou záruční dobu. Nastavení režimu kontroly lze ovlivnit pomocí proměnné KntZarOpe,6:

Hodnota Funkce
0 nekontrolovat
1 varování
2 varování(zpět)
3 chyba (výchozí)
4 předat k odsouhlasení

16.06.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné VysklZBal,0: ...
Více
12.06.2023 Sklad6
Úprava importu průvodek k rozvozu od řidičů.
Upraveno vstupní dialogové okno. V případě, že některý doklad byl hrazen platební kartou, tak je zobrazen navíc sloupec s celkovou hodnotou úhrad kartou. Program také nezobrazuje informace o ostatních hrazených nákladech či výnosech, pokud jsou nulové.
09.06.2023 Účto
V systémové struktuře ADRESA je možné definovat názvy polí použité pro editaci (oprava záznamu odběratele nebo dodavatele). Pole musí být označeno příznakem Jméno pole použít do dialogů.
03.06.2023 Sklad6
Rozšíření možností filtrování zboží pro částečné inventury - nově je možné filtrovat zboží dle výchozího umístění daného produktu
03.06.2023 Sklad6 Rozšíření struktury KARTA o nové pole Skupina3. Údaj má volné použití (hlavně pro filtrování produktů).
28.05.2023 Sklad6
Úprava funkcí pro zpracování úkolů přicházejících ze samoobslužné pokladny. Při kontrole slevových balíčků (obvykle pro EAN kódy začínající 24) je možné určit, zda program má připočítat vrátné obaly. Byl také rozšířen protokol o jednoznačné označení dokladu pro kontrolu duplicitního zápisu dokladu a program vrací i informaci o celkové hodnotě zaevidovaného dokladu.
26.05.2023 Sklad6
Úprava kontrol vyskladňovací pozice při vyskladňování. Pokud byl v průběhu vyskladňování produkt přeskladněn, tak mohla u pozice pro výdej zůstat původní vyskladňovací pozice. Nově program s touto situací lépe počítá a umožní vyskladnění z této nové pozice.
23.05.2023 Sklad6 Úprava hledání odběratelů a dodavatelů ve zpracování EDI. Přednostně se hledá v poli EAN místa dodání ze 7.podstránky v záznamu adresy. Pokud není podle tohoto údaje adresa vyhledána, použije se pole EAN z první strany (kód).
Více
19.05.2023 Sklad6 V záznamu materiálu ve výrobní normě je nové pole Režim-polotovar se třemi možnými hodnotami: Režim Popis automaticky pokud pro daný materiál má skladová karta typ karty nastaven na "Výrobek" a pro kód materiálu existuje definovaná výrobní norma, tak jsou namísto záznamu materiálu zpracovány všechny materiály v podřízené normě
Více
19.05.2023 Sklad6 Funkce Nový výrobní doklad nově umí zpracovat suroviny pro polotovary. Program se řídí proměnnou UzaVyrRek, 0 (popř. proměnnou VyrSpotM,10, která má přednost před UzaVyrRek), která určuje maximální počet rekurzivního "zanoření" do výrobních norem v případě, že daný materiál se má chovat jako polotovar. Pokud je hodnota proměnné 0 (výchozí hodnota), tak rozepisování materiálů v režimu pol...
Více
12.05.2023 Sklad6
Pomocí proměnných PrvPozTrid,1 až 7 lze nastavit výraz určující, jak mají být setříděny operace ve výsledném dokladu při převodu požadavku do faktury. Pokud je nastaveno a zvoleno rozdělování požadavku na více vychystávacích dokladů, tak se namísto proměnné PrvPozTrid použije proměnná DokOpeTrid,x, kde x je 1 až 7 (podobně jako u proměnné DokOpeRoz,x) resp. (Pořadové číslo vybraného způsobu rozdělení - 1) x 10 + 1 (až + 7)
Výraz může používat aliasy INI, KFG, KAR, ZAS, DOK, TYP pro informace z inicializačních hodnot, konfigurace, karet, zásob, dokladů a typů dokladů. Hlavním souborem jsou operace.
Příklad: using(KAR.Skupina2,8)+KAR.Skupina
06.05.2023 Sklad6
Úprava importu plateb z účetnictví - doklady, kde byla importována platba (musí proběhnout změna platby ve skladové evidenci), jsou označené příznakem +4194304 v poli Priznaky5. Je tak možné například vytvářet sestavy dokladů, u kterých byla zaznamenána platba kartou (doklad je označený ve skladu jako zaplacený) a přitom nebyla zaznamenána platba přes účetnictví.
05.05.2023 Účto
Možnost kopírovat doklady v evidenci faktur, pokladních dokladů a ostatních dokladů (pomocí Ctrl+Enter na dokladu) ze staršího období do aktuálního období i pro uživatele, kteří mají zakázaný zápis mimo aktuální účetní období.
13.04.2023 Sklad6 Úprava importu XML souborů s průvodkami z aplikace pro řidiče. Pomocí proměnné XMLImpPruv,14 lze nastavit seznam způsobů úhrad (dle číselníku způsobů úhrad), pro které se má zapisovat platba k dokladu v případě, že daný způsob úhrady má zakázané vytvoření pokladního dokladu v pokladní knize pomocí proměnné XMLImpPruv,12. Proměnná XMLImpPruv,15 určuje kód skladové karty pro přirážku ...
Více
30.03.2023 Účto
Funkce Připojené dokumenty je nově dostupná i pro pokladní doklady, bankovní výpisy či DU doklady (dosud byla dostupná jen pro faktury)
30.03.2023 Sklad6 Úprava funkce pro hromadnou fakturaci (fakturace nevychystaných dokladů i fakturace dodacích listů). Původní nabídka pro hromadnou fakturaci (Alt+F6 v přehledu dokladů k fakturaci) byla přepracována na menu, ve kterém mohou být tyto funkce:...
Více
29.03.2023 Sklad6
Při editaci položky návrhu objednávky jsou kontroly při uložení položky prováděny s ohledem na dodavatele určeného dle hlavičky návrhu objednávky.
29.03.2023 Sklad6 Při změně dodavatele v hlavičce objednávky na dodavatele se provádí kontrola, zda všechny položky původní objednávky vyhovují omezením souvisejícím s novým dodavatelem. Kontroly se provádí i při ruční změně IČO v hlavičce objednávky. Kontrola se provádí také při sloučení více objednávek do jedné objednávky (položky musí vyhovovat omezením souvisejícím s dodavatelem uvedeným ...
Více
23.03.2023
Úprava zpracování uzávěrky MO prodeje. Do operací uzávěrkového dokladu jsou přenášeny příznaky pohybů v MO prodeji (např. příznak načtení přes EAN, příznak načtení přes váhu, příznak zpracování z balíčku, či nový příznak pro označení slevy).
23.03.2023 Sklad6 Pomocí proměnné KarStdTypC, 0 lze určit základní cenové pásmo (resp. typ ceny) použité v různých místech programu, kde není jasně určené pásmo, které má být použito (dosud se v těchto případech použila vždy cena 1, která je nastavena i jako výchozí hodnota proměnné). typ_ceny:
1=cena1,..,6=cena6,7=NC,8=DNC,9=PrNC,10=Cena7,..,18=Cena15,19=Spec.cena,20=cena16..44=cena40
18.03.2023 Sklad6
Pomocí proměnné OpeVstPar-,0 pro dodací doklady (popř. OpeVstPar+,0 pro příjmové doklady) lze hodnotou 1 nastavit, aby se namísto základní ceny dle cenového pásma pro daný doklad ukládala základní cena ovlivněná individuální cenou platnou pro daný doklad. Tato cena se ukládá jen v případě, že u typu dokladu je povoleno evidování doporučených prodejních cen (F8).
18.03.2023 Sklad6
Proměnnou KalkOpeP,0 lze určit cenové pásmo (Typ ceny), které je zobrazeno jako základní cena pro dialog Kalkulace ceny v operaci. Výchozí hodnota odpovídá cenovému pásmu z dokladu.
Hodnota 0 umožňuje nastavit, aby jako tato cena byla použita základní cena z operace evidovaná v rámci evidence doporučených cen (u typu dokladu musí být povoleno evidování doporučených prodejních cen)
18.03.2023 Sklad6
Pokud je ve vstupu operace použit dialog Kalkulace ceny v operaci, tak se do příznaků2 u operace vyznačí bitová hodnota 8388608, kterou je pak možné využít při tisku dokladu.
18.03.2023 Sklad6
Rozšíření možností při importu plateb z účetnictví. V kontrolní sestavě lze určit, zda mají být vypsány informace o nedohledaných dokladech, které nedopovídají žádné aktuální číselné řadě ze skladové evidence (typicky jde o doklady jiného střediska)
18.03.2023 Sklad6
Importu plateb z účetnictví.
V případě, že je v seznamu importovaných plateb více částečných plateb, které nebyly v účetnictví spárovány, tak se tyto platbu sloučí dohromady. Program tak může označit jako zaplacený i doklad, který byl nespárovanými platbami placen po částech.
18.03.2023 Sklad6 V hlavičce individuální ceny je nový přepínač Použít tuto IC k vyznačení příznaku slevy v operacích. Pokud je v rámci vyhodnocení individuální ceny použita individuální cena s tímto přepínačem, tak v MO prodeji i v běžném prodeji přes doklady je k příslušné operaci přidán příznak, že operace byla vyhodnocena s použitím "slevy"...
Více
01.03.2023 Sklad6
Rozšířené zpracování inventur je doplněno o nové menu Přidat skladové karty do inv.seznamu (kód menu INH_MNU 78, 11). Funkce umožňuje doplnit do částečné inventury další karty, případně do plné inventury karty, které byly založeny až po vytvoření inventury.
Současně je možné vybrat více karet (ve zobrazeném seznamu karet označit INS a nakonec stisknout ENTER).

27.02.2023 Sklad6 Nový režim skenování TTT kódů při vyskladňování zboží. Pokud je v číselníku typů dokladů v nastavení TTT povolen Režim vstupu TTT kódů Pro zákazníky s EOID-při vyskladnění, tak program při načtené TTT kódu zkusí dohledat odpovídající skladovou kartu a zobrazí dialog pro vstup TTT kódů. V rámci vyskladňování jedné skladové karty není možné skenovat TTT kódy, ...
Více
20.02.2023 Sklad6 Možnost omezit zobrazení vybraných cenových pásem (prodejní a nákupní ceny) ve skladové kartě na základě určených hodnot ze skladové karty. Pomocí proměnné KartaCUF,0 (až KartaCUF,2) lze určit seznam polí, jejichž zobrazení má být omezeno (např.Cena39/Cena40). Proměnná KartaCUM,0 určuje klíčové pole ze skladové karty (použít lze i většinu kalkulovaných polí) a hodnoty, ...
Více
20.02.2023 Sklad6 Pomocí proměnných KalkPCPor, 0 až 9 lze určit seznam cenových pásem, která má program preferovat při vyhodnocení kalkulace prodejních cen za více cenových pásem. Při změně těchto vybraných pásem dochází vždy ke kompletní kalkulaci všech cenových pásem, které následují v seznamu preferovaných pásem a také všech ostatních nepreferovaných pásem...
Více
20.02.2023 Sklad6
V exportu výrobních kalkulací (tabulky SkladVYR a SKLADMAT) je možné ovlivnit obsah exportovaných dat. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot je možné definovat výrazy pro strukturou VYROBEK nebo MATERIAL (pole "Klíč 1"), které změní obsah záznamu pro účely exportu. V definici je třeba nastavit hodnotu pole "Klíč 2" na 2. Pole Popis obsahuje definici ve formátu Pole=výraz. Například OptMJ=0
13.02.2023 Sklad6 Rozšíření možností při zpracování přijatého dokladu importovaného z přenosového souboru za pomocí parametru PRO:jmeno_souboru. Při importu dochází k párování s určenou objednávkou na dodavatele. V případě, že k objednávce byla vystavena zálohová faktura, tak program zkusí tento doklad dohledat a zálohu odečíst z aktuální příjemky (nová mínusová operace)...
Více
13.02.2023 Sklad6
V menu Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot lze pomocí F6 nastavit nový přepínač[x] Doklady číslovat podle roku DUZP.
V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak při vystavení nového dokladu program preferuje pro určení čísla dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění před datem vystavení. Pozor: informativní rok za číslem dokladu v některých přehledech je ale dále zobrazován z data vystavení dokladu.
09.02.2023 Sklad6
Evidence budoucích přecenění
Při provedení hromadné změny cen se zápisem do skladových karet se v budoucím přecenění zaznamená uživatel, který provedl přecenění a také datum a čas provedení přecenění.
09.02.2023 Sklad6
Úprava výpočtu nákladových cen. Při výpočtu se ve výchozím nastavení započítávají záznamy z evidence budoucích přecenění, které jsou ve stavu Návrh dodavatele/Neodsouhlaseno/Přecenit. Nově se započítává i stav "Přeceněno", ale jen v den přecenění.
07.02.2023 Sklad6 Nový příznak dokladu "Nepočítat do saldokonta", který umožňuje označit doklady, které se nemají započítávat do saldokonta (např. při kontrole nezaplacených dokladů při vystavení nového dokladu). Typicky se může jednat o doklady typu Investice (s dlouhodobou splatností) nebo např. doklady připravené do zápočtu. V přehledu dokladů lze p...
Více
06.02.2023 Sklad6
Podpora pro novou verzi hlášení lihu 1.3.1 na Celní správu. Pro správnou funkčnost je třeba kromě nové verze Sklad6 nahrát do skladové složky aktuální XSD šablony.
06.02.2023 Sklad6 Úprava zpracování EDI zpráv. Při automatickém párování přijatých EDI faktur se provádí kontrola, zda rok z DUZP z EDI zprávy odpovídá roku z DUZP ve skladovém dokladu. Když je k jednomu skladovému dokladu nalezeno více EDI zpráv (faktura + dobropisy), tak se tato kontrola provádí jen u hlavního dokladu. Pokud rok nesouhlasí, tak není párování povoleno...
Více
06.02.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné EDIPar+, 3
Maximální rozdíl ve dnech pro dohledání dokladu. Hodnotu proměnné je možné zapsat ve formátu n1/n2, kde n1 je rozdíl ve dnech v případě, že datum v EDI zprávě je nižší (starší) než ve skladovém dokladu a n2 je v případě, že datum v EDI zprávě je vyšší. Proměnnou je možné zadat i v původním formátu s jedním číslem. V tom případě se n1 i n2 nastaví na stejnouhodnotu určenou proměnnou (výchozí hodnota je 5).
03.02.2023 Sklad6
V menu pro práci s operacemi lze vyvolat funkci Připojené dokumenty, která umožňuje ke konkrétní operaci (typicky nákupní) přiřadit jeden nebo více dokumentů (např.obrázky)
Do menu Operace, popř. OPE_SPC lze doplnit funkci 61,3 Připojené dokumenty Pro správnou funkčnost je nutné v číselníku evidenci (Jednání, úkoly, ...) doplnit evidenci 3 Připojené dokumenty k operacím s oblastí OPE.
31.01.2023 Účto
Možnost párování kontací z bankovních výpisů bez kontroly bankovního účtu. Pro aktivaci této možnosti je třeba v menu Služby/Nastavení programu/Ini hodnoty zapnout nový přepínač pod F6: Párovat platby bez kontroly bankovního účtu.
27.01.2023 Sklad6
Pomocí proměnné KARZakPr,2 lze definovat masku na základě poznámky ze skladové karty určující, které karty mají mít omezený příjem.
Např. *VYPRODEJ*/*UKONCENO* omezí příjem a objednání zboží obsahující v poznámce karty slova VYPRODEJ či UKONCENO.
12.01.2023 Sklad6
Úprava funkce GSRunReport ve skriptovacím jazyku; přidán nový parametr funkce Priznaky. Pokud zde uvedete hodnotu 1, tak program bude vracet ve výsledku funkce další informace o sestavě. V aktuální verzi je výsledek ve formátu OK#13Výsledný_soubor#13počet_záznamů.
Počet záznamů je počet vyhovujících zdrojových záznamů z hlavní tabulky (u mezisoučtových sestav tedy nejde o počet řádků v sestavě).
12.01.2023 Sklad6
Ve struktuře KARTA je možné definovat nové kalkulované pole CSORTPZAR obsahující procento záruky dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě.
10.01.2023 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatické rozpoznání správných segmentů při zpracování EAN128. Pomocí proměnné EAN128Par,0 lze definovat označení záznamů z číselníku parametrů EAN128, jež se mají použít v případě, že pro danou kartu není určen parametr. V číselníku může být více záznamů se stejným označením. Program projde tyto záznamy, a pokud některý ze záznamů splňuje definovanou masku,...
Více
10.01.2023 Sklad6 V číselníku typů dokladů (F5) je nový přepínač Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek. Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst ...
Více
09.01.2023 Sklad6 Úprava generování XML souboru s hlášením lihu na celní správu. Podle nového nařízení platného od 31.1.2023 se mohou v XML souboru pro daný EAN vyskytovat pouze záznamy se stejným názvem zboží, výrobcem, objemem a procentem LA. V případě, že se záznamy liší, program použije informace z první karty a na závěr generování zobrazí protokol s přehledem EAN kódů, u kterých byly nalezené rozdíly...
Více
06.01.2023 Sklad6
Úprava přímého převodu EDI dokladů do účetnictví: číslování dokladů se nově řídí rokem z DUZP z hlavičky EDI zprávy (dosud to bylo dle data vystavení).
06.01.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné pro parametry převodu do účetnictví týkající se souborů s protokoly: Proměnná SK_UC_PRV+,x pro příjmové doklady (popř. SK_UC_PRV-,x pro dodací), kde x je...
Více
06.01.2023 Sklad6
Nová funkce do nabídky speciálních funkcí pro práci s položkami objednávek na dodavatele Ruční změna dodáno umožňující ručně změnit hodnotu údaje Dodáno, popř. datum dodání v jednotlivém řádku položky objednávky (menu NPO_MNU, kód menu 77,8)
06.01.2023 Sklad6 Rozšíření funkce pro generování databáze pro sledování a porovnávání nevykrytých požadavků, dokladů a objednávek na dodavatele. Ve variantách funkce, které umožňují konfiguraci pomocí proměnné PozPolDEL,x lze nově definovat, že pro výpočet informací o objednávkách na dodavatele se použije datum požadováno (pokud není v dané objednávce vyplněno, tak se použije datum založení objednávky)...
Více
02.01.2023 Sklad6 Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2...
Více
02.01.2023 Sklad6 V maloobchodním prodeji program umí zpracovávat kódy EAN128 z evidence TTT, které obsahují v části GTIN správný EAN kód zboží. Program zboží nabídne do maloobchodního prodeje a v případě, že je u daného typu dokladu zapnuté sledování T&T (se zadáváním kódů ve vstupu operace dokladu nebo před evidováním dokladu), tak se načtený kód rovnou zaznamená a nabídne v okně pro běžné načítání TTT kódů...
Více
23.12.2022 Sklad6
Do záznamu odběratele a dodavatele přibylo v záložce s nastavením EDI nové pole EAN-místo dod. umožňující zadat místo dodání (obvykle se využívá jen v případě, že se tento identifikátor liší od EAN partnera, který se zadává v hlavní části pod údajem IČO.
23.12.2022 Sklad6 Program umožnuje předefinování tiskových proměnných GLNFaktur; GLNMistDod a GLNObjedna sloužících k nastavení hodnoty GTIN fakturačního či dodacího místa a GTIN objednatele pro účely tisku a exportu EDI zpráv (viz nastavení v Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot/F10). Předefinování hodnot lze provést za pomocí proměnných definovaných v číselníku 161. Použít lze tyto varianty:...
Více
23.12.2022 Sklad6
Při načítání informací z EAN128 (např. při příjmu zboží) se pro účely zjištění data spotřeby načítá informace ze segmentu (17). Pokud tento segment není přítomen, tak se nově použije jako alternativa hodnota ze segmentu (15).
23.12.2022 Sklad6
Při načítání informací z EAN128 program dohledává celý GTIN kód zboží uvedený v segmentu (01) nebo (02). Pokud tento kód obsahuje 14-místný EAN a tento EAN začíná písmeny 0 nebo 1 a současně není dohledáno zboží podle 14-místného kódu, tak program zkouší vyhledat zboží ještě pomocí 13-místného kódu, který vznikne odebráním prvního znaku z GTIN.
10.12.2022 Sklad6 Hromadné návrhy objednávek - nový režim. Ve vazbě na některý z číselníků typů odběru je možné nadefinovat skupiny návrhů objednávek a určit, které skladové karty budou do návrhu zahrnuty. Nastavit lze také konkrétního dodavatele pro jednotlivé návrhy. Výsledkem hromadného návrhu je pak správné rozdělení návrhů podle toho, jak mají být objednávky následně zpracovány...
Více
10.12.2022 Sklad6
Pro hromadné návrhy objednávek je připraven číselník doplňkových podmínek, který umožňuje definovat omezení v závislosti na nedostupnosti zásoby na závozovém nebo crossdock středisku a hodnotě údaje K2 (pole Strediska). Doplňkovou podmínku je možné přiřadit v číselníku skupin návrhů objednávek. Může existovat více záznamů se stejným identifikátorem doplňkové podmínky. Pro vyhodnocení se použije první vyhovující záznam dle pořadí.
Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,17).
10.12.2022 Sklad6 K dispozici je nová varianta funkce pro výpočet návrhů objednávek dle optima nebo dle průměrného prodeje z hlavního menu. Nové varianty mohou mít jiné výchozí nastavení, než předchozí varianty (nové tedy lze např. přednastavit pro hromadné návrhy dle typu odběru). Kód menu Popis 18,3 ...
Více
10.12.2022 Sklad6 V přehledu návrhu objednávek je možné využívat nová kalkulovaná pole obsahující informace z číselníku nákupčích a dodavatelů (číselník 170; např. místo nákupu či poznámku). Ve struktuře SKLADNBH lze používat kalkulovaná pole s výrazy využívajícím aliasy:...
Více
10.12.2022 Sklad6
V přehledu položek návrhů objednávek (struktura SKLADNBJ) je možné používat nová kalkulovaná pole:
TYPODBERU obsahuje číslo typu odběru v závislosti na nastavené variantě typu odběru podle proměnné KARMaskFlt, 0 (popř. proměnná NBJVyp3, 25)
CTYPODBERU obsahuje popis z číselníku typu odběru odpovídající hodnotě TYPODBERU

02.12.2022 Sklad6 Pomocí proměnné KntZarOpe,4 pro příjmové doklady (popř. KntZarOpe,5 pro dodací dobropisy) je možné nastavit hodnoty pro kontrolu zadaného data spotřeby. Pokud zadané datum spotřeby je vyšší než aktuální datum + počet dnů záruky z karty + určená rezerva v procentech, tak je uživatel upozorněn a může se vrátit k zadání správného data spotřeby. Hodnotu proměnné zadejte jako seznam pásem záruční doby:
Více
29.11.2022 Sklad6 Rozšíření vstupu data spotřeby v terminálovém vstupu příjemek a inventurních záznamů. Pokud je u zboží povolen vstup data spotřeby, tak se vedle data spotřeby objeví tlačítko (v prostoru, kde byl nadpis data spotřeby). Při kliknutí na toto tlačítko (popř. po stisknutí F10) se objeví dotaz, ve kterém lze určit, jak má být datum zadáváno. Buď se zadává datum výroby + počet dnů záruky ...
Více
29.11.2022 Sklad6 Nová varianta kontroly data spotřeby ve vstupu příjemky v terminálu. Pokud je proměnná KntZarOpe+,t (kde t je číslo typu dokladu, popř. proměnná KntZarOpe,0, která platí pro všechny typy dokladů) nastavena na hodnotu 4, tak operátor může při hlášení "Datum spotřeby je menší než x% záruční doby" vybrat volbu "Předat k odsouhlasení". Doklad pak může s touto zárukou v terminálu zaevidovat...
Více
28.11.2022 Sklad6 Program podporuje nový typ zákaznického displeje. Nově je možné informace zobrazovat na externím LCD displeji. Informace se zobrazují v samostatném okně ve formě HTML stránky. Ve výchozím stavu HTML stránka emuluje způsob zobrazování na dvouřádkovém zákaznickém displeji (pouze s větším počtem znaků na řádek). Je ale také možné zobrazit libovolné informace o prodávaném zboží, jako např. obrázek...
Více
24.11.2022 Sklad6 Povolit ruční zadání hmotnosti při vyskladnění. (přepínač ve skladové kartě) Přepínač se uplatní v případě, že je pomocí terminálu vyskladňováno vážené zboží a objeví se dialog pro určení hmotnosti. Zde je možné do vstupního okna načíst čárový kód obsahující hmotnost, ale pokud je povolený přepínač v kartě, je také možné načíst jen základ váhového kódu (např. 28xxxx) a ...
Více
21.11.2022 Sklad6 Procento požadovaná minimální záruky (karta zákazníka, 6. podstránka) Pokud má toto pole nenulovou hodnotu, tak při evidování programu program kontroluje, zda je k dispozici dostatečná zásoba zboží, které má odpovídající záruku (musí být zapnutý režim sledování data spotřeby v INI hodnotách a doklad musí mít povoleno párování nákupních operací). Při vyskladňování je také prováděna kontrola,...
Více
15.11.2022 Sklad6 Možnost definovat hlavičku či patičku pro sestavu, kterou lze vytisknout pomocí F7 z výčetky platidel. V definičním souboru sestav lze definovat sekci se jménem [Výčetka platidel] obsahující záhlaví nebo zápatí sestavy.
10.11.2022 Sklad6
V číselníku parametrů skladových karet je možné definovat pořadí parametru. Více parametrů může mít stejnou hodnotu pořadí (údaje ses stejnou hodnotou pak obvykle zůstávají ve stejném pořadí, jako jsou vidět v číselníku parametrů) Pořadí se projeví v dialogu pro editaci parametrů konkrétní skladové karty.
10.11.2022 Sklad6
Uživatelské dialogy pro skladové karty. Nově je v jednom dialogu možné editovat záznamy z tabulky SKLADKAR i SKLADZAS. Je tak možné editovat například údaje Optimum, Minimum a Maximum v jednom dialogu. Uživatelský dialog je možné volat také ve funkcích v terminálu.
04.11.2022 Sklad6 Rozšíření práce s inventurami (rozšíření je dostupné ve variantě programu EXTINV). V rámci aktualizace programu se založí nová tabulka SKLADINH s hlavičkami inventur a aktualizují se tabulky SLADINV a SKLADXNV. V rámci aktualizace přestanou být dostupné záznamy z poslední inventury před konverzí dat (data sice nejsou odstraněna, ale jsou evidována v inventuře s ID = 0, ...
Více
14.10.2022 Sklad6 Ve funkci pro vyskladňování pomocí terminálů je k dispozici nová možnost pro společné vyskladnění operací se stejným kódem, pozicí pro vyskladnění a dalšími identifikačními znaky. Funkci lze zapnout v nastavení vlastností vyskladňování (F6 v přehledu vyskladňovaných operací - po změně přepínače "Spojit vyskladnění stejných položek" lze nastavení uložit pomocí F6)...
Více
14.10.2022 Sklad6 V záznamu adresy odběratele/dodavatele lze vyvolat dialog pro zadání osobních informací (Alt+W).V dialogu lze rovněž vyvolat načtení informací ze skenovacího zařízení pro čtení osobního dokladu (občanský průkaz, pas). Načítá se Číslo dokladu, datum narození, pohlaví a jméno. Dialog lze vyvolat pro existující adresu také pomocí samostatné funkce z menu pro práci s adresou ...
Více
30.09.2022 Sklad6
Při importu průvodky z aplikace Maxim Průvodky se do záznamu dokladu v průvodce načítá informace o čase příjezdu řidiče k zákazníkovi. Pokud je v záznamu dokladu v průvodce uložen plánovaný čas příjezdu od-do, tak se také počítá zpoždění v minutách oproti plánu.
30.09.2022 Sklad6 Nové pole Typ smlouvy v adresáři odběratelů.
29.09.2022 Sklad6 Rozšíření podpory zpracování EAN kódů ve formátu EAN128. Kódy EAN128 je možné použít i pro dohledání zboží v rámci velkoobchodního prodeje či příjmu. Preferovaný způsob příjmů pomocí čteček ale zůstává pomocí samostatného menu pro práci s terminály. K dispozici je nový číselník umožňující nastavení některých specifických vlastností EAN128...
Více
20.09.2022 Sklad6
Rozšířeny možnosti komunikační aplikace Skladweb.
Nové funkce podporují vytváření nových dokladů v evidenci maloobchodního prodeje i v běžné evidenci dokladů (např. faktury). Funkce lze propojit se samoobslužnými pokladnami a terminály 4MAX.
20.09.2022 Sklad6 Zvýšena odolnost komunikační aplikace Skladweb pro případ některých kritických chyb. V případě některých databázových či vstupně/výstupních chyb (např. uzamčení záznamů) program automaticky po předání chyby nadřazené aplikaci provede ukončení procesu a webová služba zajistí při dalším dotazu nové spuštění procesu, což zajistí, že aplikace není nějak ovlivněna předchozím výskytem chyby...
Více
20.09.2022 Sklad6
Komunikační aplikace SkladWeb podporuje spouštění skladových skriptů. Vzdáleně je tak možné na příslušném serveru spustit libovolnou funkci, která je dostupná prostřednictvím skriptovacího jazyka.
26.08.2022 Sklad6 Pomocí proměnné PreskVarI,x lze ovlivnit práci s polem Stav v rámci identifikace umístění ve funkci pro přeskladnění (kde x je varianta přeskladnění - viz proměnná PreskVar). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: ...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava kontroly datumů při párování EDI dokladů...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava exportů dokladů do textového souboru (např. exportu EDI dokladů) pro případ práce s více databázemi. Program podporuje dohledávání požadavků z další databáze.
15.08.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení původních dodacích listů za sloučené doklady bylo do menu pro práci s původním dokladem před sloučením doplněna funkce pro export původního dokladu (např. export původního DL do PDF nebo EDI). Upraveno bylo také zpracování zkratkových kláves (F6:zobrazení informací z LOG souboru týkající se původního dokladu, F8..tisk původního dokladu).
15.08.2022 Sklad6 Odběratelské bonusy
Pokud má zákazník definovaný skupinový bonus, tak se v nabídce pro zobrazení odběratelských bonusů za vybraného odběratele vyberou a zobrazí odpovídající záznamy týkající se odběratele včetně záznamů skupinových odběratelských bonusů.
12.08.2022 Sklad6 V číselníku typů dokladů je možné pro jednotlivé typy dokladů definovat omezení pro formáty exportů (F11). Nastavení se definuje za pomocí masky s využitím znaků *, ? a případně !. např. !3/* povoluje všechny formáty exportů kromě formátu 3.
Pokud je daný formát pro dan typ dokladu zakázaný, tak se při pokusu o export dokladu objeví chybové hlášení.
12.08.2022 Sklad6 Změna práce s příznakem nepočítat do návrhu objednávek (čili spekulace) - funkce pro označení dokladů tímto příznakem označuje (resp. odznačuje) také všechny operace dokladu. Příznak lze změnit i v dialogu Nastavení uzavřen/převeden v editaci dokladu. Pokud dojde ke změně příznaku, tak se změna projeví ve všech operacích dokladu.
12.08.2022 Sklad6 Do dialogu pro zobrazení EDI zprávy z Editelu je přidáno tlačítko Otevřít, které otevře HTML zprávu ve výchozím prohlížeči, odkud je možné provést tisk s případnou změnou nastavení tisku.
12.08.2022 Sklad6 Ve zobrazování grafů program reaguje na proměnnou NBJVYP3,24. Do prodejů daňové doklady jsou doplněny nákupy z výrobních dokladů
04.08.2022 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač (v nabídce pod klávesou F8) Povolit vkládání údajů ze schránky (Ctrl+V). Pokud je přepínač zapnutý, je povoleno vložení údajů ze schránky Windows do editačního prvku pro vstup kódu zboží v dialogu pro maloobchodní prodej.
04.08.2022 Sklad6 Podpora pro samoobslužné terminály a pokladny firmy 4MAX (Self-service checkout, zkráceně SSC). Služba založená na Skladweb podporuje potřebné dotazy pro zjištění informací o zákazníkovi a také funkce pro zjištění aktuálních cen pro zadaného zákazníka a daný seznam zboží s určený množstvím, případně také funkci pro dotazování na balíčkový systém (výkup vratných obalů či slevové kódy)...
Více
04.08.2022 Sklad6 Ve všech běžných variantách grafů za karty se provádí kontrola proměnné NBJVyp3,24, která může nastavovat masku pro definici čísel příjmových dokladů, které mají být započítány do prodeje za daňové doklady (pokud maska obsahuje písmeno V, tak je toto písmeno nahrazeno číslem typu dokladu pro výrobní doklady z nastavení programu).
04.08.2022 Sklad6 Rozšíření sledování změn pro hlavičky a položky objednávek na dodavatele. Při všech běžných změnách v těchto datech vzniká záznam do protokolu změn (LOG.BTR)
04.08.2022 Sklad6 V přehledu položek objednávky doplněno menu pro práci s položkami objednávky (Alt+F6): NPO_MNU, kódy menu 77,x ...
Více
04.08.2022 Sklad6 Pro práci s EDI doklady za vybraného dodavatele jsou připraveny nové položky menu, které automaticky vyberou vhodný třídící index pro prohlížení dokladů podle toho, zda kód dodavatele v kartě dodavatele odpovídá poli EAN distribučního skladu dodavatele nebo EAN dodavatele. V menu pro práci s dodavatelem můžete použít následující kódy menu:...
Více
22.07.2022 Sklad6 Rozšíření způsobu zaokrouhlování částek v cizí měně za pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Nově lze hodnotu proměnné zadat v následujícím formátu: Částka zaokrouhlení/Způsob zaokrouhlení/Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady/Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady/Platnost od/Platnost do...
Více
13.07.2022 Sklad6
V nastavení alternativních skladových karet jsou doplněné 2 nové přepínače povolující použití alternativy pro požadavky nebo zpracování výroby. Pokud je přepínač u alternativy vypnutý, tak se daná alternativa v dané evidenci vůbec nezpracovává.
13.07.2022 Sklad6 Rozšíření algoritmu pro příjem prodaných výrobků se spotřebou materiálu v rámci zpracování uzávěrky prodeje na pokladně (přijímají se výrobky, které mají mínusovou zásobu a odepisují odpovídající materiály)...
Více
08.07.2022 Sklad6 Úprava zpracování celopaletového zboží při převodu požadavku do faktury v režimu rozdělování operací dokladu do samostatných vychystávacích dokladů. Pokud program najde množství vyšší než je množství na paletě určené ve skladové kartě, tak množství odpovídající celým paletám oddělí a zbývající množství menší než paleta je evidováno společně s ostatním zbožím...
Více
08.07.2022 Sklad6 Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27 apod.) zadejte v následujícím formátu: Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/...
Více
08.07.2022 Sklad6 Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná OpeExpID,0 (popř. OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady) může nabývat následující hodnoty:...
Více
01.07.2022 Sklad6 Pokud je v nastavení INI hodnot zapnutý přepínač (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích, tak se toto nastavení uplatní i v přehledu položek požadavků a při zadávání nového výrobního dokladu.
01.07.2022 Sklad6 Podpora pro generování kuponů na slevy v rámci bonusového programu. Při splnění podmínek dle nastavení číselníku bonusových akcí program vytvoří nový slevový kód v rámci evidence balíčků. Tento kód je pak možné vytisknout do dokladu jako poukaz na slevu. V následném dokladu je pak možné tento slevový kód zadat jako čárový kód a program přidá kartu, ...
Více
28.06.2022 Sklad6 Rozšířené možnosti ve vstupním okně pro vyskladňování váženého zboží za pomocí terminálů: - pokud je pomocí proměnné PrepVyskl,2 (viz změny 15.3.2019) zakázán ruční vstup hmotnosti, tak se kontroluje, zda je pro kartu definován alespoň jeden platný váhový čárový kód. Pokud ne, tak je ruční vstup hmotnosti povolen ...
Více
24.06.2022 Sklad6 Pomocí proměnných DokTskVVT-,100 až DokTskVVT-,108 lze nadefinovat filtrovací podmínku pro zobrazení nevychystaných dokladů pro tisk vyskladňovacího dokladu se změnou stavu vyskladnění (pro správné setřídění fronty dokladů).
Podobně pomocí proměnné DokTskVVT-,120 až DokTskVVT-,128 se definuje výraz pro filtraci přehledu dokladů pro vyskladnění (např. pro vyskladňovací procesy v terminálu).
24.06.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení přehledu dokladů k vyskladnění nebo tisku vyskladňovacího dokladu (doklady ve stavu "nevyskladněno" nebo "nevyskladněno-prioritní") se neuplatňuje změna barvy řádků s doklady závisející na stavu vyskladnění (ostatní barvy se uplatňují).
24.06.2022 Sklad6 Nový režim zaokrouhlování celkové částky dokladů na 0.05 Kč (resp. 0.05 EUR). Změna vychází z požadavků souvisejících s vyřazením mincí 1 a 2 centy z oběhu.
21.06.2022 Sklad6 Nové varianty výpočtu individuálních cen. V údaji Klíč je nově k dispozici Typ odběru, Typ odběru 2 až 4 a Střediska (K2). Je tak možné vytvářet individuální ceny pro karty, které mají v některém z těchto údajů vyplněnou určenou hodnotu.
21.06.2022 Sklad6 Úprava vyhodnocování grafů za kartu na základě příznaku Nepočítat do návrhu obj. (čili "spekulace").
03.06.2022 Sklad6 V adrese odběratele je nové pole ICObjPocet (Individuální cena pro určení objednacího počtu). V kartě odběratele byly jinak uspořádány informace na 6. a 7. podstránce (informace týkající se Track&Trace byly přesunuty na 7. podstránku). Pokud je v kartě odběratele tento údaj vyplněn, tak se při určení povoleného minimálního objednacího počtu použije množství určené individuální cenou...
Více
03.06.2022 Sklad6 Nový příznak skladové karty Centrálně řízené balení. Příznak je dostupný v příznacích karty (PageDn) a je viditelný, pokud hodnota proměnné KartaEdit,3 je větší než nula a je editovatelný, pokud tato proměnná má hodnotu 1. Pokud je příznak u karty zapnutý, tak se opraví popiska u pole balení na "Balení/C"...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při importu skladových karet (Alt+F5), které mají zapnutý přepínač Centrálně řízené balení, se údaj Balení importuje i v případě, že není povolený import tohoto údaje pomocí přepínače v dialogu pro import (do dialogu je přidán nový přepínač Balení dle cent., kterým je možné zpracování příznakem označených karet ovlivnit)
03.06.2022 Sklad6 Nové pole ve skladové kartě Hmotnost netto, které je dostupné na třetí podstránce.
03.06.2022 Sklad6 Při uzávěrce MO prodeje s odepsáním materiálu pro výrobky s mínusovou zásobou, se toto zpracování neprovádí pro skladové karty označené jako Balíček v poli Koncese (pro evidenci hlášení lihu)
03.06.2022 Sklad6 V maloobchodním prodeji se při zadání zkráceného váhového EAN kódu (prvních 6 nebo 7 znaků začínající obvykle znaky 28) dohledá zboží a hmotnost je možné zadat samostatně. V tomto případě se položka účtenky označí příznakem "rychlokód" a při tisku účtenky může být tato položka odpovídajícím způsobem označena...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při opravě karty se po přepnutí na druhou až čtvrtou podstránku zobrazuje název karty v plné délce (50 znaků). Na první podstránce se zobrazuje v původní omezené základní délce (30 znaků).
20.05.2022 Účto Možnost importovat pohyby na bankovním účtu České spořitelny za pomocí on-line přístupu (Databanking ČS). Program se pomocí webové služby připojí k serveru ČS, provede podepsání a šifrování zpráv pomocí certifikátů uložených na čipové kartě a knihoven ČS (ve výchozí stavu musí být v podsložce mp_wss_p11_v1_0_0_9401) a stáhne pohyby za aktuální den.
16.05.2022 Sklad6 Rozšíření možností automatické přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady. Lze definovat číselník, který určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad a v druhé fázi dodací doklad). Číselník lze definovat samostatně pro jednotlivé fáze zpracování...
Více
16.05.2022 Sklad6

V menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) jsou k dispozici nové funkce pro tisk nakládacího listu a tisk souhrnu vrácených obalů. Pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.

Menu ROZVOZ_MNU

Kód menu Funkce
33,16 Nakládací list
33,17 Souhrn vrácených obalů
09.05.2022 Sklad6 Nový Typ jízdy v evidenci rozvozů s označením distribuční sklad. Při použití tohoto typu jízdy se předpokládá, že zboží je zavezeno do distribučního skladu a z něj je pak následně distribuováno koncovému zákazníkovi. V rámci sledování tabákových výrobků se pak u dokladů zařazených pod tento nový typ jízdy vytváří zpráva Překládka, která se ale při odeslání tabákových výrobků před dodáním zboží
Více
09.05.2022 Sklad6 Pro definici číselníku ditribučních skladů je k dispozici nová funkce hlavního menu s kódem 19, 93.
09.05.2022 Sklad6 K dispozici je nová funkce Odeslat TTT zprávu "Překládka" (po zprávě "Odeslání"), která je k dispozici v menu (Alt+F6) pro práci s průvodkou (menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33,32). Funkci je možné použít i v běžných rozvozech, které nemají vztah k distribučnímu skladu. Před odesláním zprávy Překládka musí být odeslána zpráva Odeslání tabákových výrobků za příslušné doklady rozvozu. Nová fun...
Více
09.05.2022 Sklad6
Při odesílání zpráv ze sledování tabákových výrobků, které mají typ identifikátorů jednotkové+skupinové balení se při opakovaném odeslání bez chybných kódů kontroluje typ identifikátoru v hlavičce zprávy. Pokud jsou zde k odeslání jen jednotkové nebo jen skupinová, tak se automaticky změní typ identifikátoru v hlavičce odeslané zprávy.
16.04.2022 Sklad6 Nový přepínač Inicializace platebního terminálu při zahájení MO prodeje, která je dostupná v dialogu pro nastavení MO prodeje (F8). Při zahájení MO prodeje pak program provádí úvodní komunikaci s platebním terminálem, která ověří, že je terminál správně připojen a komunikuje.
Více
13.04.2022 Sklad6 Nový přepínač v nastavení INI hodnot (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích. Při zapnutí přepínače se v seznamu operací dokladu a na dalších místech souvisejících s operacemi či kartami začne zobrazovat celý název (50 znaků) namísto základního názvu (30 znaků). Předpokladem zobrazení celého názvu je dostatečné rozlišení monitoru a správné nastavení zobrazení programu...
Více
05.04.2022 Sklad6
Nové funkce pro Skladweb pro komunikaci se samoobslužnými terminály či pokladnami. Jedna funkce slouží pro informaci o zákaznické kartě a druhá pro ocenění seznamu zboží.
04.04.2022 Účto
Úprava importu výpisů
- podpora pro zpracování avíz z Global Payments, kde pod jedním variabilním symbolem přichází více plateb a poplatků za jednotlivé platební terminály.
03.04.2022 Sklad6
Úprava kontroly sortimentu ve vztahu k dodavateli při ukládání skladové karty.
Pomocí proměnné KarSortimD,100 lze nastavit masku pro pole "Dodavatel" z karty. Pro dodavatele, kteří vyhovují masce, není kontrolována vazba na pole Sortiment.
03.04.2022 Sklad6 Rozšíření skriptovacího jazyka pro podporu mazání skladových karet (rozšíření TKAPProduct/TKAPIndPrice)
01.04.2022 Sklad6 Nový kód menu (DOKLAD_SPC, kód menu 31,149) pro převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními. Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období. Kontrolu lze ovlivnit pomocí proměnné SK_UC_FA,18 (výchozí hodnota je 7): Hodnota Popis ...
Více
29.03.2022 Sklad6, Účto Při kontrole nespolehlivosti plátců DPH je pro partnery se slovenským DIČ prováděna kontrola vůči slovenskému serveru finanční správy, která poskytuje podobnou službu pro ověřování plátců a bankovních účtů
29.03.2022 Sklad6, Účto Vylepšení algoritmu porovnávání čísel bankovních účtů při kontrole nespolehlivosti plátců DPH
29.03.2022 Sklad6, Účto Při vystavení nového dokladu s typem, který má zapnutý přepínač [x] Nastavit typ dopravy u nových dokladů (F11) se kromě příznaku typu dopravy (písmeno d v příznacích v přehledu dokladů) také změní typ dopravy na 1 (zajistit)
29.03.2022 Sklad6, Účto Úprava hledání dokladů v rámci EDI párování - pokud není doklad nalezen pomocí čísla dokladu z EDI zprávy, tak se pro hledání použije také číslo dodacího listu z EDI zprávy
29.03.2022 Sklad6, Účto Pokud při párování EDI zprávy se skladovým dokladem není v EDI zprávě vyplněn variabilní symbol, tak se namísto variabilního symbolu použije číslo dokladu
25.03.2022 Sklad6 Nová funkce Hromadná změna expiračních karet v nabídce speciálních funkcí pro práci s kartami (menu KARTA_SPC, kód menu 55, 97), která umožňuje zkopírovat data z vybraných polí běžné skladové karty do tzv. expirační karty, která je na původní kartě závislá (např. kód zboží obsahuje na konci znak !)...
Více
25.03.2022 Sklad6 Úprava hledání odběratelů v MO prodeji podle kódu odběratele (zákaznická karta, EAN). Program nejdříve hledá přesně zadaný kód např. 00123456, a pokud odběratel s tímto kódem není nalezen, tak program pro 8-místné kódy začínající číslicí hledá i kód doplněný 00000 zleva (např. 0000000123456). Pokud ani takto není odběratel nalezen, tak se hledá ještě v evidenci karet odběratele (AdrInfo).
10.03.2022 Sklad6 Oprava zobrazování map v rámci aplikace po aktualizaci Windows.
04.03.2022 Sklad6, Účto

Generátor sestav

- pokud pro výsledný dokument není ve Windows nastavena funkční asociace pro otevření souboru, tak se při použití volby Otevřít spustí průzkumník Windows, který by měl mít jako aktivní soubor právě vytvořený dokument. Soubor je tak možné snadno zkopírovat nebo ho zkusit otevřít za pomocí jiných programů.

04.03.2022 Sklad6 Optimalizace zpracování tisku ceníků a cenovek. V některých situacích bude zpracování ceníku rychlejší.
04.03.2022 Sklad6
Nový přepínač v nastavení individuální ceny (F6): Slevu vyhodnocovat z ceny bez spotřební daně. Když je přepínač zapnutý, tak se pro zboží se spotřební daní se hodnota procentuální slevy nebo přirážky počítá ze základu bez hodnoty spotřební daně.
04.03.2022 Sklad6 Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem - je zde připravena nová položka menu Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty s kódem menu 16,74 v menu DOKLAD_OP2 (popř. 17,74 ...
Více
11.02.2022 Sklad6
Pomocí proměnné EDIPar+,46 lze zakázat či povolit logování procesu párování EDI dokladu při ručním vyvolání párování. Výchozí hodnota 1 povoluje vytvoření logu.
11.02.2022 Sklad6
Pomocí proměnné EDIPar+,47 lze nastavit koeficient pro určení maximálního celkového rozdílu mezi cenou dokladu a EDI zprávou. Maximální hodnota se bere jako součet základní hodnoty určené proměnnou EDIPar+,0 a koeficientu násobeného celkovou částkou dokladu.Výchozí hodnota proměnné je 0.000005.
04.02.2022 Sklad6, Účto Úprava odesílání e-mailů přes rozhraní Simple MAPI (čili použití externího poštovního programu, např. MS Outlook pro odeslání mailu). Pokud je soubor s přílohou mailu umístěn na síťovém disku, tak je před odesláním zkopírován do dočasné složky Windows a po odeslání mailu zase smazán. Řeší se tím nahodilé padání poštovního programu...
Více
02.02.2022 Sklad6
Pokud byl doklad sloučen bez zapnutého číslování dodávek (což je vhodné pro fakturaci vychystávacích dokladů), tak je umožněno zobrazení původních položek dokladu v rámci přehledu původních dokladů ze sloučeného dokladu
02.02.2022 Sklad6
Ve funkci pro sloučení více označených objednávek do jedné objednávky je nový přepínač umožňující sloučit položky se stejným kódem a cenou. Pokud je v první objednávce stejná položka, tak se jen zvýší objednané množství.
02.02.2022 Sklad6 V nabídce pro import skladových karet z přenosového souboru je možnost zakázat změnu vybraných hlavních přepínačů. Pomocí proměnné KarImport, 0 lze určit povolené přepínače (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): Hodnota Popis +1 načíst individuál...
Více
31.01.2022 Sklad6 Pomocí proměnné DPRICO, 0 lze nastavit režim ukládání informace o IČO partnera v záznamu dokladu k průvodce rozvozu ...
Více
28.01.2022 Sklad6, Účto Při zobrazování připojených dokumentů (např. PDF dokumenty připojené k příjemkám) se v některých případech připojený dokument neotevře. V tom případě je možné použít alternativní metodu otevření souboru, která se vyvolá, když při spouštění náhledu souboru podržíte klávesu Shift. Pokud se tedy např. náhled souboru otevírá pomocí F8, tak pomocí Shift+F8 se použije alternativní způsob otevírání,...
Více
22.01.2022 Sklad6
Rozšíření interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav. Nově lze ve výrazech používat také funkce, které jsou dostupné v rámci QR2 sestav. Pokud má funkce stejný název jako interní funkce, tak pro preferenci QR2 varianty použijte před funkcí prefix QR. (např. QR2.Using). Za jménem funkce musí být vždy závorky - i v případě, že funkce nemá parametry.
22.01.2022 Sklad6 Mezi funkcemi dostupnými v rámci interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav a také v QR2 sestavách je nová funkce MemoData. Funkce vrací hodnotu odpovídajícího řádku z tabulky MEMO...
Více
15.01.2022 Sklad6 Nové varianty hodnot proměnné VyrSpotM,3 určující režim dohledávání alternativních karet v rámci zpracování odpisu spotřebovaných výrobků (např. ve funkci Nový výrobní doklad)...
Více
12.01.2022 Sklad6, Účto
V interním textovém editoru je možné při uložení pomocí Shift+F2 kromě jména souboru také změnit cílovou kódovou stránku, ve které má být textový soubor uložen. Podporováno je i kódování UTF-8, popř. i UTF-16 (LE neboli 1200).
12.01.2022 Sklad6, Účto
Definiční soubor tiskových sestav (např. SKLAD-01.DEF) může být nově uložen i ve formátu UTF-8 nebo UTF-16 (soubor v tomto formátu musí mít prefix označující kódovou stránku, tzv. BOM).
Pro konverzi DEF souboru z původní kódové stránky použijte vždy interní textový editor a soubor uložte pomocí Shift+F2 s výběrem kódové stránky (doporučujeme UTF-8). Při této konverzi jsou správně převedeny i některé speciální znaky, které by za pomocí jiných konverzních nástrojů mohly být převedeny nesprávně. DEF soubor je načtení do programu převeden na interní kódovou stránku, proto není možné používat všechny Unicode znaky.
22.12.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - ve variantě přímého převodu do účetnictví je možné nastavit jinou hodnotu pro automatické potvrzování transakce pomocí proměnné SK_UC_FA+,17 nebo SK_UC_FA-,17 pro přijaté a vydané doklady. Pokud je zapnuté rozšířené logování převodu, tak je hodnota této proměnné přednastavena na 1, což znamená, ...
Více
21.12.2021 Sklad6
Pomocí proměnné InvPasmo+,1 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro ocenění přebytků. Proměnnou InvPasmo+,0 lze určit základní typ ceny pro přebytky (tato proměnná už byla implementovaná dříve)
21.12.2021 Sklad6 Rozšíření struktur pro evidenci výrobků a materiálů. Ve výrobcích jsou tři nová pole Prirazka, CenaMatAkt, CenaVyrAkt. Pole Přirážka je editovatelné v rámci dialogu pro editaci výrobku. Lze ho použít například pro kalkulovaná pole ověřující, že přirážka mezi celkovou cenou surovin a cenou výrobku je dostatečná...
Více
21.12.2021 Sklad6 Změna nabídky pro aktualizaci cen (Alt+F6) v přehledu výrobků. Nově se zobrazuje ve formě menu. Je zde možné použít následující kódy menu (název menu VYR_MNU)...
Více
21.12.2021 Sklad6 Úprava algoritmu pro výpočet cen výrobků v rámci hromadné výroby. Dosud platilo, že při hromadné výrobě více výrobků v rámci jednoho výrobního příkazu, se ceny výrobků počítaly poměrově podle hmotnosti výrobků z celkové ceny všech materiálů. Nově : Program si u každého materiálu pamatuje, ke kterým výrobkům náleží. Cena výrobu je pak ovlivněna jen těmi materiály, ...
Více
18.12.2021 Sklad6 Modul pro vyhodnocování odměn obchodních zástupců V novém číselníku pro nastavení odměn OZ lze určit pravidla pro vyhodnocení odměny. Odměna může zohledňovat různé skladové karty (např. skupiny zboží), různé odběratele (např. jiná odměna pro síťové zákazníky), zakázky (OZ), splatnost faktur, období (dle DUZP) a firmy či pobočku, za kterou je výpočet prováděn...
Více
18.12.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nová volba pro povolení zahrnutí typu dokladu do výpočtu odměn OZ (F5). Pokud je přepínač zapnutý, tak se uplatňuje také související nastavení, zda mají být doklady do výpočtu změn zahrnuty dle data platby (jen zcela zaplacené doklady) nebo dle DUZP (nebere se ohled na platbu).
16.12.2021 Sklad6
Uživatelé, kteří nemají právo vidět nákupní ceny (popř. fakturační nákupní ceny) nově nevidí cenu v přehledu operací skladové karty u těch operací, které vychází z NC (platí například pro převodky s dohledávanou nákupní cenou z nákupní operace).
10.12.2021 Sklad6
Rozšíření práce s uživatelskými dialogy. V číselníku uživatelských dialogů je v položkách možno definovat jméno uživatelského číselníku. Pokud je tento číselník určen, tak se nabízí v uživatelském dialogu možnost výběru z tohoto číselníku.
10.12.2021 Účto
Rozšíření kontrol při zpracování příkazů k úhradě ve formátu SEPA Multicash XML. Kontroluje se, zda je v adrese dodavatele/odběratele vyplněn IBAN a BIC. U položek příkazu k úhradě nemusí být vyplněn účet ve standardním formátu. Faktury v cizí měně se přenáší do příkazu v cizí měně.
26.11.2021 Sklad6
Při přepočítání ceny výrobků (Alt+F6 v přehledu "Výrobky a materiál") se uplatňuje nastavení definované proměnnou VyrSpotM,3 umožňující zpracování alternativních karet. Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu.
26.11.2021 Sklad6 V uzávěrce prodeje na pokladně se při vytváření uzávěrkového dokladu se spotřebou materiálu za výrobky s minusovým stavem mohou kontrolovat alternativní karty, Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu...
Více
23.11.2021 Sklad6
Podpora pro hlášení lihu ve formátu 1.3.0. Pro správnou funkci stačí nahrát aktuální šablony do skladové složky (ORO_Zprava_CZL001_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL002_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL003_1.3.0.xsd, Typy_1.3.0.xsd)
17.11.2021 Sklad6 Program podporuje novou variantu vypočtu prodeje odběratelům za zvolené období (IČO-kód: SkladVY5). Program se řídí proměnnou VY5Param,0: ...
Více
17.11.2021 Sklad6 Rozšíření párování EDI dokladů. Při použití funkce s kódem menu 57, 9 v EDI_Dok pro párování souvisejících dokladů program kontroluje, zda je daný doklad dobropis. Pokud ano, tak dohledá odpovídající fakturu a pokud je nalezena, tak zkusí provést společné spárování této faktury a všech odpovídajících dobropisů s dohledaným skladovým dokladem. Pokud párování selže, ...
Více
17.11.2021 Sklad6
V evidenci odběratelů a dodavatelů je rozšířen číselníku typů odběratelů/dodavatelů o nové pole Kategorie, ke kterému existuje také nový číselník.
17.11.2021 Sklad6
V číselníku pro pole ID v evidenci odběratelů, resp. dodavatelů je možné definovat nové pole pomocí proměnné AdrIdStr-,0 (resp. AdrIdStr-,0). Do hodnoty zadejte nadpis pole.
17.11.2021 Sklad6
V adrese je doplněno nové pole Dny po splatnosti umožňující zadat tolerovaný počet dní po splatnosti faktur pro některé výpočty
11.11.2021 Sklad6
V nastavení bodového systému pro vyhodnocení optimální nákupní operace pro výdej zboží (Číselníky/Typy dokladů/Enter/F8/F8) je rozšířeno bodové ohodnocení pro variantu, kdy se zboží vydává ze stejné pozice jako některá jiná výdajová operace pro stejné zboží. Určením nenulového bodového ohodnocení této varianty se tedy budou preferovat výdeje ze stejné pozice.

22.10.2021 Sklad6 Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulované pole OBRAZEKV, které obsahuje název výchozího souboru s obrázkem. Ten se určuje buď pomocí záznamu uloženého v evidenci Obrázky ke kartě nebo pomocí výchozího jména souboru určeného výrazem (viz proměnné KARImgExpr,x) včetně složky (proměnná KARImgPath,0).
19.10.2021 Sklad6 Před odesláním objednávky na dodavatele je prováděna kontrola data požadováno. Pokud je toto datum vyplněno a je menší než aktuální datum, tak se objeví upozornění s možností přerušit zpracování. Pomocí proměnné NObjKnt, 0 lze nastavit režim kontroly:...
Více
19.10.2021 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (případně v podmenu) jsou k dispozici nové varianty převodu do účetnictví za vybrané nebo označené doklady, které vždy data převádí dávkovým způsobem za pomocí souborů SK_UC_??-BTR...
Více
19.10.2021 Sklad6 Úprava importu speciálních znaků s diakritikou, které program nedokáže uložit do databáze (např. A s kroužkem se převede na A)
08.10.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je v dialogu pro nastavení práce s identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Preferovat id. umístění s menší hodnotou id. umístění (v případě rovnosti bodů)
Nastavení se uplatňuje jen v případě, že pomocí dalších kritérií není vyhledaná lepší pozice a pro danou nákupní operaci není zadané datum výroby.

 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 20 další